Nyt i Mit Koda, marts 2017

  • Søg afregning: Der er nu mulighed for at søge et værk frem på titel, værknummer og navn. Der er også en visning, inden valg af værk, med titel, navn, værknummer og værktype.
  • Koncerter: Hvis en rapportering bliver afvist af Koda, modtager forlaget en mail om afvisningen og rapporteringen kan rettes på Mit Koda.
  • Aftaler: Der vises nu korrekt "parent/child"-aftalenummer. Der er også kommet en ny kolonne med "aftale-ref.", der viser hovedaftalenummeret. Under Aftaledetaljer er der også mulighed for at se PR/MR fordeling (Udførende/Mekanisk).
  • Udland: Under menuen "Koncerter og udland", er der nu mulighed for at sende information om udenlandske fremførelser (radio/tv-fremførelser mv.).
  • Cue sheet: Under detaljer om filmen, ses nu også navn på rettighedshaver uden at skulle ind på værkdetaljer. Det kan også ses, om værket tilhører forlaget.
  • Herudover arbejdes der på nyt design af Mit Koda og bedre flow af moduler.