Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kunstnernavne og hemmelige pseudonymer

Kunstnernavn

Det kan være relevant for dig at få værker registreret under et kunstnernavn. Typisk fordi kunstnernavnet er det navn, som du er kendt under. Kunstnernavnet skal ikke skjule, hvem der har skrevet værket, men blot give lytterne bedre mulighed for at genkende kunstneren. Vi registrerer kun kunstnernavne på de værker, som du anmelder til os under kunstnernavnet.

Hemmeligt pseudonym

I nogle tilfælde kan det være et ønske helt at skjule, at du er ophavsmand til et musikværk. Du kan i så fald bede Koda om at oprette et hemmeligt pseudonym. Det vil sige et pseudonym, hvor dit rigtige navn skal hemmeligholdes. Vi registrerer kun et hemmeligt pseudonym på de værker, som anmeldes til Koda under det hemmelige pseudonym.

Hvis du ønsker at få registreret et (nyt) kunstnernavn eller et hemmeligt pseudonym, eller vil du give os oplysninger om ændringer, kan du kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk eller på tlf. 33 30 63 20.

Bemærk: Registrering af en autors første pseudonym er gratis. Ved registrering af efterfølgende pseudonymer kræver Koda sine administrationsomkostninger dækket. Beløbet udgør kr. 500,00 pr. registrering.