Kodas tilstedeværelse på Færøerne 2016

Koda har et øget fokus på Færøerne. Vi ønsker en tættere og bedre dialog med både kunder og medlemmer. Vi kommer til at være til stede på Færøerne i løbet af sommeren, hvor konsulent Pernille Rostgaard Olsen igen vil være til stede på langt de fleste festivaler og kan ellers træffes på nedenstående mail og telefon.

Kort om Pernille Rostgaard

Siden 2013 har Pernille Rostgaard Olsen haft Færøerne som sit ansvarsområde – et område, hun brænder meget for, og som hun har arbejdet intensivt med. Pernille har således haft fast ophold på Færøerne i en stor del af 2015 frem til april 2016.

Pernille ser frem til at møde nye og eksisterende kunder og medlemmer i løbet af sommeren.

Kontakt

Pernille Rostgaard Olsen kan kontaktes på telefon 281373 eller på mail pro@koda.dk og træffes hver onsdag fra 16-19 i Reinsariið.