Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Septemberudbetaling 2017

Årets septemberudbetaling bliver overført til Kodas medlemmer den 20. september.

 

Som medlem af Koda kan du se detaljerne i din udbetaling fra den 19. september kl. 16 på 
Mit Koda

Musik spillet første kvartal i år

Septemberudbetalingen er årets første, der indeholder udbetaling for musik brugt i 2017. Der er udbetaling for fremførelser i første kvartal 2017 på alle de områder, som Koda udbetaler kvartalsvist. Se udbetalingskalender.

Online og særlige områder

Udbetalingen er årets største på onlineområdet og indeholder både kvartalsvise og årligt udbetalte Video-on-demand og streamingtjenester. Der er også udbetaling for dr.dk, som efter forsinkelser nu udbetales for både 2015 og 2016.

Herudover er der udbetaling for særlige områder som specialkomponeret baggrundsmusik, uropførelser, kompensation for lokal subforlægning samt blanke lyd- og billedmedier. Disse kan du læse mere om under Øvrige områder.

Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:

 

Tv
Udbetaling for første kvartal 2017

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik i første kvartal 2017 på:

 • Alle DR's tv-kanaler
 • TV2's landsdækkende tv-kanaler. 

Se hvilke specifikke kanaler det inkluderer i Kodas udbetalingskalender

 

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Radio
DR radio, kommercielle radiostationer og færøsk radio

Der er udbetaling for musik spillet i første kvartal 2017 på:

DR's radiokanaler
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • DAB-kanalerne
Alle kommercielle radiostationer
 • The Voice
 • Radio 100
 • My Rock
 • Nova
 • Flere mindre stationer
Færøsk radiokanal
 • Kringvarp


Læs generelt om udbetaling for musik i radio

 

Online: Video-on-demand (VOD)
Netflix fjerde kvartal 2016 og Tv2 Play første kvartal 2017

Der udbetales nu for brug af musik i film og serier på Netflix i fjerde kvartal 2016.

Ligeledes overgår TV2 Play fra og med denne udbetaling til kvartalsvis udbetaling og følger fremover udbetalingerne for TV2’s tv-kanaler. Dermed er der nu udbetaling for afspilninger på TV2 Play i første kvartal 2017. 

Viaplay 2016

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for musik på VOD-tjenesten Viaplay for hele 2016. Dette gælder både for abonnementstjenesten, som udgør størstedelen af forbruget, men også for filmleje via Viaplays filmudlejningsportal. De to typer forbrug licenseres og udbetales særskilt som henholdsvis ”Viaplay abonnement” og ”Viaplay filmleje”. 

YouSee VOD 2016

Der udbetales nu for YouSee VOD 2016. Størstedelen af udbetalingsbeløbet kommer fra filmleje via Yousee’s platforme og en mindre del kommer fra abonnementstjenesten Youbio, hvor man mod en månedlig betaling får ubegrænset adgang til et udvalg af film og serier. De to typer forbrug licenseres og udbetales særskilt. 

Filmstriben og Filmcentralen 2016

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for musik i film streamet på Filmstriben i 2016. Filmstriben er en VOD-tjeneste, hvor man som bruger med en pinkode til biblioteket får adgang til et stort udvalg af kort-, dokumentar- og spillefilm.

Derudover er der udbetaling for 2016-fremførelser på Filmcentralen, som er Det Danske Filminstituts VOD-tjeneste for kort- og dokumentarfilm. 

Øvrige VOD 2016

Denne udbetaling inkluderer en række VOD-tjenester herunder Stofa, Aller Media, Waoo og Telia VOD med flere. Tjenesterne har alle det tilfælles, at de er digitale filmudlejningsportaler, hvorfra man kan leje film og serier. Grundlaget for udbetalingen er af omkostningshensyn baseret på data fra Yousee Filmleje, som er statistisk repræsentativ i forhold til filmindhold og -forbrug.

 

Online: Streaming- og downloadtjenester

Septemberudbetalingen indeholder følgende streaming- og downloadtjenester og perioder:

 • Spotify: januar - maj 2017
 • Yousee Musik: januar - maj 2017
 • Tidal: januar - april 2017
 • iTunes: tredje kvartal 2016
 • Beat (professionel musikløsning til erhvervsbrug): første halvår 2017

På streamingområdet er det tjenesterne Spotify og Yousee Music, som udgør den største del af det udbetalte beløb for streaming. 

På downloadområdet er der udbetaling for iTunes tredje kvartal 2016.  

Forsinkelser i udbetaling af Apple Music og Youtube

Apple Music er forsinket på grund af ændringer i det rapporteringsformat, som Apple sender til Koda. Dette har nødvendiggjort systemændringer, som har medført, at andet kvartal 2016 og frem mangler at blive udbetalt. Apple Music forventes at være klar til næste udbetaling i december.

For Youtube har der været lignende udfordringer, hvilket betyder, at udbetalingen af første kvartal 2017 ligeledes er udskudt til december. 


Læs generelt om udbetaling fra Youtube

 

Online: Øvrige områder
Dr.dk 2015 og 2016

Der udbetales nu for brug af musik på dr.dk for hele 2015 og 2016.

2015 udbetales med et års forsinkelse, hvilket skyldes forsinkelser i DR’s levering af rapportering og udfordringer med implementeringen af nyt rapporteringsformat i Kodas systemer. Dr.dk er et årligt udbetalt område og udbetalingen for 2016 følger Kodas udbetalingskalender.

Udbetalingerne dækker al form for musikbrug på dr.dk, både i tv-udsendelser, radio-udsendelser, Podcasts m.m. Den forbrugsdata, som Koda modtager fra DR, dækker desuden forbrug på tværs af diverse digitale platforme som internet og apps med mere. 

Radio Play 2016

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for afspilninger på Radio Play i 2016. Radio Play er Bauer Medias webradio, hvor man kan streame mange forskellige specialdesignede webradiokanaler. På Radio Play bliver Bauer Medias fm-udsendelser sendt samtidigt på webradioen. Disse afspilninger er inkluderet i de primære udbetalinger for fm-kanalerne. Det er således kun de web-unikke kanaler, der er inkluderet i udbetalingen for Radio Play. 

Hjemmesider og web-tv 2016

Der er nu udbetaling for musik brugt på hjemmesider i 2016. Afregningen er baseret på den rapportering, Koda modtager fra en række hjemmesidekunder samt fra medlemmer, som gør opmærksom på brug af deres musik.

Det er kun en mindre del af Kodas hjemmesidekunder, som rapporterer til Koda, og det er derfor kun en mindre del af puljen, som bliver afregnet på baggrund af 100% rapportering. Den resterende del af indtægterne på området bliver afregnet analogisk - det vil sige med genbrug af repræsentativ data fra andre onlineområder med 100 procent rapportering.

På web-tv området modtager Koda ligeledes betalinger fra kunder, som ikke kan rapportere deres musikforbrug. Disse indtægter bliver ligeledes fordelt på baggrund af et repræsentativt rapporteringsgrundlag fra andre onlineområder.

Koncert
Udbetaling for koncerter fra første kvartal 2017

Koncertområdet indeholder udbetaling for alle de kvartalsudbetalte koncertområder for første kvartal 2017. Se hvilke områder, det inkluderer her

DR’s ensembler andet halvår 2016

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for koncerter med DR’s ensembler fra andet halvår 2016.

Koncerter med DR’s ensembler afregnes fra og med denne udbetaling i sin egen pulje og er ikke længere en del af den subventionerede koncertpulje. Udbetalingen er forsinket, da der har været væsentlige mangler i rapporteringen fra DR, og det har først nu været muligt at få et tilstrækkeligt rapporteringsgrundlag for udbetalingen. Der kan dog stadig være enkelte koncerter, som ikke er med, og Koda modtager gerne henvendelser om koncerter, der ikke er blevet udbetalt for via [email protected].

Slutudbetaling for koncerter i Tivoli 2015

Septemberudbetalingen indeholder en udbetaling for koncerter i Tivoli afholdt i 2015. Det udbetalte beløb er en restindtægt fra året 2015, som har været i overskud efter afregning af alle årets tivolikoncerter.

Udbetalingen sker på baggrund af rapportering fra 2015.

Udland

Septemberudbetalingen indeholder en udbetaling på i alt 28 millioner kroner for fremførelser af Koda-medlemmers musik i udlandet.

Over halvdelen af beløbet kommer fra dansk musik spillet i de nordiske lande. Den resterende del kommer primært fra dansk musik spillet i Vesteuropa, USA og Japan. 

Nedenfor ses de fem lande, hvor Koda udbetaler de største beløb fra. I parenteserne kan du se de tre fremførelsesområder, Koda har modtaget de største beløb fra. 

 1. Finland (TV, Online, Radio)
 2. Sverige (TV, Online, Radio)
 3. Norge (TV, Radio, Koncert)
 4. USA (TV, Koncert, Diverse)
 5. Italien (Diverse, Koncert, TV) 
Manglende udbetaling fra Tyskland

Septemberudbetalingen indeholder ingen beløb fra Tyskland. Koda har ikke modtaget afregning fra det tyske forvaltningselskab GEMA i over to år. Det skyldes, at GEMA afventer besked fra de tyske skattemyndigheder, som skal godkende en dobbeltbeskatningsaftale mellem Tyskland og Danmark. Indtil dette sker, er udbetalingen fra GEMA udsat. Det skal understreges, at der ikke er beløb, som går tabt. GEMA afregner blot først beløbene, når aftalen er faldet på plads. Det bliver annonceret på Kodas hjemmeside, når der er nyt i sagen. 

Endelig udbetaling fra Tyrkiet

En uoverensstemmelse mellem de to tyrkiske ophavsretsselskaber har betydet, at Koda i en længere periode ikke har modtaget betalingen fra det Tyrkiske søsterselskab MESAM. Denne sag er nu afklaret, og Koda har modtaget en bagudrettet betaling for fremførelser i perioden 2014 til 2016. 

Netflix afregning fra Sverige

Udbetalingen for fremførelser i Sverige modtaget fra  STIM (det svenske Koda-selskab) indeholder for første gang afregning for online-tjenesterne Swedebeat og Netflix. 

Diverse Online og BBC fra England

En stor del af udbetalingen fra England består af betaling for fremførelser i radio og tv på BBC. Derudover er der udbetaling for DJ Events, Fit Mix Pro Online, Netflix, iTunes, Spotify samt UK Background Music System (Imagesound), Sony Playstation og Mood Media. 

I lighed med al anden udbetaling fra udlandet, så sker dette uden fradrag til administrationsomkostninger

 

Læs generelt om udbetaling fra udland

Baggrundsmusik
Udbetaling for specialkomponeret baggrundsmusik 2016

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling for specialkomponeret baggrundsmusik, hvilket både inkluderer musik, som er specialkomponeret til en specifik sammenhæng samt særlig koncentreret anvendelse af eksisterende musik. Det drejer sig blandt andet om brug af musik i telefonlinjer, offentlige transportmidler, lægepraksisser med mere.

 

Læs generelt om udbetaling af baggrundsmusik

Øvrige områder
Uropførelsestillæg 2016

I september udbetales der for uropførelser i 2016. Uropførelsestillægget honorerer første fremførelse af værker i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Man kan kun få uropførelsestillæg for musik på landsdækkende tv, i radio og til koncerter. 

Kompensation for lokal subforlægning 2016

Til september er der udbetaling til Kodas forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’.

For en lang række udenlandske tv- og radiokanaler, sender Koda indtægterne fra kabel-tv videre til udbetaling hos de udenlandske Koda-lignende selskaber, som i forvejen udbetaler for brug af musik på kanalerne. Når de udenlandske selskaber udbetaler, bliver der dog ikke afregnet til de lokale subforlag, som har andele af rettighederne til musikken på dansk territorium. For at kompensere for dette reserverer Koda en mindre del af kabelindtægterne, som bliver fordelt blandt subforlæggerne i forhold til deres indtjening på subforlagte andele på radio og TV i Danmark i det seneste kalenderår. 

Udbetalingen er en kompensation specifikt til subforlaget og vedrører hverken autorer eller originalforlag. 

Hvis du har spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte Andreas Nielsen på [email protected]

Blanke lyd- og billedmedier 2016

Der udbetales nu for blanke lyd- og billedmedier 2016. Koda modtager betaling for salget af uindspillede lyd- og billedbånd, som er en godtgørelse for den kopiering, rettighedshavernes musikværker udsættes for. Betalingen modtages via Copydan, som står for opkrævningen.

Læs mere om fordelingen af Blanke lyd og billedmedier her 

Start forfra, Catch Up og slutudbetalinger forventes til december

Koda afventer betaling fra en række catch-up- og start forfra-tjenester udbudt af tv-distributører som for eksempel Yousee og Stofa. Betalingen er låst i fordelingsforhandlinger mellem Copydans medlemsorganisationer, som repræsenterer forskellige typer af rettigheder i film og tv samt Koda og Ubod.

Disse digitale tjenester er på grund af forhandlingerne ikke blevet udbetalt siden 2014. Det forventes, at forhandlingerne snart er afsluttet, og at der til december vil være udbetaling for de forskellige digitale tjenester for både 2015 og 2016.

Forhandlingerne betyder endvidere, at nogle efterbetalinger for tv 2016 også er låst og derfor først kan udbetales i december. 

 

Læs generelt om udbetaling fra Kodas øvrige områder