Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kvartalsudbetaling per september 2014

Fra og med september-udbetalingen i år begynder Koda også at afregne kvartalsvist på de store områder DR Radio, DR TV, TV2 (ikke regionalstationer) og koncert (ikke subventionerede koncerter og ikke tillæg for baggrundsmusik). For områderne DAB Radio og Kommerciel Radio sker kvartalsudbetaling allerede.

På ovenstående områder udbetaler Koda fremover således, at musik fremført i 1. kvartal udbetales samme år i 3. kvartal, musik fremført i 2. kvartal udbetales i 4. kvartal, osv.

Kvartalsudbetalingen rummer dog visse usikkerheder, som der skal tages højde for. Rapporteringen skal være i hus og behandlet, cue sheets skal være modtaget, vederlag skal være modtaget, og værkerne skal være anmeldt.  Men rapporteringen fra DR og TV2 er generelt god og kommer til tiden. Det skyldes et vedholdende arbejde fra Kodas rapporteringsafdeling overfor disse kunder, hvilket har gjort at dette samarbejde fungerer rigtig fint.

Konklusionen er, at i år bliver et ekstra godt år, fordi Koda i år udbetaler for hele 2013 samt for 1. og 2. kvartal 2014 på de nævnte områder. Et MEGET groft overslag er, at Koda udbetaler 100 mio. DKKR ekstra i regnskabsåret 2014 fordelt ligeligt på september- og decemberudbetalingen. Til marts 2015 udbetales yderligere groft anslået 50 mio. DKKR. 

Vær opmærksom på, at dette medfører, at juniudbetalingen 2015 bliver reduceret med et tilsvarende beløb på områderne DR Radio, DR TV, TV2 og koncert. Den samlede udbetaling i 2015 vil i øvrigt være tilbage på ’normalt’ niveau, da der i 2015 udbetales for perioden 3. kvartal 2014 – 2. kvartal 2015, altså der udbetales for en samlet periode på et år.  Der vil komme mere information om alt dette efter juni-udbetalingen

Kvartalsudbetaling

Efterafregning

Fremførelser efterafregnes fordi:

  • Rapportering ikke modtaget
  • Cuesheets ikke modtaget
  • Vederlag ikke modtaget (koncert)
  • Værker ikke anmeldt
  • Rapportering ikke behandlet