Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Med Koda på detektivarbejde

Når Koda mangler oplysninger om en ophavsperson på et værk, som er blevet spillet offentligt, så har Koda ikke mulighed for at udbetale det indtjente beløb.  Kodas ’detektiver’ arbejder derfor på højtryk for at finde de nødvendige personoplysninger. Ofte drejer det sig om manglende oplysninger om en ophavsperson, som ikke er medlem af Koda, men det kan også skyldes manglende kendskab til arvinger til en afdød ophavsperson.

I Kodas Repertoire afdeling arbejder Repertoirekonsulent, Bodil Christine Olsen Jessen. En del af Bodils arbejde består i at finde oplysninger på de ophavspersoner, som Koda ikke har nogen kontaktoplysninger på, eller hvor de kontaktoplysninger, Koda har, er så mangelfulde, at der ikke kan ske en udbetaling


Et omfattende arbejde at identificere ejeren

"Det er både arvinger og færøske ’ikke-medlemmer’, som vi har svært ved at finde frem til. Det kan skyldes, at den eneste oplysning, vi har, er et navn. På Færøerne har man som i Danmark et CPR-nummer, men vi kan ikke bruge det færøske CPR-register, da det adskiller sig fra det danske CPR-register, hvilket vanskeliggør opgaven. På Færøerne har vi af samme årsag ikke mulighed for at foretage udbetaling via NemKonto," fortæller Bodil.

Hvis der er en medkomponist på et værk, vil vi som regel spørge denne, for på den måde måske at kunne finde frem til rette vedkommende," oplyser Bodil.

"Ved dødsfald kontakter vi Sorenskriveren i Torshavn for at bede om oplysninger om arvinger. I tilfælde af ældre arvesager, hvor arvinger nu måske er døde, kan det være et omfattende detektivarbejde at finde frem til nulevende arvinger. Ophavsretten gælder jo 70 år efter udgangen af dødsåret," siger Bodil.

Vigtigt at melde sig ind i Koda

"Ofte modtager vi information om, at et værk er blevet spillet offentligt, men hvor vi ikke har informationer om ophavsmanden. Det kan være en ophavsmand, som endnu ikke har meldt sig ind i Koda. I de tilfælde kan vi have svært ved at finde frem til rette person, så vi kan udbetale for brug af værket. Det er derfor vigtigt, at man melder sig ind i Koda, hvis ens musik bliver spillet offentligt. Det er også vigtigt, at man anmelder sine værker til Koda og sikrer, at Koda har registreret de korrekte kontakt- og bankoplysninger, så der kan ske en udbetaling. Man skal derfor altid huske at kontakte os, hvis der sker ændringer i ens kontakt- og bankoplysninger," siger Bodil.

"Det tager ofte lang tid at finde frem til de rigtige ophavsmænd. Udover at kontakte  medkomponister, bruger vi også Google for at finde de korrekte personer. Hver gang, der er ’bid’, bliver man rigtig glad," slutter Bodil.

Blandt dem, vi mangler information på i øjeblikket, er:
  • Ikke-medlem Magni Nielsen
  • Medlem Niels Petur Nolsøe
  • Ikke-medlem Samal Petersen (død 1976)
  • Ikke-medlem Steingrim Niclasen
  • Ikke-medlem Jens Pauli Heinesen
  • Ikke-medlem Svenning Niclasen
  • Ikke-medlem Eli Andresen
  • Ikke-medlem Heri Reynheim
  • Ikke-medlem Justin Philbrow
  • Medlem Petur Jacobsen

Har du spørgsmål til ovenstående, eller kan du bidrage med information om en af de personer, vi ’efterlyser’, er du meget velkommen til at kontakte os på [email protected]