Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Music Modernization Act

Den 11. oktober i år 2018 blev det nye amerikanske lovforslag Hatch-Goodlatte Music Modernization Act (også kendt som MMA) gjort til lov. Med den nye lovgivning styrkes den amerikanske forvaltning af rettigheder på streamingområdet, og loven er derfor positiv for Koda og vores medlemmer.

Mechanical Licensing Collective

MMA indeholder mange bestemmelser, som vil forandre rettighedslandskabet for musik i USA, men den største forandring tegner sig til at være etableringen af den nye rettighedsorganisation Mechanical Licensing Collective (MLC), som skal stå klar fra den 1. januar 2021. Organisationen vil via en aftalelicens udstede licenser og samtidig indsamle royalties for de mekaniske rettigheder på samtlige streamingtjenester i USA. MLC vil herefter stå for videredistributionen af disse royalties til indehavere af ophavsretten på grundlag af ejerskabskravene. Streamingtjenester vil skulle indrapportere og betale mekaniske royalties til MLC baseret på antallet af streams, som hver sang optjener. Det er derefter op til rettighedshaveren at informere MLC’s om deres rettighedsandele på sange for at modtage royalties. Hvis du ikke har taget dine amerikanske onlinerettigheder ud af Koda og NCBs forvaltning, så vil dette blive håndteret af Koda og NCB. Det er vigtigt at bemærke, at MLC kun vedrører de mekaniske royalties, og altså ikke offentlig fremførelse, som for Koda håndteres i USA af ASCAP.

På nuværende tidspunkt sender streamingtjenester en Notice Of Intent (NOI) til det amerikanske Copyright Office, når de ikke kan spore forlaget eller ophavspersonen af en given streamet sang, og så behøver de ikke betale for de mekaniske rettigheder. Dette blev oprindeligt betragtet som en effektiv administrationsmetode, men eksplosionen i brug af streaming har gjort metoden vanskelig for the Copyright Office at håndtere. Fremover vil MLC sikre bedre vilkår for ophavspersonerne ved at yde en aftalelicens for mekaniske rettigheder til streaming som gør, at musiktjenester herefter skal betale for brugen af alle værker, også selvom de ikke kan finde ophavspersonen. 

Det bør bemærkes at MLC kun vedrører ’interaktive’ streamingtjenester, såsom Spotify, da ’ikke-interaktive’ internetradiotjenester såsom Pandora ikke udbetaler royalties for mekaniske rettigheder. 

Koda og NCB ser frem til at arbejde sammen med MLC for at indhente vores ophavspersoners amerikanske mekaniske indtægter. I mellemtiden, indtil MLC er på plads, vil NCB fortsætte med at arbejde med Harry Fox og vores andre samarbejdspartnere på området for at indsamle vores medlemmers penge. 

Online fremførelse

MMA byder også på ændringer på den offentlige fremførelse. Hidtil har ASCAP og BMI haft hver deres tilknyttede dommer og retskreds, hvor de har kunne tage deres tvister i online royalty-forhandlinger med onlinetjenester (f.eks. Spotify og Apple Music) – en såkaldte ’rate court’. Med dette har der opbygget sig en historik i deres sager, som har været svær at bevæge sig væk fra. Med MMA vil der fremover blive valgt dommere tilfældigt til hver royalty-sag, hvilket forventes at styrke ASCAP og BMI i disse sager. ASCAP og BMI’s evne til at argumentere i retten er derudover også blevet styrket, da de nu kan bruge data fra markedet i deres bevisførelse, hvilket tidligere ikke har været tilladt. Koda har aftale med ASCAP i USA og ser meget positivt på begge disse udviklinger. 

Alt i alt er MMA den vigtigste udvikling i og styrkelse af amerikansk ophavsret i meget lang tid, hvilket derfor også er meget positivt for Kodas medlemmer.