Direktiv om kollektiv forvaltning vedtaget i EU

I slutningen af februar måned 2014 blev direktivet om kollektive forvaltningsselskaber vedtaget i EU. Selv Piratpartiet stemte for de nye regler, og med vedtagelsen af direktivet bliver der nu skabt en høj grad af harmonisering af reglerne for forvaltningsselskaber i hele EU.

 
Indhold

Direktivets formål er at skabe ens rammer og lige vilkår for alle forvaltningsselskaber i hele Europa, især hvad angår såkaldt "good governance", dvs. reglerne om styreform og demokrati i organisationerne. Derudover rummer direktivet blandt andet også detaljerede regler om gennemsigtighed i forvaltningen hos forvaltningsselskaberne.

De nye regler sikrer for eksempel visse minimumsstandarder for de oplysninger som Koda – og altså også alle andre forvaltningsselskaber i EU – skal stille til rådighed for medlemmer og for offentligheden.
Ikrafttræden

Direktivet om kollektiv forvaltning skal være implementeret i dansk ret inden to år, det vil sige i løbet af foråret 2016, og vi ved, at Kulturministeriet påbegynder arbejdet her i løbet 2014. Koda er forløber på den digitale front og har allerede en særdeles effektiv administration, og vi opfylder på forhånd mange af kravene fra direktivet.  Som led i Kodas generelle bestræbelser på at sikre den bedst mulige forvaltning, er vores fokus nu at analysere hvilke forandringer, der skal til, for at vi fuldt ud efterlever direktivets krav.  

I Koda byder vi direktivet velkommen, fordi vi ønsker at yde så god en service som muligt til vores medlemmer. Direktivet vil også medvirke til at vi får større indsigt i hvordan andre forvaltningsselskaber i EU opererer, hvilket naturligvis vil være til gavn for alle.