Vidste du?

At du kan få adgang til oversigten over ikke-registrerede værker?

Forlag kan få adgang til se en oversigt over de værker, vi ikke umiddelbart kan foretage udbetaling på, fordi vi ikke har modtaget en korrekt registrering? Vi lægger en opdateret liste på Kodas FTP server efter hver udbetaling. Har du ønske om at få adgang til at se listen igennem, så send en mail til publisher@koda.dk