Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Musik i reklamer – hvad gik galt?

Forestil dig situationen: Du har placeret et af dine værker i en stor dansk reklame mod et tilsvarende stort synkroniseringsvederlag. Kampagnen vil køre 24-7 på TV 2, så du læner dig tilbage og afventer at pengene bare kommer rullende ind fra Koda. Men det gør de ikke. Hvad er mon gået galt? Reklameområdet er et af de områder, hvor det er sværest at skaffe rapportering, og er derfor også noget vi ofte får spørgsmål om.

Som udgangspunkt beder Koda altid om at få rapportering af al musik, der er afspillet - også den musik, der indgår i reklamer. Men i realiteten er det ikke altid muligt, og på reklameområdet er det generelt svært at få oplysninger om hvilken musik, der er benyttet.

Mangelfuld rapportering

Problemet skyldes, at det er producenterne, som står for at levere oplysninger om anvendt musik på reklamerne til f.eks. tv-stationerne, som så skal rapportere videre til Koda. Ofte sker der desværre det, at musikoplysningerne ikke bliver leveret til tv-stationerne og dermed heller ikke til Koda. I de tilfælde hvor Koda modtager oplysninger om musikken, er disse oplysninger til tider mangelfulde, og det kan derfor være svært at finde frem til den korrekte rettighedshaver.

Praksis for, hvordan Koda håndterer og afregner for reklamer, er forskelligt fra område til område. Derfor giver det bedst mening at dele det op i to: tv, på den ene side, og radio, biografer & online, på den anden side.

Tv

Vi har oplysninger om visning af alle reklamer på tv. Oplysningerne indeholder information om kanal, visningstidspunkt, annoncør og som regel også produkt. TV 2 sender samtidig musikoplysninger til os i det omfang, de kan skaffe oplysningerne. Men for øvrige kommercielle kanaler, som udbetales af Koda, modtager vi ikke musikoplysninger for reklamer, da de er up-linket fra England. Her har vi brug for din hjælp: Har du lavet musik til reklamer vil vi meget gerne modtage oplysninger fra dig. Så kan vi nemlig sammenholde dem med de visningsoplysninger, vi har og dermed sikre, at du får en korrekt udbetaling. Oplysningerne må du gerne sende til Koda allerede, når du indgår en aftale. Du kan også sende det til os som en reklamation, hvis du efterfølgende opdager, at du ikke har modtaget udbetaling. Se hvilke informationer, vi har brug for senere i artiklen.

Som komponist kan du hjælpe os, hvis du sørger for at understrege, at oplysninger om din musik brugt i reklamer skal sendes til TV 2, når du indgår aftale om at lave musik til reklamer.

Radio, biografer og online

Når det gælder reklamer til radio, biografer og online, er det hverken praktisk muligt, eller står økonomisk mål med den ressourcemæssige indsats, at indhente rapportering for brugen.

Derfor får vi generelt ikke rapportering af reklamemusik inden for disse områder. Så hvis du har du leveret musik til reklamer spillet i radioen eller biografen, kan du sende den information til Koda, så vi kan undersøge, om vi kan få oplysning om afspilninger, og ud fra det lave en udbetaling til dig. Se hvilke informationer vi har brug for senere i artiklen.

Informationer i forbindelse med forudgående henvendelse eller reklamationer

Hvis du henvender dig til Koda i forbindelse med en reklamation eller du ønsker at informere os om fremtidige/nuværende reklamekampagner, skal vi bruge oplysninger om:

 • Værktitler med værknumre
 • Titel på reklamekampagne / navn på produkt
 • Annoncøren
 • Periode for visning
 • Kanaler (radio/tv) hvor reklamerne kører
 • Eventuelt en medieplan fra reklameproducenten eller en medie/spotkode/ clock-number, som er den absolut bedste information, vi kan få
Det gode forløb

Ovenstående beskriver en situation, som munder ud i en reklamation og længere udbetalingstid.

Et godt forløb vil være, når supervisoren har besluttet, at dit værk er det helt rigtige for hans reklame, og lukker en aftale. For at sikre en god proces, bør du umiddelbart efter bede bureauet/producenten om at levere ovenstående information – både til dig og til TV 2. Informationen sendes videre til Koda på [email protected]. Når Koda modtager rapporteringen fra TV 2 og alt matcher, kommer udbetalingen til tiden.

Bonus! Tre ting, du bør være opmærksom på:
 • Koda sender én gang om året et udtræk af reklamer til PRS (det engelske forvaltningsselskab). Udtrækket er baseret på reklamer vist på danske sendeflader, og benyttes som kompensationsudbetaling for reklamer for nogle danske tv-kanaler (TV3+, TV3 Puls, Canal 8, Canal 9, NatGeo, m.fl.), der er up-linket fra England. Det er ikke muligt at reklamere over manglende udbetaling fra denne udbetaling.
  Det er derfor vigtigt, at man hurtigst muligt sender oplysninger til Koda, hvis man har placeret musik i en reklame, så man får del i denne udbetaling.
 • Koda har indgået en aftale med et dansk post-produktionsselskab om fast levering af de musikoplysninger, som de modtager fra producenterne. Disse oplysninger bruges som udbetalingsgrundlag og sikrer dermed at flere danske rettighedshavere får udbetaling til tiden
 • Koda arbejder i CISAC regi sammen med øvrige forvaltningsselskaber for at sikre en bedre udveksling af musikoplysninger på reklamer. Der er fokus på, at sikre at oplysningerne er elektronisk tilgængelige for alle. Det skulle på sigt gerne sikre en bedre og hurtigere udbetaling for musik i reklamer fra udlandet.