Fuldmagter

Fuldmagt og samtykke til indsigt

Hvis du som komponist eller tekstforfatter har brug for, at en manager, booker eller andre både skal kunne få oplysninger om dine værker og udbetalinger og skal kunne handle på dine vegne i forhold til registrering af værker og rapportering af koncerter, skal du give vedkommende fuldmagt. Kodas administration arbejder for vores rettighedshavere. Håndtering af fuldmagter giver ekstraarbejde, og Koda forbeholder sig derfor ret til at opkræve gebyr for håndteringen.

Hent fuldmagtserklæring

Hvis du som komponist eller tekstforfatter kun har behov for, at Koda giver en anden person, for eksempel en manager, løbende indsigt i oplysninger om dine værker og udbetalinger, kan du give samtykke til løbende indsigt.

Hent samtykkeerklæring til løbende indsigt 

Hvis du er ved at forhandle en forlagsaftale med et musikforlag, hvor der er brug for at beregne et forskud, kan du give samtykke til, at Koda én gang giver musikforlaget indsigt i dine værker og seneste års indtægter.

Hent samtykkeerklæring til enkeltstående indsigt