Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Juniudbetaling 2017

Årets juniudbetaling bliver overført til Kodas medlemmer den 7. juni.


Som Koda-medlem kan du se detaljerne for din udbetaling fra den 6. juni kl. 16 på Mit Koda

Ekstraordinært mange udbetalingsområder

Juniudbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik på ekstraordinært mange områder, heriblandt samtlige TV- kanaler, som Koda har aftaler med. Der er i forbindelse med denne udbetaling lagt ekstra ressourcer i indhentning og behandling af rapportering og det er derfor lykkes at fremrykke udbetaling på flere områder, som tidligere først blev udbetalt i september eller december. Ud over tv-områderne har det også været muligt at fremrykke udbetalingen for biografer, Planetariet samt for VOD-tjenesten Tv2 Play, som dermed også bliver udbetalt nu.

Fremrykningerne er et led i Kodas generelle strategi om hurtigere udbetaling og er samtidig en strømlining af alle udbetalingsområder i forhold til de frister for udbetaling, som fremgår af ny Lov om kollektiv forvaltning.

Subventionering

For første gang udbetaler Koda for koncerter under den nye ordning for subventionering, som trådte i kraft i andet halvår af 2016. Subventionerede koncerter er koncerter der får tilført et ekstra udbetalingsbeløb for at styrke diversitet og udvikling i musiklivet.

Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:

 

Tv
Kvartalsudbetaling for fjerde kvartal 2016

Juniudbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik i fjerde kvartal 2016 på:

 • Alle DR's tv-kanaler
 • TV2's landsdækkende tv-kanaler. 
Udbetaling af alle årligt udbetalte tv-områder

Derudover er alle årlige udbetalinger nu klar. De årligt udbetalte tv-områder omfatter:

 • TV3
 • Kanal 4
 • Kanal 5
 • 6eren
 • Discovery Denmark
 • Animal Planet
 • TLC
 • ID
 • Tv2 Regionerne
 • DK4
 • VH1

Flere af disse tv-områder blev tidligere udbetalt i september eller december, men er nu rykket frem til denne udbetaling. Samlet set er dette et resultat af en effektivisering af processerne omkring indhentning og behandling af rapportering på de enkelte områder. Dette indebærer blandt andet, at Koda nu modtager rapporteringen hurtigere fra flere tv-kanaler samt at større og større mængder identificeres via automatch uden brug af manuelle ressourcer.

Rapporteringssamarbejdet med DK4 er blevet styrket og efter en periode med mangler i rapporteringen af sendefladen udbetales der igen på baggrund af 100 procent rapportering.

 

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Radio
DR radio, kommercielle radiostationer og færøsk radio

Der er udbetaling for musik spillet i fjerde kvartal 2016 på:

DR's radiokanaler
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • DAB-kanalerne
Alle kommercielle radiostationer
 • The Voice
 • Radio 100
 • My Rock
 • Nova
 • Flere mindre stationer
Færøsk radiokanal
 • Kringvarp

Yderligere er der årlig udbetaling for hele 2016 på lokalradio.


Læs generelt om udbetaling for musik i radio

 

Online
Video on demand

Der er udbetaling for Netflix for tredje kvartal 2016 og derudover er Tv2 Play for hele 2016 blevet rykket frem til denne udbetaling. Tv2 Play vil fra og med september blive udbetalt kvartalsvist, således at tjenesten følger udbetalingsfrekvensen for Tv2’s tv-kanaler.

Den resterende del af VOD-området (Video On Demand, streamingtjenester for film og tv) udbetales til september.

Streaming- og downloadtjenester

Juniudbetalingen indeholder udbetaling for følgende streamingtjenester og perioder:

 • Spotify: november 2016 – januar 2017
 • iTunes: Juni 2016
 • Youtube: 2016
 • Tidal: november - december 2016
 • Google Play: april - september 2016

TDC-Play er ikke med i denne udbetaling, da der siden december 2016 været problemer med rapporteringen fra TDC, som der stadig arbejdes på at få løst.

For iTunes tredje kvartal 2016 samt Youtube første kvartal 2017 er betalingerne fra tjenesterne modtaget for sent til, at de har kunnet blive klar til denne udbetaling. Disse perioder vil blive udbetalt til september.

Særligt om udbetaling fra Youtube

Juniudbetalingen fra Youtube består af 2016-indtægter, som ikke har kunnet matches til et rapporteringsgrundlag og som derfor ikke er blevet udbetalt tidligere. Beløbene fordeles nu ved at genanvende de allerede behandlede 2016-rapporter, som lå til grund for de primære udbetalinger.


Læs generelt om udbetaling fra Youtube

Koncert
Udbetaling for koncerter fra 4. kvartal 2016

Koncertområdet indeholder udbetaling for alle de kvartalsudbetalte koncertområder for fjerde kvartal 2016. Se hvilke områder det inkluderer her

Første udbetaling i ny ordning for subventioneret koncertpulje

I denne udbetaling træder den nye subventioneringsordning i kraft, gældende for koncerter afholdt i andet halvår af 2016.

Læs mere detaljeret om den nye ordning her

Efterbetaling efter gammel ordning

Juniudbetalingen indeholder også efterafregning af enkelte subventionerede koncerter fra første halvår af 2016 og tidligere, som hører under den gamle ordning.

Det har stadig ikke være muligt at indhente rapportering fra DR’s kor og orkestre fra og med denne periode, og udbetalingen herfra er derfor udskudt til september.  Dog vil enkelte subventionerede DR-koncerter blive udbetalt. Det gælder koncerter, som enten er blevet rapporteret af medlemmer eller af eksterne medarrangører eller som er subventioneret på baggrund af ansøgninger.

Beskrivelser af den gamle subventioneringsordning kan findes her

Udland

Juni-udbetalingen indeholder en udbetaling på i alt 17,7 mio. kr. for fremførelser af Koda-medlemmers repertoire i udlandet.

Nedenfor ses de fem lande, hvor Koda udbetaler de største beløb fra. I parenteserne kan du se de tre områder Koda har modtaget de største beløb fra i det enkelte land.

 1. Storbritannien (TV, Online, Radio)
 2. Sverige (Online, Koncert, Øvrige)
 3. Frankrig (TV, Radio, Koncert, )
 4. Norge (TV, Radio, Koncert)
 5. Italien (Koncert, TV, Diskotek)

Størstedelen af de 17,7 mio. kr. fra udlandet ligger på TV-området (28%), efterfulgt af Radio (20%) og Koncerter (13%).

Manglende udbetaling fra Tyskland

Juni-afregningen omfatter ikke penge fra Tyskland.

Koda har ikke modtaget penge fra GEMA (det tyske Koda-selskab) i over to år. Det skyldes, at GEMA afventer besked fra de tyske skattemyndigheder, som skal godkende en dobbeltbeskatningsaftale mellem Tyskland og Danmark. Indtil dette sker, er udbetalingen fra GEMA forsinket. Du mister ingen penge, men pengene bliver akkumuleret hos GEMA, indtil aftalen er faldet på plads. 

Online fremførelser fra Sverige

Denne gang udbetaler vi for første gang siden 2015, også for online mekaniske rettigheder fra følgende svenske tjenester:

 • Spotify
 • SR WEBB
 • SVT Play
 • TV4 Play
 • Kanal 5 Play
 • Kanal 9 Play
 • Kanal 11 Play
 • Youtube Northern og Baltic Territories
 • iTunes Download Norden & Baltikum
 • Google Play Streaming North & Baltic Territories
Soundcloud i Storbritannien

Denne gang udbetaler vi for første gang for fremførelser fra et af verdens førende sociale lydplatforme, Soundcloud.

PRS (det engelske Koda-selskab) indgik i 2015 en multi-territoriel aftale inklusiv UK og Europa med Soundcloud Aftalen dækker også alle tidligere anvendelser af tjenesten fra lanceringen. Det er denne anvendelse, der nu afregnes for Koda-medlemmers repertoire i primært Storbritannien.

I lighed med al anden udbetaling fra udlandet, så sker dette også uden fradrag til administrationsomkostninger

Regulering af marts afregning fra Sverige

I forbindelse med marts afregningen skete der en indlæsningsfejl for fremførelser i Sverige, hvilket betød at udbetalingen ikke var korrekt. Derfor har vi i denne udbetaling kørt indlæsningen igen og korrigeret de udbetalte beløb.

Hvis du modtog penge fra Sverige i marts udbetalingen, vil du på din kontooversigt på Mit Koda kunne se følgende posteringer.

 • Den ene postering vil have teksten 'Regulering udland 2017, og trækker beløbet fra marts-afregningen tilbage (nulstiller hvad der blev udbetalt i marts).
 • Den anden postering vil have teksten 'Udland juni 2017', og er din "almindelige" juniudbetaling fra udlandet, hvor det korrekte beløb fra marts er indeholdt.
Hvad betyder det for mig?

For de fleste rettighedshavere betyder det, at de nu modtager et lidt større beløb end før. Men var du blandt de rettighedshavere, som fik for mange penge i marts-afregningen, vil du opleve, at det korrekte beløb, som du nu får udbetalt, er mindre. Hvis du har spørgsmål til din afregning fra Sverige, så kontakt Koda på [email protected] eller telefon 3330 6380.

 

Læs generelt om udbetaling fra udland

Baggrund

Juniudbetalingen indeholder udbetaling på baggrundsområdet for 2016. Området er blevet udbygget med en ekstra pulje med rapportering. Det skyldes, at det nu er muligt at indhente ny rapportering fra en veletableret musiktjeneste, som leverer ’in store’ musikløsninger til en lang række butikker indenfor detail-industrien. Derfor er puljen ”Øvrige detailbutikker med rapportering”  tilføjet og der er nu i alt 8 ud af 13 baggrundspuljer, som afregnes på baggrund af indhentet rapportering.

Læs generelt om udbetaling af baggrundsmusik

Øvrige områder og NCB
Biograffilm og Planetariet

Udbetaling for musik i biografer 2016 er blevet fremrykket til denne udbetaling. Dette har kunnet lade sig gøre, da data fra Danmarks statistik, er modtaget i tilstrækkelig god tid til, at behandlingen har kunnet færdiggøres allerede nu. Musik i film vist på Planetariet i 2016 bliver ligeledes udbetalt nu og det samme gælder udbetaling for musik i grønlandske fly i 2016.

Udbetaling fra NCB

Juniudbetalingen indeholder også udbetaling for offline og gammelt online via NCB. Læs mere om NCB-udbetalingen i NCBs nyhedsbrev

 

Læs generelt om udbetaling fra Kodas øvrige områder