Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Udgivelser

Få styr på din viden om udgivelse, distribution og salg.

Distribution

En distributør – også kaldet en aggregator – er en samarbejdspartner, der indgår i planlægningen af, hvor en udgivelse skal afsættes, og hvordan den kommer fra producenten til kunden, fx en forretning eller en streamingtjeneste.

Distributørfunktionen kan være knyttet til en pladekontrakt med et musikselskab, men kan også eksistere selvstændigt. Du kan fx godt have en aftale med et musikselskab, som udelukkende gælder distribution eller have en aftale med en selvstændig distributør, hvis du selv udgiver din musik.
Der findes altså ikke nogen central platform for distribution af musik online eller fysisk i Danmark. Dette foregår hos de enkelte aktører.

 De fleste digitale distributører er uafhængige virksomheder, og derfor kan stort set alle indgå en distributionsaftale med dem. De har typisk et omfattende netværk, som gør det muligt for dig at sælge din musik internationalt. Visse distributører tilbyder ekstra-services i form af fx systemer til billetsalg, postordresalg af fysiske cd'er eller udsendelse af pressemeddelelser.

Onlinemusikbutikker og streamingtjenester kræver typisk, at din musik er uploadet gennem en distributør eller et musikselskab.

Når du skal vælge en distributør, så er det vigtigt, at du sikrer dig:

 • At distributørens netværk svarer til, hvor du ønsker din musik tilgængelig
 • At distributøren er til at få fat i på telefon og/eller mail, hvis du har brug for personlig betjening eller teknisk support
 • At de streaming/downloadtjenester, som distributøren uploader musikken til, har en aftale med Koda eller et tilsvarende forvaltningsselskab i udlandet, hvis musikken bliver tilgængelig uden for Danmark.

Af digitale distributører med danske kontaktpersoner kan nævnes:

BELIEVE/TUNECORE - DANMARKDIGITAL - DIGIDI - GATEWAY MUSIC - THE ORCHARD 

Du kan se mere om, hvilke streaming/downloadtjenester, som Koda har indgået aftaler med på vegne af rettighedshaverne i Danmark her.

Musik på bibliotekerne

Udgangspunktet for at du kan få din musik, noder eller musikbøger på bibliotekets hylder, er, at du har indsendt din udgivelse til Dansk Bogfortegnelse, så den indgår i deres registrering over danske udgivelser.

Hos Dansk Biblioteks Center, hvor Dansk Bogfortegnelse forvaltes, laves en vurdering af, om udgivelserne er egnet til almindelig biblioteksbrug. De udgivelser, som findes egnet, kommer i betragtning til en lektørudtalelse/materialevurdering, som er en biblioteksfaglig udtalelse tilgængelig for de danske biblioteker.
Når danske biblioteker udvælger de materialer, som de ønsker at indkøbe, så foregår det typisk ud fra en individuelt bestemt prioritering af lånernes efterspørgsel, anmeldelser og lektørudtalelser/materiale vurderinger og kriterier om repræsentativt udvalg.

Er du selvudgiver, køber biblioteket enten direkte af dig eller af din distributør.  Har du et forlag og/eller et musikselskab, foregår det via dem.

Bibliotekspenge

Hvis din musik, noder eller musikbøger står på biblioteket, så er du berettiget til bibliotekspenge. Bibliotekspenge er en kulturstøtte bevilliget af Kulturstyrelsen for danske rettighedshavere med udgivelser på de danske biblioteker. Læs mere om bibliotekspenge, og hvordan du får del i dem.

Musikselskaber

Et musikselskab arbejder med udbredelsen af din musik i forbindelse med udgivelser.

Et musikselskab består grundlæggende af følgende funktioner:

 • A&R (artist and repertoire): omfatter talentspotting og -udvikling, supervision af indspilninger, musikvideoer og nyt repertoire.
 • Produkt og marketing: strategisk planlægning af salgs-, og marketingsaktiviteter for den færdige produktion. Såvel nationalt som internationalt afhængig af målsætning og aftale.
 • Promotion: et musikselskab har typisk ansat eller allieret sig med en promoter, som understøtter marketingsaktiviteterne ved at skabe synlighed via gratis omtale af musik og kunstner i form af optræden og placering i fx tv, radio, events, aviser og blade.
 • Salg og distribution: varetager salg og distribution til både online og fysiske musikbutikker samt øvrige salgs- og streamingplatforme.
 • Bogholderi: varetager inkassering af penge for salg og royaltyafregning for musikselskabets masterrettigheder. Udbetaling af lønninger etc.
 • Legal Department: supervision med alle kontrakter, der indgås. 
 • Special products: står for B2B (business to business), merudvinding af produktet/kunstneren gennem salg af merchandise, indgåelse af partnerskaber, sponsoraftaler, endorsmentaftaler og synkroniseringsaftaler.

Alt efter hvilken aftale man indgår med et musikselskab, kan det involvere en større eller mindre del af deres samlede virksomhed.

Der er en række eksempler på, at samme selskab driver både musikselskab og musikforlag. Det giver disse selskaber mulighed for at tilbyde begge typer af ydelser i én og samme aftale.

Forskellige musikselskaber

Når man taler om musikselskaber, bliver der ofte refereret til ”majors” og ”indies”. I dag består de tre “majors” af Universal Music Group, Sony Music Entertainment og Warner Music Group, som alle er kendetegnet ved at være en del af store internationale medieselskaber.

”Indies” er den generelle betegnelse for uafhængige musikselskaber, som ikke er tilknyttet et overordnet medieselskab. Udtrykket bliver også brugt om musikselskaber, der beskæftiger sig med nichegenrer - uafhængigt af størrelse.

Se liste over musikselskaber i Danmark her: IFPIs medlemsliste og DUP’s medlemsliste
Musikstudier

Begrebet "musikstudie" er over de sidste 10 år kommet til at dække alt fra stort anlagte studier med plads til hele symfoniorkestre, udstyr for millioner og drevet af professionelle produktionsselskaber til at omhandle hjemmestudier udstyret med en musikcomputer. Fælles for dem alle er, at de kan defineres som steder, hvor musikalske kunstnere kan indspille og mixe deres musik. 

Antallet af musikstudier i Danmark er enormt og findes i alle afskygninger. Der findes ikke nogen komplet liste over dem, men vi har samlet en liste med links til en del af dem. Download den her

Producer

Producer

Betegnelsen "producer" anvendes i dag om et stort antal af funktioner i forbindelse med musikproduktion.

Overordnet kan man inddele producerrollen i tre typer:
 • Produceren, som decideret lydtekniker, der står for at producere en bestemt lyd på nogle musikindspilninger, som et musikselskab eller et band/orkester har bedt om.
 • Produceren, som kreativ sparringspartner, der arbejder i feltet mellem teknikken og musikken med at aflæse bandets/orkestrets mål for et kunstnerisk udtryk og omsætte det til produktionen. Det kan ske ved, at produceren indgår som arrangør eller co-writer på musikken og/eller arbejder med at skabe et lydunivers, som udtrykker musikkens og kunstnernes profil. Denne type producer omtales ofte som "det ekstra bandmedlem", fordi han/hun i større eller mindre grad bidrager til at skabe og måske også udøve musikken.
 • Produceren, som overordnet supervisor og koordinator for indspilningerne i studiet.

Tit og ofte kan producerens rolle være en blanding af alle tre typer.

Læs mere om producerrollen i forhold til ophavsret og Koda her

Salg

I Danmark er markedet for fysiske udgivelser præget af selvstændige musikbutikker, hvoraf der findes ca. 150 på landsplan. En stigende antal af disse butikker har efterhånden udelukkende salg af vinyler. Blandt de danske supermarkedskæder, elektronikforretninger og boghandlere, er der kun enkelte forhandlere, der stadig har et begrænset udvalg af fysiske udgivelser.

På internettet er udvalget af musikbutikker enormt. Blandt de allerstørste portaler med en dansk platform, som sælger cd'er og vinyler, er Gucca.dk, iMusic.dk og Cdon.com, mens iTunes er den største udbyder af salg af downloads.

Fysisk salg af egen musik

Hvis du selv udgiver og administrer fysisk salg af egen musik, når du fx er ude at spille koncerter, så skal du være opmærksom på, at der skal betales et vederlag til NCB. Hvis dit oplag ikke overstiger 5.000 eksemplarer, så vil du i forbindelse med en sammenfaldsproduktion (producent/rettighedshaver er den samme) nøjes med at skulle betale et administrationsgebyr på ca. 500 kr. for registrering af udgivelsen.
Da du som producent/udgiver i en sammenfaldsproduktion ikke betaler NCB for de første 5.000 eksemplarer, så vil du heller ikke modtage afregning som rettighedshaver af musikken for salg af dette oplag. I stedet vil du beholde al indtægt, du har af salget.

Distribution af din musik

For at få din musik i butikkerne både fysisk og online vil du i de fleste tilfælde have brug for en distributionsaftale med en mellemmand - et musikselskab eller en aggregator - som står for kontakten til sælgerne. Det er et krav for langt de fleste butikker. Læs mere om distribution her.

Hvis du laver en aftale med en musikbutik i udlandet så vær særlig opmærksom på, hvordan de afregner royalties for mekaniske rettigheder og eventuelt betaling af told i forbindelse med salg af fysiske udgivelser på tværs af lande, så du undgår manglende afregning eller ekstraomkostninger.
Husk at registrere din digitale musikudgivelse hos Koda her

Streamingtjenester

En streamingtjeneste er en online musiktjeneste. Musiktjenesterne er typisk tilgængelige mod en månedlig abonnementsbetaling, enten selvstændigt eller som del af en anden aftale, fx et tv-, internet- eller telefonabonnement. Flere streamingtjenester har også en "freemium" løsning, hvor man gratis kan få adgang til at lytte til musik med visse begrænsninger i forhold til kvalitet og services og på en reklamebaseret platform. Streamingtjenesterne har oftest ingen særlige begrænsninger i forhold til hverken genre eller nationalitet. 

For at få uploadet sin musik til en streamingtjeneste vil langt de fleste af dem kræve, at du har en aftale med et musikselskab eller en aggregator, som yder en digital distributionsservice på dine vegne.

Du er berettiget til betaling for streaming af din musik. Se videoen: Sådan fungerer betaling for streaming

Hvilke tjenester har Koda aftaler med?

Her er en oversigt over de tjenester, Koda har indgået aftaler med på vegne af rettighedshaverne i Danmark: Apple Music, Spotify,  iTunes, Tidal, Telmore Play (via Yousee Music), Yousee Music, Beatport, Deezer, YouTube, Soundcloud, Google Play, Napster.

Tjekliste for egen musikudgivelse

Hvis du selv udgiver din egen musik, er der en række praktiske og administrative ting, som du skal gøre, når du sidder med den færdige masterindspilning i hånden og er parat til at sende din udgivelse ud i verden. Her kan du se en tjekliste over de vigtigste ting, som du skal sørge for at huske. Blandt andet skal du sørge for at registrere dine værker og tilføje en ISRC-kode til værkerne. Du kan også downloade tjeklisten som pdf her.

Video:

Tryk af cd'er og vinyler

Hvis du selv er producent på en musikudgivelse med din egen musik og skal have trykt et fysisk oplag af cd'er eller vinyler, så sørg for at bruge et trykkeri, som er godkendt af NCB (Nordisk Copyright Bureau). Se deres liste her

I forbindelse med at være producent på en musikudgivelse er der en række praktiske ting i forhold til registrering, som du skal huske. Se afsnittet Tjekliste for egen musikudgivelse

Udgivelse af noder/bog

Hvis du ønsker at udgive noder eller andre former for musikbøger, så kan det overordnet foregå på to måder: Du kan alliere dig med et forlag, som varetager de redaktionelle, distributions- og markedsføringsmæssige opgaver i forbindelse med din udgivelse mod en bestemt procentdel af din indtægt, eller du kan vælge at stå for udgivelsen selv.

Hvis du vælger selv at udgive en node- eller musikbog, så er der en række beslutninger og praktiske opgaver, som du skal forholde dig til.

 • Hvilket bogformat ønsker du at udgive i? (e-bog, papirbog på oplag eller print-on-demand.)
 • Hvilket filformat kræver udgivelsesformatet? (PDF, epub, mobi, odt eller html.)
 • Hvilket trykkeri  kan levere det format og den kvalitet, som du ønsker og til hvilken pris?
 • Hvis du vil sælge din bog via en boghandel eller have den til at stå på bibliotekernes hylder, så skal du bruge et ISBN-nummer (fagbog) eller et ISMN-nummer (noder). Læs mere på: Dansk ISBN Kontor og ISMN Danmark.
 • Hvis du trykker du papirbog, som du vil sælge via en boghandel, så skal den også have en stregkode på coveret. Stregkoder er ikke obligatoriske, men de fleste boghandlere vil kræve det. Hvis du er medlem af enten Dansk Musiker Forbund eller Dansk Artist Forbund, kan du få gratis stregkoder her. Ellers kan stregkoder købes hos GS1 på deres hjemmeside.
 • Når din bog er færdig, så skal du søge om at få den registreret hos Dansk Bogfortegnelse. Du kan læse mere om optagelseskriterierne for registrering af din bogudgivelse her.
 • Trykker du en papirbog, kan du efterspørge DBC om en lektørudtalelse/en materialevurdering, som anvendes i forbindelse med bibliotekernes indkøb. Læs mere her
 • Ifølge Pligtafleveringsloven skal alle udgivelser i eksemplarform i Danmark pligtafleveres til Det Kongelige Bibliotek. Læs mere her.
 • Når din udgivelse er færdig, skal du beslutte, hvordan du vil håndtere distribution og salg. Udgiver du en papirbog, findes der i Danmark en række distributører, som leverer bøger til de danske boghandlere og andre forhandlere af bøger. Blandt de største er Nordisk Bog Center , DBK logistik service og Dafolo. Du kan også vælge at distribuere selv. Via Boghandlerforeningen kan du blive oprettet, så diverse boghandlere kan bestille din udgivelse her, mens du selv sørger for levering og fakturering.
  Udgiver du en e-bog, kan du som selvudgiver enten anvende en ekstern distributør (ex Publizon), som varetager distributionen til en række detailhandlere eller at distribuere selv via platforme som for eksempel Saxo Publish, hvor man kan tilkøbe både forlags- og distributionsydelser. Disse løsninger omfatter både e-bogs- og papirudgivelser.
  Som udgiver og/eller rettighedshaver på en tekst- eller nodeudgivelse har du ret til en betaling, når din udgivelse kopieres eller printes. Du kan vælge at få disse rettigheder forvaltet af Copydan, hvis du registrer dig hos dem.

Har du behov for sparring om selvudgivelse? Tjek for det åbne forfatternetværk NewPub - et oplysningsinitiativ, som har til formål at hjælpe danske forfattere med at forstå og udnytte mange af de nye udgivelses- og forretningsmodeller.