Beløbsgrænser

Der er kun medtaget data over følgende beløbsgrænser:

Arvinger

1.000 DKK

Arvingers arvinger

1.000 DKK

Koda-medlemmer

100 DKK

Danske ikke-medlemmer

 100 DKK

Udokumenterede værker

100 DKK

Uidentificerede rettighedshavere  

  100 DKK

Parkerede tracks

  100 DKK