Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Jens Visby: 25 år - fra arkivar til fokus på internationalt samarbejde

Jens Visby, Repertoire Supervisor - eller måske bedre kendt som High Priest of Documentation - kunne i februar måned 2021 fejre sit 25-års jubilæum som ansat i Koda. En tid, som har været præget af en rivende udvikling – både i Koda og på musikforlagssiden. Få et indblik i Jens Visbys verden i Koda.

Da Jens Visby startede på Koda i 1996, var det i et midlertidigt vikariat. Det blev forlænget ikke bare én, men hele tre gange, før en fastansættelseskontrakt blev skrevet under. Siden den første ansættelsesperiode, hvor det meste arbejde handlede om arkivering og papir-tasteri, er der sket en stor udvikling i Jens Visbys arbejdsportefølje, og i måden man arbejder på:

”Dengang var det afdelingslederen, der fik en ny pc, og så arvede man den gamle - også selv om afdelingslederen ikke rigtig lavede noget, der krævede en pc. Der var et meget gammeldags hierarki dengang. Det er man sluppet af med. Men der gik ikke lang tid, før jeg blev en del af det første nordiske samarbejde og bagefter i det internationale, og det har været vejen for mig. Det internationale har derfor fra et ret tidligt tidspunkt fyldt meget i min arbejdsportefølje – i hvert fald i nordisk regi, da der gik nogle år, førend jeg blev involveret i arbejdet med CISAC,” fortæller Jens Visby om de første år i Koda.

Det internationale arbejde

Jens Visby har været involveret i CISAC-arbejdet i tæt på 20 år, og det er stadig en væsentlig del af hans arbejde:

 ”Det er stadig en væsentlig, om end ikke stor del af mit arbejde hver eneste uge. Vi havde allerede påbegyndt digitalisering før corona. Hvor vi tidligere havde todages møder fire gange årligt, er vi nu nede på at mødes én gang om året, som strækker sig– hvis man er med til det hele – over fire dage. De fysiske møder er blevet færre, men til gengæld er der mange Teams møder. CISAC var jo i sit udspring en europæisk forening, men især nordamerikanerne fylder trods alt også meget, og der er ikke rigtig nogen, der orker at flyve over Atlanten den ene gang efter den anden for at være til et todages møde, og arbejdsgrupperne fungerer fint på den måde.”

Forlagsforum og kontakten med musikforlæggerne

En anden del af Jens Visbys arbejde er deltagelsen på Forlagsforum, som har udviklet sig meget over tid:

”Jeg deltager altid på Forlagsforum, hvor jeg har været med i mange år. Engang var Forlagsforum noget, som næsten udelukkende omhandlede dokumentation og afregning. Det er blevet lavet meget om, og det har også fået meget større popularitet. Vi berør både flere emner, og det er lidt bredere, men det har også vist sig at fungere godt digitalt, hvor vi kører det over Teams. Det vil jeg tro, at nogle af vores forlagsmedlemmer, som blandt andet bor i Jylland og i Stockholm, er glade for. Så man slipper for en del spildtid og kan nå ud til mange flere,” forklarer Jens Visby, som også løbende har kontakt med musikforlæggerne:

”Vores hovedformål er at sørge for, at værkdokumentationen er i orden, så værkerne kan blive afregnet korrekt og til tiden, og det er kernen i det. Det lyder jo lettere sagt, end det er gjort, da der er alle mulige spidsfindigheder omkring aftaleforhold blandt andet. Egentlig skal alle henvendelser sendes til vores forlagsindbakke, hvor vi er flere, som har adgang. Det kan være svært at vide, om det er noget overordnet, som hører under den generelle forlagsservice, eller om det er mere nede i ’materien’. Der kan være spørgsmål til aftaleforhold, hvor der vil være nogle, som kontakter mig direkte.”

Samarbejdet med ICE

Jens Visby er meget involveret i samarbejdet med ICE – et samarbejde, som på det operationelle plan foregår i en god og venskabelig tone på trods af udfordringer undervejs:

”Det nuværende store ICE-projekt om opgradering til en ny værkdatabase, ICE Cube, skulle have været i søen i marts 2019, men projektet er blevet udskudt af flere omgange. Den platform, vi kører på, er præget af, at den aldrig har levet op til de SLA-niveauer (Service Level Agreements), vi har i vores kontrakt. Det er frustrerende, men ellers vil jeg sige, at vores samarbejde med den operationelle del – det vil sige med dem, der ikke kan nå at opfylde SLA’en – er præget af en meget venlig stemning.”

Udviklingen i forlagsbranchen

Når man som Jens Visby har 25 år på bagen i Koda, har han naturligvis også betragtet udviklingen inden for musikforlagsbranchen. Fra at udgøre en mindre række forlag samt lokale repræsentanter for de store internationale musikforlag, er der sket en stor udvikling, fortæller Jens Visby:

”Inden for de seneste 10 år er music publishing blevet meget ”moderne”. Det var måske heller ikke alle, der i starten vidste, hvad det var – de skulle bare være publisher. For 10-15 år siden var der knap en håndfuld musikforlag, som udgjordes af ældre velestimerede forlag, der blandt andet havde arbejdet med nodeudgivelser, samt repræsentanter for de store internationale musikforlag, som nu er forsvundet. Men det er ikke sådan, at der er blevet mindre aktivitet i Danmark. Det blev bare overtaget af nogle mindre forlag, som nu er ret store koncerner, hvoraf flere er 360-graders musikselskaber. Det er en anden type musikforlag, man har i dag, og det har også betydet en ændring og udvikling i mit arbejde,” forklarer Jens Visby.

Medarbejderrepræsentant i Kodas bestyrelse gennem 9 år

Siden udgangen af 2011 har Jens Visby fungeret som medarbejderrepræsentant i Kodas bestyrelse, og sidder derved med på bestyrelsesmøderne:

”Jeg har ikke stemmeret i bestyrelsen, men når det gælder strategiplanlægning, og hvad vi i øvrigt sidder med, så er der ikke den store forskel i det. Man sidder nok heller ikke 4-6 timer månedligt i så mange år, hvis man bare skal sidde og lytte. Man må jo ikke sige, hvad der foregår, men på møderne er der altid plads til, at man kan komme med gode idéer og indvendinger,” afslutter Jens Visby, som satser på at fortsætte nogle år endnu som medarbejderrepræsentant.

Det du også gerne vil vide om Jens Visby

Jens Visby er 54 år, og har efter eget udsagn en bred musiksmag. Lige for tiden lytter han gerne til en bred vifte af musik – lige fra det amerikanske doom metal band ’Windhand’ til country-sangerinden Lucinda Williams - og lidt radiolytning bliver det også til. Adspurgt om den bedste koncertoplevelse nogen sinde, er det helt uden sammenligning en koncert med amerikanske The Cramps, i Saltlageret i 1986.

Elisabeth Balsby – Head of Repertoire, om Jens Visby

”Jens har gennem sine mange år i Koda tilegnet sig en kæmpe viden om alt, hvad der vedrører værkdokumentation gennem tiden. Jens’ viden om standarder, processer og regler inden for CISAC samt hans deltagelse i CISAC arbejdsgrupper har bidraget til, at Koda ofte er ”first mover” og overholder internationale vedtagne regler. Jens er en utrolig vidensbank, ikke kun om værkdokumentation men om Kodas forretning generelt, og hos Jens får man altid et utrolig venligt, grundigt og præcist svar på sine spørgsmål. Det er derfor ikke uden grund, at han også går under navnet ”High Priest of Documentation”.

Jeg sætter utrolig stor pris på Jens som medarbejder og sparringspartner og ønsker ham et kæmpestort tillykke med hans 25-års jubilæum i Koda”.

Fakta om CISAC og ICE

CISAC
CISAC er den internationale sammenslutning af kollektive forvaltningsselskaber, som Koda også er medlem af. CISAC står for Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs / International Confederation of Societies of Authors and Composers. 230 selskaber er medlem af CISAC, fordelt på 121 lande.

ICE
ICE står for International Copyright Enterprise. ICE er et selskab ejet af engelske PRS, svenske STIM og tyske GEMA. ICE leverer værkdatabase og diverse backend ydelser til sine kunder, som blandt andet tæller Polaris selskaberne, Koda (DK), TONO (NO) og Teosto (FI), samt Sabam (BE) og BUMA/Stemra (NL). ICE er også navnet på selve værkdatabasen, som indeholder alle de nævnte landes repertoire, samt øvrige internationale værker, som har været lokalt anvendt.