Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Færøerne

Om Koda

Koda er en nonprofit medlemsforening med ca. 47.000 medlemmer. Vores opgave er at sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. 

Det gør vi ved at indgå aftaler om betaling for brug af vores medlemmers værker, når disse bliver spillet offentligt (fx i radio, ved koncerter, restauranter mv.). På baggrund af aftalerne betaler vores kunder for at anvende musikken. Vi sender så pengene til komponister, sangskrivere og musikforlag.

Alle pengene – minus en mindre del til administrationen – går videre til dem, der har skabt musikken, og bliver udregnet på baggrund af spilletid og musikbrugers aftale med Koda.

Vi udbetaler penge, når din musik bliver spillet på radio og ved koncerter. Tv og andre urapporterede områder afregnes fra september 2014 på Færøerne efter et geografisk princip. Dermed sikrer vi, at pengene sendes retur til færøske rettighedshavere.

Vi forvalter også de såkaldte mekaniske rettigheder, dvs. rettighederne til indspilning af musikværker på cd'er, film, video og andre lydbærende medier. Det sker gennem NCB (Nordic Copyright Bureau).

Fordele ved medlemskabet
 • Vi arbejder for, at du får betaling, når dine musikværker bliver brugt offentligt.
 • Vi indgår aftaler med en lang række musikbrugere - spillesteder, festivaler, streamingtjenester, radio og tv-stationer - på dine vegne.
 • Vi samarbejder med rettighedsselskaber i hele verden og sikrer dig på den måde betaling, når din musik bliver brugt i udlandet.
 • Kvartalsudbetaling for en lang række områder.
 • Rådgivning i forbindelse med dine fremførelsesrettigheder.
 • Automatisk medlemskab af NCB (Nordic copyright bureau).
 • Online adgang til værkanmeldelse, koncertrapportering og udbetalingsinformation
Bliv medlem

Bliv medlem og få afregning når din musik bliver spillet offentligt

Det koster 650 kr. for komponister/sangskrivere og 3500 kr. for musikforlag at blive medlem af Koda. Beløbet er et engangsbeløb, som betales ved indmeldelsen. Medlemskabet er personligt, så et band kan ikke blive medlem af Koda. 

 • Alle kan blive medlem af Koda uanset nationalitet og bopæl. 
 • Når man melder sig ind i Koda, bliver man automatisk medlem af NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB varetager rettighederne til indspilning og kopiering af din musik.

BLIV MEDLEM HER

OBS: Har du ikke et dansk cpr-nr., skal du indtaste din fødselsdato efterfulgt af fire nuller (-0000). 

De færøske kulturelle midler
Om Kodas færøske kulturelle midler

Ifølge Kodas vedtægter skal 10 pct. af nettoindtægten af de opkrævede vederlag for musikbrug gå til kulturelle formål. Heraf går en del af pengene til Færøerne.

 • Kodas færøske kulturelle midler har hovedsagelig til formål, at støtte original musik og hertil knyttet tekst, som har særlig tilknytning til det skabende færøske musikliv, og som er skabt af Kodas medlemmer.
 • Læs regulativ og forretningsorden gældende for uddelingen af de Kulturelle midler på Færøerne
Hvem vurderer min ansøgning?

På Færøerne uddeles Kodas kulturelle midler via bestyrelsen i Felagið Føroysk Tónaskøld. Felagið Føroysk Tónaskølds bestyrelse består

(oktober 2018) af Kristian Blak, Heðin Ziska Davidsen, Jóhannus á Rógvu Joensen og Theodor Kapnas. Få mere info på composers.fo

Hvem kan søge?

Kodas færøske kulturelle midler kan søges af Koda-medlemmer. Midlerne kan endvidere søges af festivaler samt grupper og solister.

Hvad kan jeg søge støtte til?
 • Indspilning og udgivelse (f.eks. cd, vinyl, digital)
 • Koncerter
 • Opførelser af kompositioner
 • Bestilling af værker
Hvad lægges der vægt på, når min ansøgning vurderes?
 • Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret eller skrevet af komponister og tekstforfattere, som har særlig tilknytning til til det skabende færøske musikliv. Blandt andet skal det relevante materiale ved cd indspilning som minimum have en varighed af 20 minutter.
 • Koncerter støttes kun i det omfang, at en væsentlig del af det fremførte musik er færøsk.
 • Som komponist kan man ikke bestille værker af sig selv.
Hvor meget får jeg udbetalt i støtte?

Besøg composers.fo for at få information om, hvor meget du kan få udbetalt i støtte for hhv. indspilning og udgivelser, opførelse af kompositioner, koncerter, bestilling af nyskrevet værk og større arrangementer.

Tidsfrister og udbetalingstidspunkter

 • Der er åbent for ansøgninger hele året.
 • Støtten bevilges som underskudsgaranti. Det betyder, at indtægterne forbundet med projektet ikke må overstige udgifterne. Støtten kan udbetales, når projektet er afsluttet og der foreligger dokumentation for projektets afslutning i form af fx CD og regnskab.
 • Ved støtte skal Koda krediteres med logo og tekst. Du kan hente logoet her. Eksempel på tekst: "Udgivet med støtte fra Kodas færøske kulturelle midler".
Sådan søger du
 • Informer om projektet, komponister og tekstforfattere, varighed af musikken samt budget for projektet.
Koda Kultur

Som medlem af Koda har du mulighed for at søge støtte fra Kodas Kulturelle midler. Koda Kultur står bag finansieringen af mere end 25 forskellige støttemuligheder og legater, som nu kan søges fra én portal. 

25 legater samlet i en portal

Tidligere har støtte fra de kulturelle midler skullet søges via de enkelte komponistforeninger Autor, DPA, DKF og Musikforlæggerne samt Koda. Sådan er det ikke længere. I dag er adgangen til de mere end 25 forskellige legater samlet i en fælles ansøgningsportal under Koda Kultur. Det betyder, at du nu har en samlet indgang, når du vil søge i de legater og puljer, der er relevante for dig.

Administrationen af de enkelte legater er stadig fordelt mellem de fire foreninger og Koda. Det betyder, at det stadig er forskellige udvalg med en høj musikfaglighed, der vurderer de enkelte ansøgninger. På den enkelte legatside kan du se, hvem der administrerer det pågældende legat.

Er du ikke Koda-medlem

Enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda. Disse findes ved, at man angiver, at man ikke er medlem af Koda i søgeguiden.

Sådan gør du

GÅ TIL ANSØGNINGSPORTAL 

 • Der er mere end 25 forskellige legater at søge imellem. Er du i tvivl om, hvad der passer til dig, kan du få hjælp via søgeguiden på forsiden
 • Har du brug for et overblik over alle legater, kan du se en liste over samtlige muligheder 
 • Via listen kan du klikke på den enkelte pulje og læse mere om kriterier og frister.
Koda Kultur

Hvert år afsætter Koda op til 10% af indtægterne til kulturelle formål, de såkaldte kulturelle midler. Den del af Kodas virke, kalder vi Koda Kultur. De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister og sangskrivere i form af arbejdslegater, produktionsstøtte, sangskrivercamps, undervisningsforløb, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde, geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

Koncertrapportering

Hvis din musik bliver spillet ved offentlige koncerter er du berettiget til afregning fra Koda. Husk derfor at rapportere dine koncerter via vores selvbetjening "Mit Koda".

Rapporter også når du spiller andres musik, så flere får glæde af deres ophavsret. 

Kunder og aftaler

De aftaler Koda indgår med kunder og koncertarrangører på Færøerne sikrer udbetaling til vores medlemmer, når deres musik bliver spillet offentlig.

Koda har blandt andet pr. 1. september 2013 indgået aftale med Mentamálarádid på vegne af alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner på Færøerne. 

Færøsk ophavsret

Her finder du den færøske ophavsretslov af den 6. maj 2013: Løgtingslóg nr. 36 frá 6. mai 2013 um upphavsrætt

Årsberetninger for Færøerne

Det danske Folketing vedtog i marts 2016 lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Nogle af de væsentligste temaer i både direktivet og loven er, at Koda og andre forvaltningsselskaber skal opfylde krav om ’gennemsigtighed’ og ’good governance’. Ved ’gennemsigtighed’ menes bl.a., at rettighedshaverne (komponister, tekstforfattere og musikforlag) skal kunne se – f.eks. i en årsberetning og i ’Mit Koda’ – hvor mange penge der er kommet ind, og hvor mange der er udbetalt. Ved ’good governance’ forstås bl.a. mere direkte medlemsindflydelse og at forvaltningsselskabet forvalter rettighedshavernes penge forsvarligt, og f.eks. ikke bruger flere penge til administration end nødvendigt. Derfor har vi valgt at udarbejde en årsberetning for Færøerne, for at I kan få et større indblik i, hvordan de midler, Koda forvalter, bliver brugt. Årsberetningen for 2015, er således den første færøske årsberetning.

Klik på links herunder og læs beretningerne