Kunstnernavne og hemmelige pseudonymer

Kunstnernavn

Det kan være relevant for dig at få værker registreret under et kunstnernavn. Typisk fordi kunstnernavnet er det navn, som du er kendt under. Kunstnernavnet skal ikke skjule, hvem der har skrevet værket, men blot give lytterne bedre mulighed for at genkende kunstneren. Vi registrerer kun kunstnernavne på de værker, som du anmelder til os under kunstnernavnet.

Hemmeligt pseudonym

I nogle tilfælde kan det være et ønske helt at skjule, at du er ophavsmand til et musikværk. Du kan i så fald bede Koda om at oprette et hemmeligt pseudonym. Det vil sige et pseudonym, hvor dit rigtige navn skal hemmeligholdes. Vi registrerer kun et hemmeligt pseudonym på de værker, som anmeldes til Koda under det hemmelige pseudonym.

Hvis du ønsker at få registreret et (nyt) kunstnernavn eller et hemmeligt pseudonym, eller vil du give os oplysninger om ændringer, kan du kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk eller på tlf. 33 30 63 20.

Bemærk: Registrering af en autors første pseudonym er gratis. Ved registrering af efterfølgende pseudonymer kræver Koda sine administrationsomkostninger dækket. Beløbet udgør kr. 500,00 pr. registrering.