Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas årsberetning 2022

Musikken kom stærkt igen: Koda omsatte for mere end en milliard

Pressefoto af Andreas Odbjerg og Tobias Rahim af Sebastian Stigsby
Oven på et par hårde coronaplagede år vendte musikbranchen tilbage til normalen i 2022, og det betød en stigning i indtægterne for komponister, sangskrivere og musikforlag. Fremgangen skyldes blandt andet, at man igen kunne gå til koncerter samt en stigning i danskernes forbrug af tv- og filmstreaming. 2022 var også året, hvor Koda for første gang udbetalte mere end en milliard kroner til rettighedshaverne.

2022 blev året, hvor musikbranchen efter et par hårde coronaplagede år nærmede sig normale tilstande. Festivalerne vendte stærkt tilbage, spillestederne kunne igen åbne dørene helt op, og samtidig steg forbruget af musik på andre områder. På den baggrund endte Koda med en vækst på otte procent i 2022 set i forhold til "coronaåret” 2021. Omsætningen endte samlet på 1,1 milliard kroner, og komponister, sangskrivere og musikforlag fik udbetalt mere end en milliard kroner. Det fremgår af Kodas årsberetning, som udkommer i dag.

Jeg er glad for, at vi på musikskabernes vegne kan levere sådan et resultat, for de har om nogen fortjent at blive honoreret for deres dedikation og hårde arbejde

Gorm Arildsen


”Jeg er stolt af Koda og medlemmernes indsats i 2022, for vi har alle været ramt af et par hårde coronaplagede år. Resultatet var bedre end forventet ved årets begyndelse. Det vidner, om den kraft musikken besidder, for det er ikke standard, at en industri, som økonomisk blev banket mindst et årti tilbage under coronapandemien, så hurtigt finder tilbage til normalen. Mest af alt er jeg glad for, at vi på musikskabernes vegne kan levere sådan et resultat, både når det kommer til indtjening og udbetaling, for de har om nogen fortjent at blive honoreret for deres dedikation og hårde arbejde,” udtaler Kodas direktør, Gorm Arildsen.

Udvikling i markedet for musikstreaming bekymrer

Udover koncert- og markedsområdet, som har oplevet en mere naturlig vækst grundet restriktionernes ophør, har Koda set en fremgang på flere andre områder. Indtægterne fra musikstreaming i udlandet var de højeste nogensinde. Det skyldes primært, at Koda nu via det nordiske licenseringssamarbejde, Polaris Hub, indgår aftaler direkte med de multinationale musiktjenester fremfor via de udenlandske forvaltningsorganisationer som hidtil. På den måde øges både hastigheden og korrektheden af tjenesternes betalingerne.

Årets økonomiske resultat i hovedtal

 • Samlede omsætning: 1.118 millioner kroner
  (1.033 millioner kroner i 2021)

 • Beløb til fordeling: 967 millioner kroner
  (917 millioner kroner i 2021)

 • Udbetalingsbeløb i 2022: 1.086 millioner kroner
  (837 millioner kroner i 2021)

 • Omsætning koncerter: 97 millioner kroner
  (43 millioner kroner i 2021)

 • Omsætning baggrundsmusik: 112 millioner kroner
  (81 millioner kroner i 2021)

 • Omsætning streaming af tv, film og serier: 138 millioner kroner
  (123 millioner kroner i 2021)

 • Omsætning streaming og download af musik: 99,5 millioner kroner
  (87 millioner kroner i 2021)

 • Omsætning tv: 307 millioner kroner
  (340 millioner kroner i 2021)

 • Omsætning udland: 92 millioner kroner
  (86 millioner kroner i 2021)

På området for streaming af serier, film og tv forsatte danskerne med at tegne flere abonnementer, hvilket medvirkede til, at Kodas indtægter gik frem med 12 procent sammenlignet med året før. På området for sociale medier indgik Koda sidste år en længe ventet aftale med TikTok. Desværre er der ikke nogen reel fremgang i indtægterne fra de rene musiktjenester.

”En stor del af danskernes musikforbrug finder sted på musikstreamingtjenesterne, men væksten i antallet af kunder er gået i stå. Det gør det blot endnu mere tydeligt, at musikstreamingmarkedet lider af en række grundlæggende strukturelle fejl, der blev skabt, dengang markedet skulle etableres. Det har betydning for den manglende prisudvikling, den ulige konkurrence og for hvem, der rent økonomisk nyder godt af tjenesternes succes. Disse markedsfejl retter ikke bare sig selv, og derfor er det et helt centralt fokusområde for os at arbejde for en forandring og en mere bæredygtig forretning til gavn for vores medlemmer på markedet for musikstreaming,” udtaler Kodas direktør, Gorm Arildsen.

Se flere highlights og tal

Læs mere om årets aktiviteter i Kodas gennemsigtighedsrapport

Årsrapport om Kodas kulturelle midler

I forbindelse med årsberetningen udgiver Koda også sin årsrapport om anvendelsen af Kodas kulturelle midler, der skal bidrage til at stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Rapporten giver blandt andet indsigt i, hvordan de knap 75 millioner kroner, der udgjorde Kodas kulturelle midler i 2022, er blevet anvendt, og hvordan ansøgere og støttemodtagere fordeler sig i forhold til køn, alder og geografi.

Læs rapporten her