Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kender du Forlagsforum?

Fire gange årligt holder Koda Forlagsforum – et informationsmøde, hvor Koda, NCB og musikforlæggere mødes for at få indblik i – og information om Kodas forretning og den daglige drift.

Det foregår der på Forlagsforum

Der afholdes fire møder årligt, som typisk ligger tæt på Kodas-afregningsdatoer, hvor der udveksles generel information og drøftes aktuelle og relevante emner, fx:

  • Brugersystemer til værkanmeldelser, afregning og udbetaling
  • Behandling af cue sheets og tracking af dansk musik i udlandet.
  • Aftaler med digitale musiktjenester
  • Hvad der ellers rør på sig ude i den store verdenherunder også lovgivning

Kendskabet til Kodas kerneforretning er meget vigtigt i dette forum, og der er derfor oprettet fire arbejdsgrupper, som arbejder med udviklingsønsker inden for: Dokumentation – Mit Koda – AV – Afregning.

Det siger deltagerne bla. om Forlagsforum

Peter Littauer, Sundance Publishing:

Jeg synes, det er rigtig godt, at der holdes Forlagsforum. Jeg har jo meget af min information i forvejen p.g.a. bestyrelsesarbejdet, men hvis jeg ikke havde det, så kan man få god og nødvendig indsigt. Hvis man skal tage sit arbejde seriøst, så er det vigtigt at komme til Forlagsforum, hvor man får god og vigtig forretningsinformation. Det er samtidig blevet bedre, fordi man har tematiseret det. Nogle af os interesserer os mere for rapportering og nogle mere for salg. Og man må for min skyld gerne tematisere det yderligere, så vi kan vælge de ting til, som vi personligt/fagligt interesserer os for.

Jette Møller, Warner/Chappell Music:

Warner/Chappell Music har været med i Forlagsforum siden 2006, men ikke helt siden starten. Jeg er en meget aktiv deltager i Forlagsforum og sidder også med i flere af de etablerede arbejdsgrupper. Det er et godt initiativ, og det er en god idé at have skilt arbejdsgrupperne ud fra Forlagsforum, så os, der sidder og nørder med tingene, kan komme helt ned i detaljen. Og så er det et utroligt godt sted at netværke, møde andre inden for publishing-verdenen og i øvrigt også møde de Koda-ansatte. Og så er det utroligt rart at kunne få information fra Koda face-to-face, hvor vi kan tale om det. Formatet for Forlagsforum er for nylig blevet ændret lidt, så det er Koda, der giver nogle informationer, og ved siden af har vi så arbejdsgrupperne, hvor vi kan gå i dybden. Og det synes jeg fungerer rigtig godt.

Lars Bisgaard, Apollo:

De sidste par år har jeg siddet med i Forlagsforum, og er glad for den åbenhed, der er kommet. Vi kan ofte løse problemerne hurtigere, når man kender til baggrunden. Jeg synes, at hele den åbne proces omkring Koda er spændende og interessant. Jeg er med i to af arbejdsgrupperne, som mødes en gang imellem.

Har du lyst til at deltage i Forlagsforum?

Hvis du er medlem af Koda som forlag, og har lyst til at deltage i Forlagsforum, så send en mail til [email protected].

Se agenda og invitation til næstkommende Forlagsforum tirsdag den 26. september