Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ny DR synk-aftale

NCB har i løbet af de sidste par år været i tæt dialog med flere af de nordiske broadcastere om brug af musik. Formålet med dialogen har været at gøre det enklere at bruge både det nordiske og det internationale repertoire, som NCB repræsenterer. Som det har fungeret hidtil, skal broadcastere og producenter cleare hver produktion enkeltvis gennem NCB, for at sikre sig synkroniseringsrettighederne til den musik, der bruges. Denne proces har afholdt dem, ifølge broadcasterne selv, fra at bruge kommerciel musik.

Derfor er vi rigtigt glade for, at NCB og DR nu er nået til enighed om en ny aftale om musikbrug, hvor en samlet aftale erstatter den enkeltvise clearing. DR vil derfor fra 2022 og fremover betale en årlig sum for synkronisering af NCBs repertoire i DRs egenproduktioner og i produktioner hvor DR køber produktionsrettighederne.

NCBs mål har igennem hele processen været at sikre rettighedshaverne bag musikken et større samlet vederlag og samtidig forenkle processen for DR og producenterne.

NCB holder fast i deres ”line-by-line” distribution, så rettighedshaverne stadig vil få betalt for den præcise brug i de forskellige produktioner. Information om brugen (produktionstype etc.) vil, som altid, være synlig på medlemmernes afregning.

 

 

Aftalen dækker Aftalen dækker ikke

Alle DR’s egenproduktioner og eksterne produktioner som er bestilt af DR

Produktioner hvor DR kun har erhvervet visningsret

Visning på DRs egne kanaler og online platforme

Visning udenfor Norden

Udveksling af programmer mellem nordiske broadcastere

Brug af musik i kendingsmelodier