Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Direktiv om kollektiv forvaltning vedtaget i EU

I slutningen af februar måned 2014 blev direktivet om kollektive forvaltningsselskaber vedtaget i EU. Selv Piratpartiet stemte for de nye regler, og med vedtagelsen af direktivet bliver der nu skabt en høj grad af harmonisering af reglerne for forvaltningsselskaber i hele EU.

 
Indhold

Direktivets formål er at skabe ens rammer og lige vilkår for alle forvaltningsselskaber i hele Europa, især hvad angår såkaldt "good governance", dvs. reglerne om styreform og demokrati i organisationerne. Derudover rummer direktivet blandt andet også detaljerede regler om gennemsigtighed i forvaltningen hos forvaltningsselskaberne.

De nye regler sikrer for eksempel visse minimumsstandarder for de oplysninger som Koda – og altså også alle andre forvaltningsselskaber i EU – skal stille til rådighed for medlemmer og for offentligheden.
Ikrafttræden

Direktivet om kollektiv forvaltning skal være implementeret i dansk ret inden to år, det vil sige i løbet af foråret 2016, og vi ved, at Kulturministeriet påbegynder arbejdet her i løbet 2014. Koda er forløber på den digitale front og har allerede en særdeles effektiv administration, og vi opfylder på forhånd mange af kravene fra direktivet.  Som led i Kodas generelle bestræbelser på at sikre den bedst mulige forvaltning, er vores fokus nu at analysere hvilke forandringer, der skal til, for at vi fuldt ud efterlever direktivets krav.  

I Koda byder vi direktivet velkommen, fordi vi ønsker at yde så god en service som muligt til vores medlemmer. Direktivet vil også medvirke til at vi får større indsigt i hvordan andre forvaltningsselskaber i EU opererer, hvilket naturligvis vil være til gavn for alle.