Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda: Inuup maskiinalluunniit inuunitta nipilersuutaa erinniarissavaa?

Gorm Arildsen: Politikkerit piaarnerpaamik isumannaarniartariaqarpaat AI-i aqqutigalugu aningaasarsiorneq Techimi suliffeqarfissuarnut taamaallaat iluanaarutinngunnginnissaa.

 

AI atorlugunipilersuusiorneq ineriartupiloorpoq, tamannalu politikkikkut qisuariarfigineqapallattariaqarpoq inuimmi erinnanik inerititsiniarnerminni teknologi akunnermuliullugu inerititsineq inunnut erinniorlutillu taalliortunut pitsaanerpaamik kinguneqartinneqassapput, tamaatut allappoq Gorm Arildsen, Kodami pisortaaneq. 

 
Una artikeli immikkut altinget.dk-mi ulloq 18. September oqallissaarititut ikkunneqarpoq. 

Allanngorfissap killiganiileruttorpugut, nassuiaasertalertariaqaleratsigummi, siunissami nipilersuusiassat inuunitta nipilersuutissaasa suna qiteraleralugu ingerlalissanersoq inuup computerilluunniit erititaa.   

AI atorlugu nipilersuusiorneq ineriartupiloorpoq, tamannalu piaarnerpaamik politikkikkut qisuariarfigineqartariaqarpoq, inuuttut misigissutsit oqaluttualiorsinnaanerlu atorlugit erinnatigut taalliatigullu nipilersuusiorneq tarrarsorfigisinnaajuassagutsigut, taakkuuppummi nipilersornerut ilorpiarisai.  Kodami eqqumaarilluinnarparput qarasaasiamit nammineq pilersitat nipilersungassiornermi inerititsiortornermi qitiunerujartortumik inissisimalerumaartoq taamaalillunilumi aamma kulturitta ineriartorneranut sunniuteqalerluni. Tamanna ineriartornikkut periarfissaritaalersussat pitsaalluinnertortaqarput AI erinniortut taalliortullu inerititaqarniarnerminni ikiortitut atorlugu oqilisaatitut atorunikkik aamma taamalillutik nipilersornikkut saqqummeriaatsinik nutartereqataasinnaammat. Illuatungaanillu aamma unamminarsinnaasut ersareqqinnaat takusinnaavagut taakkuuppulu piaarnerpaamik qisuariarfigeqqullugit kaammattuuteqartugut.  

Nipilersuusiortut iluanaarutissaqaqataasariaqarput 

AI aningaasartuutissarparujuit piffissallu sivikittuaqqap iluani nipilersuusianik millionerparujunnik inerititsisinnaassuseqarnerata kingunerisaaanik nipilersuusiortut aningaasaqarnikkut eqqornerlunneqarnissaanut kingunerluutaasinnanngilaq. Aamma kulturikkut annaasassaq annertungaatsiarpoq inuttut inuiaqatigiittullu.  

Taamaammat inatsisitigut aaqqiissuteqapallannissaq tunngaviusumik aallaaviit marluk matussusigassaanik pisariaqartitsivugut.  

Siullertut inatsisinngortitassaavoq tamakkiisumik ammalluartumillu tech-ikkut suliffeqarfissuit maskiinatik suut AI atorlugu sungiusarneraat nalunaaruteqartoqartarnissaa pillugu. -Aappaattut ataatsimoorussamik isumaqatigiissuteqarfigineqartariaqarpoqnipilersukkat nipilersoriaatsillu kulturii arlaat sungiusaassutigineqarsimasutaallaavigalugit taarsigassiissuteqarfigineqartarnissaat anguniarlugu isumaqatigiissuteqartarnissaq, taakkuuppummi techimik suliffeqarfissuit AI-iminnik sungiusaaniarlutik nipilersuingassiaannik atuiffigisimasaat.  

AI nipilersuutit inerisittangassaatnipilersuutit pioreersut aallaavigalugit tamannalu  sungiusarneqaqqaartussaavoq metadatat atorlugit kisitseriaatsit aallaavigalugit, taamaaliussallunilu ilusissanik ilisarinnilersinnaassuseqalertinniarneqarneranik anguniangaqarluni, nipilersukkap nipaa ineriartuaartarnissaanullu ilikkarsiillugu. AI annertuumik kisitsisinnaassuseqalersitat inuiassuartut nipilersuutitigut kingornussagut nalunaarsoreersimalerunikkik nipilersornerullu DNAva tamakkerlugu nalunaarsorsimalerunikku puiukkiuttussaavaat. Nipilersungassiaq ataasiaannaq tusarnaarsinnaanngortussaavaat isumavia amusinnaanissaa isumannaarsinnaanngorunikku tassanilu inuit nipilersuusiortut taalliortut inerititseqataallu pisariaarutissapput.  

 Taamaammat AIp nipilersukkat inerisitassaannut nipilersortartut aallaavigineqarsimasut taarsiiffigineqarsinnaanissaat isumannaarneqartariaqarpoq. Inerisinneqareersimasut inerisitassallu eqqarsaatigalugit.  

Techimi suliffeqarfissuit nipilersornerup silarsuaanut appakaakkiartorput 

Apeqquserneqarsinnaajunnaarpoq techimi suliffeqarfissuit ameerikkameersut taakkuusut oqartussaaqatigiinnerput pillugu oqallinnerni kulturitsinnilu sunniuteqangaatsialersimanerat pillugu.  Tamanna aamma nipilersornerup silarsuaanut appakaatereernera atuuppoq. Google Metalu assersuutigalugit massakkoqqinnaaq AI atorlugu nipilersuusiorsinnaalersimasunik  neqeroorusiuleruttorpoq.  

Soqutigisat aningaasarparujussuarnik iluanaarfiusinnaasut aallaavigineqarput, nipilersornermillu nuannarinninneq ineriartortitseqataarusussuserlu aallaavigalugu suliniatoqartariaqanngilaq imaluunniit nipilersukkanik inerititsisimasunut iluanaarutissarujussuarnut avitseqateqarusussutsimik qitiutinneqarani.  

  

Toqqammavissat marluk isumannaarniarlugit inatsisitigut sulisoqapallattariaqarpoq - Gorm Arildsen allappoq. 

 

  

Pingaaruteqarluinnarpoq politikkikkut inatsisiliorneq aqqutigalugu isumannaassallugu AI pilersitai Techimi suliaqartut kisimik iluanaarutissaattut inissititilinnginnissaat. Imarisaanut inerititsisimasut ineriartortitsiinnaratilli aallussinermikkut uummaaritsitsitisimasut eqqaamaneqassapput. Nungusaataanngitsumik aningaasaqassutsip piutinneqarnissaa isumannaarneqatriaqarpoq, siunissami nipilersorneq kulturialu tunuaniittoq annertusaaqataasoqisoq TEChimi suliffeqarfissuit kisitseriaasii aqutsisoralugit ingerlanneqalinnginnissaa isumannaarniassagaanni.  

Piginneqqaartussatitaaneq illersorneqartariaqarpoq 

Kodap periutsit marluk tunngaviulluinnartussatut inatsisitigut toqqammavigineqartussat isumannaarusuppaat. Taakkuuppummi isitsinnit nipilersornermi inerititsisuusut  AI pilersitaanik nipilersungassiat annertuneruinnaleruttorfianni illersiortissaat 

Datat suut atorlugit techimi suliffeqarfissuit AI-itik sungiusarneraat ersareqqinnaartuusariaqarpoq, massakkut piviusunngoreermat nipilersukkanik inerititsisimasut amerlasuut piginnaatitaaffiinik atornerluisoqartarnera. Tassaniipporlu inerititsisut kikkut aallaavigalugit AI inerititsisimaneranik ilimagisinnaasamik inatsiseqalernissaa., qallunaatut taasaq formodningsregel.  

Taamaattumik inatsiseqarnikkut techimik suliffeqarfissuit AI aqqutigalugu nipilersungassiornissanik sungiusaasut nalunaarsorneqarsinnaanngussammata kiap kikkulluunniit nipilersungassiaat aallaavigalugit sungiusaasoqarsimanersoq paasineqarsinnaanngussammat, illersungaasullu unioqqutillugit taamaaliortoqannginnersoq isumanaarlugu. Taamaanngippat techimi suliffeqarfissuit nipilersukkanik allatullu atuiniartut isumaqatigiissusiornikkut piginneqartussaatitaasunut akiliinikkut aaqqiissuteqarniartariaqassapput.  

Pingaaruteqarluinnarportaaq nipilersukkanik atuinissamut periarfissaqalissagaanni akilersueriaatsit suut aallaavigalugit tamanna pisinnaassanersoq aaqqiissuteqarfigissallugu, isumaqatigiissusioriaatsimmi atuuttut aallaavigalugit isumaqatigiissusiortarnissaq pisariaqarmat, soorlu kabeltvikkut akilersueriaatsinut assigusinnaasumik.  

Taamaalilluni isumannaarneqarsinaammat AI atorlugu sullissiviit niuerfinnut appakaannerminni piginneqaartussarpassuaaqqanut ataasiakkaaralutik akilersuinatik ataatsimoorussamik piginneqartuusutsoqutigisaqaqatigiiffii aqqutigalugit tamanna isumannaarniarneqarsinnaanngussammat. Pingaanerpaajuvorli periuseq taanna aqqutigalugu akit assigiinnerusut atorlugit akiliisoqarsinnaanngussammat minnerunngitsumillu akissaqarnerit kisimik iluanaaruteqarsinnaanngornissa pakkersimaarneqarsinnaanngussaammat. 

Nipilersungassiatigut inerititani  inuup sianiutaata qitiunera tammatsaaliungassaavoq 

Eqqaamassavarput nipilersuutip kisitsisinngorlugu inerniliussinnaassuseqarneq kisiat aallaaviginngimmagu. Erinniortut taalliortullugu inerititsiniarnissartit ingerlanniarlugu inuuniutigisinnaasaminnut toqqammavissaat peerutsigu taava siunissami kisitsisinik paasisinnaassuseqartut kisimik inerititsisinnaanngortussanngornissaat pinaveersaartinneqassappat taava naatsorsuutiginngisamik nikeriataartut, alutornarsinnaasullu tamaasa kisitsisit atorlugit ineritinneqarsinnaanngussappata  taava nipilersuutip inuppalaassuusaa annaassavarput, ilanngullugulu aamma tarnitsinnut nukittorsaataasinnaasut oqaasingoruminaatsitagullu nipilersortartut misigissutsitigut inerititsivigisartagaat aamma annaassavagut.  

Taamaammat  aaqqiisutissarsiornissaq massakkoqqissaaq pisariaqarpoq,AI-ip pilersitai inuullu nipilersornermigut inerititaasa inunnut inerititsisimasunutiluaqutigineqarnissaat isumannaassagaanni taava aammaarluta isumannaarsinnaassavarputsiunissami aamma nipilersornikkut kulturi pilersinneqartartoq maannatulli pisuujutigaluniluinuup oqariartuutigisinnaasaa qitiutittuarnissaa isumannaassavarput. 
 

Gorm Arildsen 
Kodami pisortaq