Ændringer for udbetaling på DR radio

For DR radio fremførelser i 2018 gælder følgende ændringer i forhold til de nuværende regler for fremførelser i 2017 på DR radio:

  • Der reduceres ikke længere for kendingsmelodier, jingler, og temaunderlægning til konkurrencer. Disse afregnes med minutværdien for mekanisk fremførelse
  • Der skelnes fortsat mellem live/mekanisk, men live – vil fremover alene omfatte egenproducerede og koncerttransmitterede udsendelser. Denne live definition gælder for alle DR radio kanaler.
  • Forholdet mellem ’dag / nat’ er uændret forholdet 2:1, men dette forhold gælder nu også DAB kanalerne.
  • Der anvendes fortsat og uændret en reduktion for stations id, trailer og lignende – dvs. fremførelser, som ligger uden for egentlige udsendelser. Værdien = 10% (Uændret)