Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Decemberudbetaling 2016

Årets decemberudbetaling fra Koda bliver overført til Kodas medlemmer den 7. december.

Som Koda-medlem kan du se detaljerne i din udbetaling fra den 6. december kl. 16 på Mit Koda.

Udbetaling for musikbrug i andet kvartal i 2016

Decemberudbetalingen indeholder betaling for brug af musik i andet kvartal i år på følgende områder: tv, radio, koncert og online.

Herudover er der også udbetaling for musik brugt i forskellige perioder i udlandet og på en række øvrige områder.

Særligt ved denne udbetaling

Decemberudbetalingen adskiller sig fra årets andre udbetalinger ved at indeholde udbetaling for:Du kan læse flere detaljer om alle områderne her:
Tv
DR og TV2

Decemberudbetalingen indeholder kvartalsudbetaling for alle DR's tv-kanaler samt Tv2's landsdækkende tv-kanaler for 2. kvartal 2016.

Se hvilke områder Koda udbetaler for hvert kvartal i udbetalingskalenderen

Kodas reklamepulje

Decemberudbetalingen indeholder udbetaling fra Kodas reklamepulje. Denne pulje udgøres af et beløb, som er fradraget i kabelindtægterne fra kommercielle tv-kanaler med mangelfuld rapportering for musikbruget i reklamerne.  Udbetalingen er baseret på rapportering af musikbrug i reklamer på TV2's kanaler og øvrige kommercielle tv-kanaleri2014 og 2015.

Danske tv-kanaler i Sverige og Norge i perioden 2011-2014

Decemberudbetalingen indeholder en ekstraordinær engangsudbetaling for fremførelser på danske tv-kanaler i svenske og norske kabelpakker i perioden 2011 til 2014.

Koda har først for nylig modtaget betalingen for musikbrugen, da den har været tilbageholdt på grund af længerevarende sager i henholdsvis Sverige og Norge, som er blevet afgjort i år. Indtægterne udbetales på et grundlag bestående af eksisterende rapportering fra Danmark på de involverede tv-kanaler i perioden.

 

Læs generelt om udbetaling for musik i tv

Radio
DR Radio, Kommercielle radiostationer og Færøsk radio

Udbetalingen i december indeholder udbetaling for alle DR's radiokanaler for 2. kvartal 2016 (P1, P2, P3, P4 og DAB kanalerne). Der er også udbetaling for 2. kvartal 2016 på alle de kommercielle radiostationer (The Voice, Radio 100, My Rock, Nova mfl.) samt for den færøske radiokanal Kringvarp.

 

Læs generelt om udbetaling for musik i radio

Koncert
Kvartalsudbetalinger og festivaler fra 2. kvartal

Koncertområdet indeholder udbetaling for alle de kvartasludbetalte koncertområder samt for festivaler afholdt i 2. kvartal 2016 herunder Northside, Tinderbox og Spot.

 

Se hvilke områder Koda udbetaler for hvert kvartal i udbetalingskalenderen

Udbetaling af Tivolikoncerter fra 3. kvartal 2016

Koncerter i Tivoli udbetales nu for både 2. og 3. kvartal 2016. Det skyldes, at rapporteringen fra Tivoli er modtaget i så god tid, at Koda kan udbetale 3. kvartal allerede i decemberudbetalingen.

Koda arbejder løbende på at  fremrykke udbetalinger på alle områder, så udbetalingen sker så hurtigt som muligt efter musikken er brugt.

 

Læs generelt om udbetaling for koncerter

Online
Netflix og hjemmesider

I december udbetales der for film- og serie-tjenesten Netflix for 1. kvartal 2016.

Derudover er der udbetaling for musik brugt på hjemmesider i hele 2015. Udbetalingen er baseret på den rapportering, Koda modtager fra hjemmesideindehaverne eller fra medlemmer, som selv gør opmærksom på brug af deres musik på andres hjemmesider.

DR On Demand og Bonanza udskudt

Desværre er DR On Demand og Bonanza udskudt igen.  Årsagen er, at overgangen til et ny rapporteringsformat har givet nogle systemmæssige udfordringer, som har medført forsinkelser. 2014-data er netop færdigbehandlet, men dette skete desværre ikke tids nok til at få området med til december, og det bliver derfor først udbetalt til marts.

Det nye format er markant optimeret og har gjort det lettere at navigere i de store datamængder, Koda modtager fra DR's digitale platforme.  Fremtidige udbetalinger og henvendelser fra medlemmer på dette områder kan derfor hurtigere håndteres fremover.

Streaming- og downloadtjenester

Decemberudbetalingen indeholder  udbetaling for fem musiktjenester i følgende perioder

  • Spotify - juni, juli og august 2016
  • TDC PLAY - juni, juli og august 2016
  • iTunes - 1. kvartal 2016
  • Google PLAY - 1. kvartal 2016
  • YouTube - 2. kvartal 2016

Derudover er der udbetaling for indspilnings- og kopieringsrettigheder via NCB. Læs NCB's nyhedsbrev

 

Læs generelt om udbetaling fra Online 

Udland

Decemberudbetalingen indeholder en udbetaling på samlet ca. 10. mio. kr. for fremførelser af Koda-medlemmers repertoire i udlandet.

Nedenfor ses de fem lande hvor Koda udbetaler de største beløb fra:

  1. Norge
  2. Sverige
  3. Frankrig
  4. USA (BMI)
  5. England

 

Manglende udbetaling fra Tyskland

Koda har ikke modtaget betaling fra GEMA (det tyske ophavsretsselskab) gennem det sidste års tid. Dette skyldes, at GEMA afventer besked fra de tyske skattemyndigheder, som skal godkende en dobbeltbeskatningsaftale mellem Tyskland og Danmark. Indtil aftalen er på plads, er udbetalingen fra GEMA desværre udskudt.


Læs generelt om udbetaling fra udland

 

Øvrige områder
Film- og tv i undervisning

Decemberudbetalingen indeholder udbetaling for musik i tv- og film i undervisningen for 2015. Dette område dækker musik i tv-udsendelser og spillefilm, der bliver brugt i undervisning på grundskoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner samt virksomheder og kirker.

Brugerne får adgang til udsendelserne gennem bl.a. CFU (Center for Undervisningsmidler), som gennem mange år har opbygget en stor samling af tv-udsendelser og spillefilm.  Det er via CFU, at Koda modtager rapportering om det reelle forbrug.

Blanke lyd- og billedmedier (Blankbånd)

I  december er der også udbetaling for blanke lyd- og billedmedier. Udbetalingen er en kompensations for den lovlige privat kopiering, der sker på bl.a. cd'er og dvd'er.

Udbetalingen er fordelt på to puljer; én til lydmedier og én til billedmedier. Musikbrug fra privat kopiering er ikke muligt at registrere, og derfor er udbetalingen baseret på et genbrug af rapportering af musikbrug fra henholdsvis radio og tv-området.

Planetariet

Der udbetales i december for musik i film vist på Planetariet i 2015.   

 

Læs generelt om udbetaling fra Kodas øvrige områder