Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

International & Publisher Relations etableres som afdeling i Koda

Det overordnede fokus for den nye afdeling er at tiltrække og fastholde repertoire, og i spidsen for den nye afdeling er Jakob Hüttel, som kommer fra stillingen i Koda som chef for International & Jura.


Jakob Hüttel tiltrådte som chef for den nye afdeling pr. 1. maj 2019. Igennem en årrække har han haft ansvaret for det internationale samarbejde med søsterselskaberne i forbindelse med bl.a. gensidighedsaftalerne og har tilsvarende været involveret i mange af dialogerne med de store forlæggere. Jakob Hüttel har stærke relationer på begge områder, samtidig med at han har stor indsigt i kompleksiteten i penge- og rettigheds-flowet. Jakob Hüttel fortæller her om baggrunden for sammenlægningen af de to store områder – Udland og Musikforlag:

"Vi er nået rigtig langt med udviklingen af vores servicering af de store musikforlag, som er en helt afgørende del af vores strategi om fastholdelse af repertoiret. Tilsvarende har vi i de seneste år haft stort fokus på udland, men her føler vi stadig, at der er plads til et løft i serviceringen. I diskussionerne om udfordringerne er det blevet tydeligt, at søsterselskaberne og de store forlæggere på mange måder har samme krav til servicering, samme store kompleksitet, samme krav til dybdegående analyser og så er det afgørende med stærke relationer. Vores vurdering er derfor, at der er klare synergier ved en sammenlægning af de to områder’, fortæller Jakob Hüttel, og fortsætter:

"Vi har allerede nu taget hul på den opgave, der ligger i at få samlet tankerne omkring de synergier, som vi har set, der kunne være mellem at samle udland og de store musikforlag. Det store forretningsmæssige perspektiv i at samle de to enheder er, at vi fremadrettet vælger at se på vores repertoire fra henholdsvis udlandet/søsterselskaberne samt musikforlagene som ét repertoire-flow fra en række af vores største interessenter. Som vi ser det, vil der være en række gode synergier mellem at sammenlægge de to afdelinger. Hvad vi har haft af gode erfaringer med at kommunikere med musikforlagene, ud fra deres behov og ønsker, kan man overføre nogle af disse erfaringer til udlandsområdet. Blandt andet ved at hjælpe vores store udenlandske søsterselskaber med at forstå Koda bedre. På samme måde kan der fra håndteringen af udlandsområdet også være nogle rutiner eller nogle gode måder, vi gør tingene på, som man kan genbruge på forlagssiden."

Den nye afdeling

International & Publisher Relations-afdelingen tæller ud over Jakob Hüttel, Peter Griffin samt Aleksandra Paciulian, som begge har siddet i den tidligere Udlandsafdeling. Herudover følger Andreas Rasmus Nielsen og Zofie Winther, som tidligere har siddet i Forlags- & Medlemsservice (nu Medlemsservice, red.), med til den nye afdeling:

"Den vinkel i afdelingen, der handler om musikforlag, vil blive håndteret af Andreas og Zofie, og udlandsdelen vil blive håndteret af Peter og Aleksandra. Der vil være en synergieffekt mellem viden, der ligger i afdelingen omkring det internationale, som i høj grad skal kommunikeres videre til musikforlagene. Vi skærer en genvej ved at lægge to afdelinger i én afdeling, så vi kan få viderekommunikeret vigtig og relevant viden om, hvad det er, der foregår i udlandet til musikforlæggerne. Efterhånden som vi lærer mere om praksis hos udenlandske forvaltningsselskaber, så ligger der en opgave i at få lavet en forventningsafstemning med de rettighedshavere, vi repræsenterer, og samtidig hos musikforlæggerne om, hvad man kan forvente af udlandsindtægterne. Vi har jo ikke indflydelse på, hvad der hitter i udlandet af de værker, vi repræsenterer, men vi kan have fokus på at finde ud af, hvad der hitter, og på at følge op på det. Og så selvfølgelig at sørge for, at de søsterselskaber, der burde sende os penge for, hvad de har af værker, der er blevet brugt derude, også gør det’, forklarer Jakob Hüttel og fortsætter:

"Vi har brug for at etablere en grundlæggende viden om, hvad der foregår i udlandet - hvornår opkræver de andre forvaltningsselskaber penge, og hvornår sender de dem videre, og ikke mindst hvornår opkræver de, uden at sende dem videre, så vi får en forbedret forståelse af mekanismerne. I stedet for at det hele tiden er reaktivt, som kan være med til at skabe frustrationer hos berørte rettighedshavere, kan vi med viden og en proaktiv tilgang til området, meget hurtigere få afstemt nogle forventninger til, hvad kan man forvente af udlandsafregning for et givent område. Der er dokumenteret viden på mange områder, men jeg vil arbejde videre med at få systematiseret den viden og med at videregive den, for det er også en del af det at give vores rettighedshavere en god oplevelse. Det er en opfølgning på det arbejde, der allerede foregår, og vi forventer, at vi kan skabe et større vidensniveau, ved at være proaktive."

Håndtering af musikforlag

Arbejdet med musikforlag fortsætter stort set som hidtil:

"’Vi vil naturligvis se på, om der er nogle synergier, der er nyttige og som kan gavne relationen til musikforlæggerne. Lige nu er der ikke lagt op til, at vi skal lave det helt store om på musikforlagssiden. Der er primært tale om en intern omorganisering, og for eksempel vil Medlemsservice stadig stå for at kunne svare på spørgsmål fra musikforlagsmedlemmer. Udadtil vil man ikke ændre i kontakt- eller snitflader, så musikforlagene skal i virkeligheden gøre, som de plejer. Det, som jeg tager med over i den nye afdeling, er de to medarbejdere på musikforlagssiden, og så halvdelen af den gamle udlandsafdeling, som har den direkte udlandsrelation – en slags front office. De to medarbejdere, der har siddet med back office-delen i den tidligere udlandsafdeling flytter ind i vores back office-afdeling. Jeg er glad for det snit, da det understøtter den back office-funktion, som bliver varetaget i Kodas øvrige back office. Det stiller lidt større krav til samarbejdet mellem vores afdelinger, og jeg synes, at det er helt naturligt, at udlandsarbejdet læner sig op ad de back office-funktioner, vi har. Så jeg har meget store forventninger til, at det bliver godt at kunne trække på de ressourcer og de funktioner, der er i de afdelinger," forklarer Jakob Hüttel.

Ny afdeling for Jura

Samtidig med etablering af den nye afdeling ’International & Publisher Relations’ etableres afdelingen Jura:

"Den afdeling, jeg tidligere var chef for, kommer nu til at hedde Jura, så jeg tager ’International’ med til den nye afdeling. Alt det juridiske arbejde, der førhen lå i min gamle afdeling, bliver liggende i den afdeling, som så fremadrettet bliver til Kodas juridiske afdeling. Det skal ikke forstås således, at Jura ikke kommer til at beskæftige sig med udland, men ’ejerskabet’ kommer til at ligge i min nye afdeling. Der vil naturligvis stadig være en del snitflader på kryds og tværs i huset, som der plejer. I den gamle afdeling havde jeg en relation til CISAC, og jeg havde ansvaret for relationen til søsterselskaberne på repertoire-flowet, det vil sige for gensidighedsaftalerne. Det tager jeg med mig i min nye afdeling. Og på samme vis – repertoire-flowet for de store forlag har jeg også haft som opgave i min gamle stilling, så det ansvar tager jeg med. Det nye for mig er den gamle udlandsafdeling, hvor det ikke handler om repertoire-flow men om penge ind fra udlandet. Når der flyder repertoire til udlandet fra Koda, bør der jo også flyde penge ind fra udlandet, og den opgave får jeg også ansvaret for i min nye rolle’, afslutter Jakob Hüttel.

To hurtige til Jakob Hüttel:

Hvad er din baggrund for at tiltræde stillingen som chef for International & Publisher Relations?
Jeg startede i Koda i maj 2005, så jeg har været ansat i 14 år. Jeg startede som juridisk konsulent, og i september 2007 blev jeg Head of International Legal Affairs. I maj 2011 blev jeg Director of Legal and International. Så efter otte år som chef for Jura og International har jeg nu følt mig klar til fra maj 2019 at tage udfordringen som chef for International & Forlag / International & Publisher Relations.

Hvad lytter du til af musik?
Jeg hører nok mest til i alt-rock-genren. Så det er sådan noget som Muse, Radiohead, Beck og Bowie, og jeg har lige hørt det nye album fra Billie Eilish – det kan jeg godt li’. Af danske kunstnere er det lidt mere blandet; jeg kan godt li’ Nelson Can, TV-2, C.V. Jørgensen, Pernille Rosendahl, Claus Hempler og I Got You On Tape. Prince har jeg godt nok også været glad for igennem tiden!