Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over Koda, har du forskellige muligheder dels som rettighedshaver dels som musikbruger eller kunde.

Kunder eller musikbrugere

Hvis du er kunde eller musikbruger og uenig med Koda om de betalingskrav eller aftalevilkår, Koda fremsætter, har du mulighed for fremstille sagen for ophavsretslicensnævnet.

Medlemmer af Koda

Alt afhængig af hvad din klage omhandler, har du som medlem af Koda forskellige muligheder og frister for at indgive din klage.

Læs mere om dine klagemuligheder som medlem 

Rettighedshavere der ikke er medlem af Koda

Selvom du som rettighedshaver ikke er medlem af Koda, kan du godt være omfattet af Kodas aftaler med musikbrugere. Det er du for eksempel, når din musik bliver spillet på DR, fordi Kodas aftale med DR har virkning som såkaldt aftalelicens. Hvis du ønsker at klage over en aftale du er omfattet af i sådant et tilfælde, kan du indbringe sagen for ophavsretslicensnævnet.