Minutværdier

Nedenfor ses en række eksempler på udbetaling fra Koda for et minuts musik fremført i 2018 på udvalgte områder. 

Bemærk, at eksemplerne ikke omfatter reklamer, trailere, logoer og lignende, samt at beløbene er afrundet til nærmeste hele krone. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at foretage udbetalingen på baggrund af skøn eller gennemsnitsberegning.