Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Decemberudbetaling 2017

Årets decemberudbetaling bliver overført til Kodas medlemmer den 6. december.

Som medlem af Koda kan du se detaljerne i din udbetaling fra tirsdag den 5. december kl. 16 på 
Mit Koda

Musik spillet andet kvartal i år

Der er udbetaling for fremførelser i andet kvartal 2017 på alle de områder, som Koda udbetaler kvartalsvist. Se hvilke i udbetalingskalenderen

Stor slutudbetaling fra tv

Decemberudbetalingen indeholder en ekstraordinær stor slutudbetaling af restbeløb for musik spillet i 2015 og 2016 på tv-området. Den store udbetaling skyldes primært udbetaling af beløb, som tidligere har været tilbageholdt for brug af musik på kabel-tv på grund af uafsluttede forhandlinger mellem mellem Copydans medlemsorganisationer, Koda og Ubod.

Slutudbetalingen er et tillæg til tidligere udbetalinger for brug af musik på tv i 2015 og 2016.

Læs mere under Tv

Hurtigere udbetaling på en række tv-kanaler

Det er nu lykkes at fremrykke udbetalingen af de tidligere årligt udbetalte tv-kanaler som for eksempel Kanal 5 og TV3, så de nu bliver udbetalt halvårligt. Se den samlede liste over kanaler som nu udbetales for første halvår 2017 under Tv.

Længe ventet udbetaling for dansk musik spillet i Tyskland

Der er nu, for første gang i to år, udbetaling for dansk musik spillet i Tyskland. Læs mere om baggrunden for dette under Udland.

Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:

 

Tv
Udbetaling for andet kvartal 2017

Decemberudbetalingen indeholder udbetaling for brug af musik i andet kvartal 2017 på:

 • Alle DR's tv-kanaler
 • TV2's landsdækkende tv-kanaler. 

Se hvilke specifikke kanaler det inkluderer i Kodas udbetalingskalender

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Stor slutudbetaling fra tv

Decemberudbetalingen indeholder en ekstraordinær stor slutudbetaling af restbeløb for musik spillet i 2015 og 2016 på tv-området. Den store udbetaling skyldes primært udbetaling af beløb, som tidligere har været tilbageholdt på grund af uafsluttede forhandlinger mellem mellem Copydans medlemsorganisationer, Koda og Ubod.

Slutudbetalingen inkluderer desuden udbetaling af øvrige restbeløb fra 2016 på de kvartalsudbetalte områder samt en efterudbetaling af beløb fra tv-distribution i udlandet i 2015 og 2016, som er modtaget i indeværende år.

Slutudbetalingen er et tillæg til tidligere udbetalinger for brug af musik på tv i 2015 og 2016.

I kontooversigten på Mit Koda vil de slutudbetalte beløb være indeholdt i udbetalingsbeløbene på de specifikke tv-kanaler og fremførelsesperioder.

Efterbetaling fra digitale tv-tjenester udbetales i marts

Koda har netop modtaget en efterbetaling fra digitale tv-tjenester, som ligesom ovennævnte tv-beløb har været låst i delingsforhandlinger mellem Copydans medlemsorganisationer, Koda og Ubod. Det drejer sig om Start Forfra- og Catch Up-tjenester, som udbydes af tv-distributører som Yousee og Stofa.

Disse efterbetalinger er modtaget for sent til at komme med i denne udbetaling, men forventes at blive udbetalt ved næste udbetaling i marts.

Hurtigere udbetaling på en række tv-kanaler

Koda udbetaler nu halvårligt for flere tv-kanaler, som tidligere blev udbetalt årligt.

Den halvårlige udbetaling for brug af musik i første halvår af 2017 inkluderer følgende kanaler:

 • Kanal 4
 • Kanal 5
 • 6’eren
 • TV3
 • DK4
 • TV2 Regioner
 • Discovery (januar-maj)
 • Animal Planet (januar-maj)
 • TLC (januar-maj)
 • Investigation Discovery (januar-maj)

For kanalerne Discovery, Animal Planet, TLC og Investigation Discovery har det kun været muligt at udbetale for musikbrug til og med maj 2017 på grund af overgangen til et nyt rapporteringssystem hos Discovery Networks, som ejer kanalerne.  Den manglende måned vil blive udbetalt sammen med andet halvår 2017, som udbetales i juni 2018.

Radio
Kvartalsudbetaling for andet kvartal 2017

Der er udbetaling for musik spillet i andet kvartal 2017 på DR radio, kommercielle radiostationer og færøsk radio. Se hvilke specifikke radiokanaler det inkluderer her:

DR's radiokanaler
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
 • DAB-kanalerne
Kommercielle radioer
 • The Voice
 • Radio 100
 • My Rock
 • Nova
 • Flere mindre stationer
Øvrige radioer
 • Radio 24Syv
 • Kringvarp (Færøsk radiokanal)

Slutudbetaling for kommercielle radiostationer 2016

Decemberudbetalingen indeholder en slutudbetaling fra de kommercielle radiostationer. Det udbetalte beløb er en restindtægt fra året 2016, som har været i overskud efter årets kvartalsudbetalinger.

Slutudbetalingen er et tillæg til tidligere udbetalinger for brug af musik på kommercielle radiostationer i 2016.

Radio Klassisk 2016

December udbetalingen indeholder udbetaling for Radio Klassisk 2016, som efter ophør som fm-kanal kan høres via web-radioen Radio Play og har i 2016 også været tilgængelig via Yousees kabelpakker.


Læs generelt om udbetaling for musik i radio

Koncert
Udbetaling for koncerter fra andet kvartal 2017

Der er udbetaling på alle de kvartalsudbetalte koncertområder for andet kvartal 2017. Se hvilke områder, det inkluderer her

Udbetaling for NorthSide, Tinderbox og Roskilde Festival

På festival-området udbetales der nu for en række af landets største festivaler afholdt i andet kvartal 2017. Dette inkluderer Northside og Tindebox, som begge blev afholdt i juni måned. Roskilde festival, som begynder i juni måned, men strækker sig ind i julier tidligere blevet udbetalt i martsudbetalingen, men har nu været mulig at få klar allerede til denne udbetaling.

Slutudbetaling for koncerter afholdt i 2016

December-udbetalingen indeholder en slutudbetaling for koncerter afholdt i 2016. De udbetalte beløb er restindtægter fra 2016, som har været i overskud efter årets kvartalsudbetalinger på koncertområdet.

Udbetalingen vil være et tillæg til tidligere udbetalinger for koncerter i 2016.

Online
Kvartalsudbetaling af Video On Demand

På Video On Demand-området er der kvartalsudbetaling for tjenesterne Netflix og Tv2 Play.

Udbetalingen fra Netflix dækker første kvartal 2017 og for Tv2 Play er der udbetaling for andet kvartal 2017 og følger dermed de øvrige kvartalsudbetalinger.

Streaming- og downloadtjenester

Decemberudbetalingen indeholder følgende streaming- og downloadtjenester og perioder:

 • Spotify: juni - juli 2017
 • Yousee Musik: juni - september 2017
 • YouTube: første halvår 2017
 • iTunes Download: første kvartal 2017

ITunes fjerde kvartal 2016 er desværre ikke med i denne udbetaling, hvilket skyldes nogle manglende afklaringer i forhold iTunes betaling for dette specifikke kvartal. Der er tale om en mindre uoverensstemmelse, som er løst nu, men ikke tids nok til at kvartalet kunne nå at komme med i denne udbetaling.

Særligt om af Apple Music

Apple Music er desværre stadig forsinket på grund af ændringer i det rapporteringsformat, som Apple sender til Koda. Som beskrevet i tidligere udbetalingsinformation har det medført, at andet kvartal 2016 og frem mangler at blive udbetalt. Apple Music forventes at være klar til næste udbetaling i marts 2018

Udland

Halvdelen af udbetalingen for musik i udlandet kommer i denne omgang fra musik spillet i Tyskland.

Den resterende del kommer primært fra dansk musik spillet i Vesteuropa, USA og Japan. Størstedelen af pengene stammer fra musik spillet på TV (31 %) efterfulgt af radio (25 %).

Nedenfor ses de fem lande, hvor Koda udbetaler de største beløb fra.

I parenteserne kan du se de tre områder Koda har modtaget de største beløb fra i det enkelte land.

 1. Tyskland (TV, Radio, Koncert)
 2. Norge (Koncert, TV, Radio)
 3. Holland (Radio, TV, Koncert)
 4. Frankrig (TV, Diverse, Koncert)
 5. England (Diverse, TV, Radio)

 

Udbetaling fra Tyskland

Denne udbetaling indeholder for første gang i over to år betaling for musik spillet i Tyskland. Det er en uafsluttet skattesag i Tyskland, som er årsagen til den forsinkede udbetaling.

GEMA, som er det Koda-lignende selskab i Tyskland, afventer, at de tyske skattemyndigheder godkender en aftale, der skal undgå dobbeltbeskatning, når Koda-medlemmers musik bliver brugt i Tyskland.

Selvom skattesagen ikke er afsluttet, vælger Koda nu at udbetale den del af udbetalingsbeløbet fra GEMA, som skattesagen ikke omhandler. Det betyder, at 84 procent af de samlede beløb udbetales i denne udbetaling. De resterende 16 procent udbetales, når og hvis skattesagen falder ud til Koda-medlemmernes fordel. Der udbetales for musik fremført tilbage til 2014 på tv, radio, online og koncert.

I lighed med al anden udbetaling fra udlandet, så sker dette uden fradrag til administrationsomkostninger

Læs generelt om udbetaling fra udland

Øvrige områder
Udbetaling fra NCB

Decemberudbetalingen indeholder også udbetaling for offline og gammelt online via NCB. Læs mere om NCB-udbetalingen i NCBs nyhedsbrev.

Film- og Tv i undervisning 2016

December udbetalingen indeholder 2016 udbetaling for områderne Tv- i undervisningen og Film i undervisningen. Disse områder dækker musik i tv-udsendelser og spillefilm, der bliver brugt i undervisning på grundskoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner samt virksomheder og kirker. Koda modtager indtægterne på disse områder via Copydans AVU-Medier, som indgår fællesaftaler med skolerne på vegne af de forskellige rettighedsorganisationer involveret i tv og film.

Koda modtager rapportering af streaming og udlån fra Center For Undervisningsmidler, som danner grundlag for Kodas udbetaling af indtægterne. For Tv- i undervisningen afregnes en del af indtægten via genbrug af rapportering fra repræsentative tv-kanaler.

Kompensation for lokal subforlægning

Slutudbetalingen af kabel-tv  for 2015 og 2016 genererer nu også en efterudbetaling for såkaldt ’kompensation for lokal subforlægning’ Kompensationen gælder kun for subforlag og den opstår, når Kodas medlemmers musik bruges på udenlandsk kabel-tv. Her sender Koda indtægter for brug af medlemmernes musik videre til udbetaling via de udenlandske Koda-lignende selskaber, som udbetaler for alt brug af musik på kanalerne. Når de udenlandske selskaber udbetaler, bliver der ikke afregnet til de lokale subforlag, som har andele af rettighederne til musikken på dansk territorium. For at kompensere for dette reserverer Koda en mindre del af kabelindtægterne, som bliver fordelt blandt subforlæggerne i forhold til deres indtjening på subforlagte andele på radio og TV i Danmark i det seneste kalenderår. 

Udbetalingen er en kompensation specifikt til subforlaget og vedrører hverken autorer eller originalforlag. 

Hvis du har spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte Andreas Nielsen på [email protected]