Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koncerter i udlandet: Koda agerer sikkerhedsnet for betalingerne

Peter Griffin og Aleksandra Paciulian sidder i Kodas afdeling, International & Publisher Relations, som blandt andet har stor fokus på at sikre en korrekt afregning for koncerter afholdt i udlandet. Læs med og få indblik i pengenes vej fra koncert til udbetaling

Det overordnede fokus for afdelingen er at sikre korrekt afregning fra udlandet, og en væsentlig del af den opgave er at sikre betaling for koncerter afholdt i udlandet. Det er en proces, som stadig kræver en stor grad af proaktivitet, fortæller Peter Griffin og Aleksandra Paciulian, som sammen udgør det team i afdelingen, som har fokus på koncerter:

Erfaringen viser, at det ikke er altid, at et spillested i udlandet får rapporteret og kender reglerne, og ved, at de skal sende ind. Så koncerter er et af de områder, hvor vi er nødt til at være proaktive, for at sikre, at medlemmerne får deres penge. Vi opfordrer altid medlemmet til at rapportere koncerten, hvis man har spillet en koncert i udlandet, og vi modtager rapportering på cirka 3000 udlands-koncerter om året. Langt de fleste - omkring 90 % - rapporteres af medlemmerne via Mit Koda. Det er gradvis mindre og mindre, der kommer ind på papir og mail og skal oprettes manuelt. ” fortæller Peter Griffin og Aleksandra Paciulian.

Husk at rapportere dine koncerter

Når du rapporterer din koncert, har Koda brug for information om spilledato, artistnavn, sætliste, spillested og koncertarrangør. Og gerne rapportering inden for en måned:

”Vi ved, at hvis der går for lang tid, inden man rapporterer, kan et spillested for eksempel have skiftet ejer eller være gået konkurs, og det kan i det hele taget blive sværere at opkræve penge. Hvis du ikke har fået rapporteret inden for en måned, vil opfordringen dog være den samme; send oplysningerne ind, og så sender vi det afsted.

”Det er derefter ikke usædvanligt, at der går 12-18 måneder, fra en koncert er afholdt, til der kommer betaling. GEMA (Tyskland), som er et af de store koncertmarkeder, afregner normalt i maj måned – året efter koncertens afholdelse - og TONO (Norge) i oktober måned. Den overordnede tendens er dog, at forløbet bliver forkortet hos stort set alle selskaber, og at tiden bliver en konkurrenceparameter. Men som det er nu, er et år fra afholdelse til udbetaling slet ikke usædvanligt. Koda er selv gået over til månedsafregning, og pengene udbetales meget hurtigt, når først Koda får dem i hænderne,” fortæller Aleksandra Paciulian og Peter Griffin og fortsætter:

”Hvis man som medlem ikke modtager penge for en koncert, skal man selvfølgelig reklamere. Selskaberne har typisk en reklamationsfrist på tre år fra forventet afregningstidspunkt. Så hvis en koncert for eksempel blev afholdt i sommeren 2016, vil vi normalt forvente, at der kommer penge i efteråret 2017, og kan så reklamere frem til efteråret 2020.”

Afregningsprocesserne fungerer efter hensigten

Har man afholdt en koncert i udlandet, som er rapporteret til Koda, kan man nogle gange opleve, at man ikke får den udbetaling, man havde forestillet sig:

”Vi oplever, at nogle medlemmer kan have en bekymring for, om afregningsprocesserne fungerer efter hensigten. Men for det meste modtager man faktisk korrekt afregning i henhold til de gældende regler og tariffer i udlandet. Reglerne kan bare være meget anderledes, end dem man kender fra Danmark. Der kan være udlands-koncerter, man ikke er berettiget til penge for. Så hvis man tror, at udlandet fungerer som i Danmark, kan man blive skuffet. Det er en god idé at tjekke Kodas hjemmeside for på den måde at få forventningsafstemt,” fortæller Aleksandra Paciulian og Peter Griffin.

Et stabilt område

I 2019 fik Koda 68.4 millioner kr. ind fra udlandet, hvoraf koncertområdet udgør omkring 10 %, svarende til 6.2 millioner kr. Flest penge modtager vi fra Sverige, Norge og Tyskland.

”Når der kommer store beløb fra netop de lande, er det fordi der afholdes mange koncerter, men også fordi, tarifferne derfra er højere. Omvendt er afregningen for pop- og rock- koncerter i USA og England ofte meget lav,” fortæller Peter Griffin og Aleksandra Paciulian.  

Kort om Aleksandra Paciulian

International Consultant. Ansat i Koda siden januar 2019. Kom fra en stilling hos Apollo Music, hvor hun var ansat i fire år også med et internationalt fokus. Aleksandra Paciulian taler fem sprog (litauisk, polsk, russisk, engelsk og dansk), som flittigt bruges, når hun er i kontakt med selskaberne.

Aleksandra Paciulian lytter til pop, R&B og klassisk musik, og gerne noget inspireret af 70’erne og 80’erne, men med et nyt twist. Og så var hun helt vild med Backstreet Boys i gamle dage.

Kort om Peter Griffin

Project Advisor. Ansat i Koda siden 1995. Peter Griffin lytter til old school rockmusik som Pink Floyd og Guns ’N’ Roses, og når han ikke er på Koda, skriver han blandt andet bøger og filmmanuskripter. Et nyt filmmanuskript er lige nu i redigeringsfasen, og skulle ligge klar til sommer.