Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

De grønlandske nationale midler

Koda fratrækker hvert år op til 10 % af de indtægter, vi har i Grønland. En del af disse penge uddeles fremadrettet som legater til de grønlandske Koda-medlemmer.
Hvad kan du søge om støtte til?

Du kan søge om støtte til arbejds-, rejse- og studie­legater samt CD-indspilninger. Vi støtter kun original grønlandsk musik og hertil knyttet tekst, du skal altså selv have skrevet tekst og musik helt eller delvist.

Hvem kan søge støtte?

'Koda's grønlandske nationale midler til tilsluttede medlemmer' kan kun søges af medlemmer bosiddende i Grønland, som ikke er medlem af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA), Danske Populærautorer (DPA), Dansk Komponist Forening (DKF) eller Musikforlæggerne.

Har man modtaget støtte fra de grønlandske midler, vil man året efter ikke kunne komme i betragtning til støtte.

Det er kun Koda-medlemmer bosiddende på Grønland, der kan søge støtte. Et pladeselskab kan ikke søge på vegne af et medlem; heller ikke med fuldmagt. Støtten bevilges som et arbejdslegat og udbetales når bevillingen er givet. Hvis man modtager støtte et år, kan man ikke søge støtte året efter.Man kan kun søge om et legat pr. år.

Som udgangspunkt tildeles der beløb mellem 10.000 - 20.000 kr. 

Såfremt et støttet projekt ikke gennemføres, eller man ikke fremlægger dokumentation for projektets gennemførelse, er man afskåret fra at søge støtte igen de efterfølgende 5 år.

Hvornår?

Ansøgning med det udfyldte ansøgningsskema skal være Koda i hænde senestden 1. juli 2014. Se også tilhørende budgetskema. Ansøgningsskema kan forventes at være online omkring 1. juni 2014.

Svar på ansøgningen kan forventes i løbet af september måned 2014.

Hvordan?

For at søge om arbejdslegat skal du anvende et ansøgningsskema, som vil ligge tilgængeligt online fra ca. 1. juni. Hvis du ansøger om støtte til en cd-produktion eller en studierejse/-ophold skal du også anvende det budgetskema, der er vedlagt. Du kan også få ansøgningsskemaet tilsendt ved at kontakte Inunnguaq Petrussen på tel. +299 23 01 45 (hverdage fra 16-17) eller e-mail [email protected].

Bemærk: Du kan også sende din ansøgning (det udfyldte ansøgningsskema)og lydfiler via mail. Ansøgning og lydfiler sendes til [email protected]

Ansøgningen skal suppleres med budget, cd-materiale (eller lydfil via mail) og/eller nodemateriale. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet. Det medsendte materiale skal så vidt muligt relatere sig til det ansøgte projekt. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive behandlet.

Udfyldelse af ansøgningen.

Der lægges særlig vægt på: 

  • At projektet skal være et igangværende projekt. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte udgifter eller til indkøb af udstyr
  • At ansøgeren oplyser om sin baggrund og hidtidige aktiviteter
  • At ansøgeren udførligt beskriver projektet med klar tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem
  • At ansøgerens projekt har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt
  • At lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke
  • Hvis du fremsender lydmateriale bestående af flere værker, anbefaler vi, at du tydeligt angiver en prioriteret rækkefølge, som udvalget skal høre
  • At udvalget på baggrund af ansøgningen kan vurdere, at der er rimelig sandsynlighed for projektets gennemførelse
  • Ved ansøgning om udgivelse skal det fremgå, hvem der er ophavsperson til værkerne
  • Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret
  • Når det af bevillingsbrevet fremgår, at det på cover eller lignende skal anføres, at der er ydet støtte fra Koda, skal du anvende Koda's logo. Du finder Koda's logo på www.koda.dk. 
Hvem vurderer min ansøgning?

Et udvalg, bestående af Juaaka Lyberth, Inunnguaq Petrussen samt en person mere, udpeget af to førstnævnte, behandler an­søgningerne.

Hvornår får jeg udbetalt støtten?

Arbejdslegater udbetales med det samme, når du har fået tildelt støtten.