Ændringer for udbetaling på DR radio

For DR radio fremførelser i 2018 gælder følgende ændringer i forhold til reglerne for fremførelser i 2017 på DR radio:

  • Der reduceres ikke længere for kendingsmelodier, jingler, og temaunderlægning til konkurrencer. Disse afregnes med samme værdi som andre mekaniske fremførelser.
  • Der skelnes fortsat mellem om fremførelserne er live eller mekaniske, men fremførelsen bliver kun udbetalt som en livefremførelse, hvis den er forekommet i DR’s egenproducerede og koncerttransmitterede udsendelser. Denne live-definition gælder fremover for alle DR radio-kanaler.
  • Forholdet mellem minutværdien på ’dag’ og ’nat’ er uændret og stadigvæk 2:1, men dette forhold gælder nu også DR’s DAB kanaler.
  • Der anvendes fortsat og uændret en reduktion for stations-id, stations-lyd-design, trailer og lignende. Det vil sige for fremførelser, som ikke er skabt eksklusivt til ét bestemt program og som primært ligger uden for de egentlige udsendelser. Afregningsværdien er uændret 10% af den enkelte radiokanals normale minutværdi.