Får vores værker automatisk ISWC numre nu?

Ja. I løbet af sommeren 2016 er funktionaliteten med automatisk tildeling af de internationale ISWC numre på nyanmeldte værker kommet op at køre: Hvis et værk opfylder kravene for tildeling af ISWC nummer, så kommer nummeret automatisk på indenfor cirka en uge, efter vi har sendt værkanmeldelsen ind i vores database. Dette gælder almindelige værkanmeldelser samt originalforlagsanmeldelser. For at et værk automatisk kan få tildelt ISWC nummer, skal det være fuldt dokumenteret. Det betyder at alle rettighedshavere skal være registreret med et IPI nummer, og andelene på værket skal være 100 procent fordelt. 

Alle kan i øvrigt søge i den internationale database ISWC-Net. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge på fx det danske æ,ø,å, og heller ikke andre landes specialtegn og –bogstaver. Man kan kun benytte grundbestanden af det latinske/romerske alfabet, ingen specialtegn og –bogstaver. Inde i databasen finder du en komplet User guide. Klik på anden fane, øverst til venstre.