Kvartalsudbetaling per september 2014

Fra og med september-udbetalingen i år begynder Koda også at afregne kvartalsvist på de store områder DR Radio, DR TV, TV2 (ikke regionalstationer) og koncert (ikke subventionerede koncerter og ikke tillæg for baggrundsmusik). For områderne DAB Radio og Kommerciel Radio sker kvartalsudbetaling allerede.

På ovenstående områder udbetaler Koda fremover således, at musik fremført i 1. kvartal udbetales samme år i 3. kvartal, musik fremført i 2. kvartal udbetales i 4. kvartal, osv.

Kvartalsudbetalingen rummer dog visse usikkerheder, som der skal tages højde for. Rapporteringen skal være i hus og behandlet, cue sheets skal være modtaget, vederlag skal være modtaget, og værkerne skal være anmeldt.  Men rapporteringen fra DR og TV2 er generelt god og kommer til tiden. Det skyldes et vedholdende arbejde fra Kodas rapporteringsafdeling overfor disse kunder, hvilket har gjort at dette samarbejde fungerer rigtig fint.

Konklusionen er, at i år bliver et ekstra godt år, fordi Koda i år udbetaler for hele 2013 samt for 1. og 2. kvartal 2014 på de nævnte områder. Et MEGET groft overslag er, at Koda udbetaler 100 mio. DKKR ekstra i regnskabsåret 2014 fordelt ligeligt på september- og decemberudbetalingen. Til marts 2015 udbetales yderligere groft anslået 50 mio. DKKR. 

Vær opmærksom på, at dette medfører, at juniudbetalingen 2015 bliver reduceret med et tilsvarende beløb på områderne DR Radio, DR TV, TV2 og koncert. Den samlede udbetaling i 2015 vil i øvrigt være tilbage på ’normalt’ niveau, da der i 2015 udbetales for perioden 3. kvartal 2014 – 2. kvartal 2015, altså der udbetales for en samlet periode på et år.  Der vil komme mere information om alt dette efter juni-udbetalingen

Kvartalsudbetaling

Efterafregning

Fremførelser efterafregnes fordi:

  • Rapportering ikke modtaget
  • Cuesheets ikke modtaget
  • Vederlag ikke modtaget (koncert)
  • Værker ikke anmeldt
  • Rapportering ikke behandlet