Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Portræt af Mikael Kristiansen fra Wilhelm Hansen Musikforlag

På hjørnet af Esplanaden og Bornholmsgade i et af Københavns ældste kvarterer holder Wilhelm Hansen Musikforlag til. Familiefirmaet blev stiftet i 1857 af Jens Wilhelm Hansen, som var nodegravør og kobbertrykker og dennes hustru, og var i starten en lille butik på Kgs. Nytorv. I dag, over 150 år senere, sidder der stadig én fra Wilhelm Hansen familien i spidsen af virksomheden, nemlig Loui Törnqvist, der er tip tip oldebarn af Jens Wilhelm Hansen. Wilhelm Hansen Musikforlag er nu en del af Music Sales Group, men er herhjemme stadig bedst kendt som Wilhelm Hansen.

Copyright & Royalty Manager, Mikael Kristiansen, har været en del af Wilhelm Hansen Musikforlag siden 1998, og er også en stor del af arbejdet i Kodas Forlagsforum, hvor Koda, NCB og musikforlæggerne mødes fire gange årligt, med afsæt i ønsket om at skabe merværdi ud af kendskabet til hinandens branche, (kerne)forretningsgange og daglig drift. Det optimerer samarbejdet mellem parterne oplever Mikael Kristiansen, som fortæller om arbejdet i Forlagsforum:

’Tilbage i februar 2004, hvor Forlagsforum så dagens lys, var vi kun en 4 forlag, der udvekslede data med Koda. Foruden os, var det Lyngdahl, Fairwood og TG Publishing. Herefter fik vi flere og flere forlag med. Vi afholder fire møder hvert år som typisk ligger tæt på Kodas-afregningsdatoer. Vi udveksler generel information og drøfter aktuelle og relevante emner, fx: brugersystemer til værkanmeldelser, afregning og udbetaling og hvad der ellers rør på sig ude i den store verden, herunder eu-direktiver’, fortæller Mikael Kristiansen.

’Da ikke alle har samme fokus på data, som vi har her hos Wilhelm Hansen, lavede jeg for tre år siden et oplæg til, at man kunne etablere nogle arbejdsgrupper, som giver mulighed for at gå i dybden med forskellige områder. I de fire arbejdsgrupper fokuserer vi på udviklingsønsker inden for: Dokumentation, Mit Koda, AV-området og Afregning. Jeg sidder selv i alle fire grupper, fortsætter Mikael Kristiansen, og understreger: ’For os er koncerter naturligvis et meget vigtigt område, og det er vigtigt for os, at udveksle informationer. Og samtidig er det væsentligt, at vi bruger hinanden, så vi kan undgå at sætte så store midler af til reklamationer, som vi gør i dag’.

’Hos Wilhelm Hansen er temaet for 2016 ’internationalisering’ og det, at vi i højere grad opfatter os selv som et internationalt forlag. Derfor har vi netop fokus på, at vi skal blive bedre til at bruge hinanden, og det håber jeg, at vi også fortsat vil have fokus på med arbejdet i Forlagsforum’, slutter Mikael Kristiansen.

3 hurtige til Mikael Kristiansen:
  • Hvad er din baggrund og hvad lavede du før, du kom til Wilhelm Hansen?

Jeg har en uafsluttet universitetsuddannelse på musikvidenskab og matematik, og brugte denne på at arbejde som gymnasielærer. Jeg arbejdede på Fyn på forskellige gymnasier, men søgningen til gymnasierne var på daværende tidspunkt for nedadgående, derfor stoppede jeg som gymnasielærer efter 6 år. Jeg har også arbejdet meget med kor. På et tidspunkt dirigerede jeg 4 kor i alt. Jeg kunne godt tænke mig at have kor igen, det at dirigere, og især klaverspillet, kan jeg godt mærke er et håndværk der skal holdes ved lige, ellers forsvinder det. Jeg arbejdede også som studievejleder, mens jeg læste, og det gav mig indsigt og interesse for nogle juridiske aspekter, da jeg havde et samarbejde med nogen af universitetsjuristerne. Regnskab har jeg også haft en god fornemmelse for, da tal generelt interesserer mig.

  • Hvad består dit arbejde af på Wilhelm Hansen?

Jeg er ansat som Copyright & Royalty Manager med hovedansvaret for rettighedsafdelingen. Vi har en flad struktur, hvor vi alle sammen refererer til direktøren, men jeg har fået en del erfaring, som giver mig mulighed for at have det overordnede ansvar for copyright, licencering og royalty. Jeg er én af dem i Music Sales, som kender vores rettighedssystem allerbedst. Det håndterer både copyright, royalty og licenser, og er derfra vi genererer de CWR-filer, vi bruger til værkregistrering. Jeg kender datastrukturerne så jeg kan trække rapporter direkte, så her kommer min erfaring fra datalogi-delen af matematik mig til gode.

  • Hvordan ser du brandet Wilhelm Hansen i forhold til det, at I er en del af Music Sales?

En ting der adskiller Music Sales fra de fleste andre musikforlag er, at man ikke smider navnet i skraldespanden, når man køber et forlag – selvom vi er en del af Music Sales, så hedder vi stadig Wilhelm Hansen i Danmark – man beholder navnene. Politiken om at beholde vores gamle navne gør, at vi nok også opfatter os mere selvstændige, selvom vi stadig har blikket meget udad. I udlandet hedder vi dog bare ’Hansen’. I den tid, jeg har været her, er der sket en løbende forandring i retning af at blive mere og mere Music Sales. Engang i mellem har jeg valgt en mailsignatur, der hedder Music Sales Group, for at gøre det hele lidt lettere, og er jeg i England fx, siger jeg, at jeg er ansat i Music Sales.

Vi oplever stadigvæk at folk ringer hen på eftermiddagen for at høre hvornår butikken lukker, og vi kan sige, at det gjorde den for godt 25 år siden! Det siger lidt om et godt navn og et veletableret brand.