Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas persondatapolitik for forlagsmedlemmer

Når du er kontaktperson for et musikforlag, der er medlem af Koda, håndterer Koda oplysninger om din person.

Vi håndterer dermed dit navn, stilling, din arbejdsadresse, arbejds-telefonnr., og arbejdsmail.

Undervejs i medlemsrelationen kan Koda gøre noter på sagen, som hjælper os med at yde dig den bedst mulige service – fx ved at prøve at forhindre, at du skal fortælle den samme historie to gange, fordi du bliver kontaktet af to forskellige medarbejdere.

Koda er dataansvarlige

Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Koda er dataansvarlig for håndtering af dine personoplysninger som kontaktperson for et musikforlag i Koda. Koda har brug for nogle data om dig til sikker identifikation af medlemsrelationen og til det løbende samarbejde. Det kaldes i persondatareglerne for en ”legitim interesse”. Du har ret til at anmode Koda om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du har også ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data. Reglerne giver dig også ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få en kopi af dine data, som du kan ”tage  med dig”, men det vil meget sjældent give mening i denne sammenhæng. Hensynet til Kodas lovpligtige dokumentation af sin virksomhed og til optimal forvaltning af de rettigheder, vi er sat til at forvalte, kan begrænse din ret til sletning og begrænsning af behandling.

Kodas har ret til behandlingen af dine personoplysninger ifølge artikel 6, stk. 1, f) i persondataforordningen.

Du kan klage over Kodas behandling af dine data til Datatilsynet.

Koda vil som udgangspunkt gemme oplysninger om dig i op til fem år efter din relation til Koda er ophørt. Hvis oplysningerne er flettet ind i en historik, der skal gemmes, vil Koda gemme dem længere tid, fordi det kan være uforholdsmæssigt besværligt at ”rense sagen” for dine data.