Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Nyt i Mit Koda, marts 2017

  • Søg afregning: Der er nu mulighed for at søge et værk frem på titel, værknummer og navn. Der er også en visning, inden valg af værk, med titel, navn, værknummer og værktype.
  • Koncerter: Hvis en rapportering bliver afvist af Koda, modtager forlaget en mail om afvisningen og rapporteringen kan rettes på Mit Koda.
  • Aftaler: Der vises nu korrekt "parent/child"-aftalenummer. Der er også kommet en ny kolonne med "aftale-ref.", der viser hovedaftalenummeret. Under Aftaledetaljer er der også mulighed for at se PR/MR fordeling (Udførende/Mekanisk).
  • Udland: Under menuen "Koncerter og udland", er der nu mulighed for at sende information om udenlandske fremførelser (radio/tv-fremførelser mv.).
  • Cue sheet: Under detaljer om filmen, ses nu også navn på rettighedshaver uden at skulle ind på værkdetaljer. Det kan også ses, om værket tilhører forlaget.
  • Herudover arbejdes der på nyt design af Mit Koda og bedre flow af moduler.