Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Mød Proceskonsulent Ilse Bavnhøj

Sammen med en kollega er proceskonsulent, Ilse Bavnhøj, sidste led i den lange proces, der leder til en udbetaling. Med et nyligt overstået 25 års jubilæum, og med de seneste tre år som en del af Kodas afregningsteam, har Ilse Bavnhøj været omkring mange af Kodas funktioner og processer.

Ilse Bavnhøj er en del af et afregningsteam på 5-6 personer, og en del af afdelingen, Musikrapportering og Afregning, og har siddet i den funktion i de seneste tre år:

"Jeg startede i den funktion for tre år siden, så på trods af, at jeg lige har haft 25 års jubilæum, var jeg ren novice på afregningsområdet. I afregningsteamet er det os, der trykker på knappen, når vi skal køre afregning. Vi er den sidste proces i den lange fortælling, fra pengene kommer ind, rapportering kommer ind og det bliver matchet. Når værkerne er i orden og tilrettet, så kører vi afregning," forklarer Ilse Bavnhøj. 

Lille hjælper i afdelingen

Da Ilse blev ansat i stillingen som proceskonsulent, var det med tanke på at kunne fungere som backup for andre nøgle-kolleger, som ligger inde med væsentlig viden om afregningsområdet:

"Det var helt klart meningen, at jeg skulle komme ind som en 'lille hjælper' i afdelingen. Jeg har kørt teamwork med min kollega, og det har været en ret stejl læringskurve på ret kort tid. Så det er rigtig dejligt, at vi nu er to, der kan hjælpe hinanden, og så er der selvfølgelig ting, som jeg ikke kan nu, og måske aldrig kommer til, men det er også helt fint, fordi det er i de her specielle yderområder, hvor det kræver enormt meget erfaring – enormt meget gammel viden for at kunne forstå, hvad det egentlig er, at vi gør. Men i den daglige proces er vi to om det nu, og det fungerer."

Overgangen til månedsudbetaling – Instant Distribution

Inden længe overgår Koda fra kvartalsvis til månedlig udbetaling på alle de poster, der er færdigbehandlet. Det vil sige så snart musikbrugen er indrapporteret, matchet med et værk og data er kvalitetssikret, og her har Ilse været en stor del af hele testforløbet:

"Jeg ikke har været med til at stille kravene, men jeg har været med i hele testfasen. Nu, hvor vi er gået i produktion med de nye dataændringer, ved jeg derfor, hvad det handler om, og jeg ved, hvordan det skal bruges. Hele opstartsfasen har jeg ikke været en del af, men jeg har været - og er en meget dedikeret tester. Jeg synes, at det er utroligt sjovt at teste. Både fordi det er en utroligt god måde at lære systemet at kende på, finde ud af faldgruberne, men også at teste på alt, hvad der er umuligt og muligt, og finde ud af, hvad der skal kunne lade sig gøre, og hvad, der ikke skal kunne lade sig gøre. Det er en rigtig sjov fejlfindings-detektivopgave, og lige noget, jeg kan lide," fortæller Ilse og fortsætter:

"Udvikling og test af Instant Distribution har fundet sted samtidig med, at vi har haft vores daglige drift, så det har gjort, at vi igennem en lang periode har haft lidt rigeligt om ørerne. Nu er det lagt i produktion, og vi skal lave de setups, der skal til, for at vi kan arbejde i det. Vi kører nu i de nye rettelser, men kører først Instant Distribution, når vi har kørt februar-afregningen færdig. Så vores februar-afregning kører som vanligt."

Målet for 2019

Ændringerne bliver indført i etaper i løbet af 2019. Først på året udruller Koda månedlig udbetaling for musik spillet på udvalgte tv- og radiokanaler samt musik spillet i udlandet. Senere følger udbetaling for koncerter og baggrundsmusik. Dermed vil Koda løbende overgå til månedlig udbetaling på flere og flere områder:

"Vores mål i afdelingen er, at det, der er rigtig gode data på, det er det, vi afregner på Instant i første ombæring. Og så er det selvfølgelig meningen, at flere og flere afregningsområder skal være en del af Instant Distribution. Vi bliver garanteret klogere i løbet af de første par måneder, når vi har været igennem processen nogle gange, og har en bedre idé om, hvilke knapper, der skal skrues på, for at det rent faktisk kan lade sig gøre. Interaktionen mellem alle afdelinger i huset er her væsentlig. For eksempel kan vi have data fra et område, hvor vi endnu ikke har fået betaling fra kunden. Det kan så ikke komme med under Instant Distribution. Derfor vedrører det alle afdelinger, som alle skal være enige om, hvad det er for områder, der lever op til vores krav. Vi har heldigvis nogle specialister på alle områder, der kan tage hånd om det. Men vi kommer til at tage ved lære gennem processen, og på den måde bliver det spændende at følge. Den plan, vi har lagt, hvor den første Instant Distribution er for marts måned – holder den, og kan det lade sig gøre, eller har vi troet, at vi var på månen, og så er vi kun kommet halvvejs derop?! Så det bliver rigtig, rigtig spændende."

25 år hos Koda

Ilse Bavnhøj er oprindelig uddannet bibliotekar, og startede hos Koda i 1994, og gennem årene har hun været omkring flere af Kodas afdelinger:

"Inden jeg kom til min nuværende afdeling var jeg projektleder i vores IT-afdeling, som dengang var en kombination af IT-udvikling, IT-drift og IT-projektledelse. Igennem ti år havde jeg ledet IT-projekter blandt andet udvikling af det rapporteringssystem, vi arbejder med nu, som hedder Polaris REP, og vores afregningssystem, som hedder Polaris DIS. Det var både at få dem udviklet og implementeret i Koda, og dernæst at få dem implementeret og tilpasset til vores norske søsterselskab, TONO. I anden ombæring skulle vi også have vores finske søsterselskab, Teosto med, så det blev fælles Polaris systemer. Og det har jeg faktisk brugt ti år på," fortæller Ilse og fortsætter:

"Før det var jeg afdelingsleder i det, der dengang hed Medlemsinformation, nu Forlags- og Medlemsservice, i fire-fem år. Men da jeg i sin tid startede på Koda, blev jeg ansat i vores TV-film-afdeling, og det var inden, man fik elektronisk rapportering. Så på det tidspunkt fik vi meget store papkasser leveret fra DR og TV2, hvor alt var på papir. Dengang skulle det jo tastes, så vi sad manuelt og oprettede og tastede, og det var en langsommelig affære. Men jeg er oprindelig uddannet bibliotekar, og på daværende tidspunkt havde vi en helt fantastisk chef, som også var uddannet bibliotekar, og som vidste hvilke ting, bibliotekarer er gode til i forhold til at strukturere og holde styr på ting,"

2 hurtige til Ilse Bavnhøj 

Hvad lytter du til af musik?

Det er meget, meget forskelligt, men jeg er meget glad for jazz. For eksempel lige nu kører der Vinterjazz. Jeg har nogle faste steder, hvor jeg godt kan lide at komme, og så er det det, jeg tager afsæt i. Jeg ser på, hvad der for eksempel er på Jazzcup, Drop-Inn eller Tango Y Vinos, og så ud fra hvilke dage og tidspunkter, der passer mig. Jeg har nogle enkelte kunstnere, som jeg går lidt mere efter, fordi jeg bliver glad i låget af at høre dem. Så rigtig meget jazz… Sommerjazz, Vinterjazz og så i løbet af året, når jeg lige en fredag tænker, at det bare er for tidligt at gå hjem og holde weekend, og jeg trænger til et skud musik med. Jeg er også rigtig glad for korsang, og rigtig glad for kirkekoncerter – det tager jeg også rigtig meget til. Jeg er præstedatter, og en ret stor del af min familie er i kirkeverdenen, så det er helt naturligt for mig at tage til kirkekoncert om søndagen.

Hvad har din største musikalske oplevelse været?

Jeg har selv sunget rigtig meget og har sunget i kor i hele min barndom og indtil, jeg fik mit første barn. Så havde jeg en lang periode, hvor jeg bare var ekstra suppleant, når der skulle laves lidt større ting. Min søster sang i Camerata i starten af 90erne, og når de skulle lave nogle ekstra store ting, kunne de ringe til mig. Jeg har været med til Händels Messias i mange år i træk i Holmens Kirke, og det er fantastisk vidunderligt. Med Camerata har jeg også været på Roskilde Festival, og synge Carl Orff’s Carmina Burana på Grøn Scene – fuldstændig outstanding vanvittig oplevelse. Det havde jeg aldrig nogen sinde prøvet før. Jeg havde aldrig før været på Roskilde Festival, og havde ikke troet, at jeg nogensinde skulle komme der, men at synge på Grøn Scene med Carmina Burana – det var helt vildt. Det har nok for mig været den største musikalske oplevelse, som jeg selv har været med i, eller også da jeg første gang sang Händels Messias. Hvis det er det rigtige kor, den rigtige dirigent og de rigtige solister, så er det bare noget af det smukkeste.