Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Håndtering af afregning for subforlagte andele i Polaris Hub

Baggrund
Koda har sammen med norske TONO og finske Teosto stiftet Polaris, som siden 2013 har arbejdet sammen med henblik på at reducere omkostninger og øge kvaliteten af vores arbejde. I juni 2019 udvidede vi Polaris-samarbejdet med en Online Hub, der har til formål at licensere vores medlemmers repertoire direkte til multi-territoriale online tjenester.


Polaris Hub

Med Polaris Hub samles licensering af multiterritoriale online tjenester for Polaris selskaberne (Koda, TONO og TEOSTO) og nu også islandske STEF. Aftalerne dækker flere territorier, og der er allerede aftaler på plads med de første to tjenester, Facebook og Soundcloud.

Subforlagte andele
Polaris Hub licenserer 100% af værksandelene som Kodas, STEFs, TONOs og TEOSTOs autorer repræsenterer, hvilket også inkluderer forlagenes andele. Dette betyder at når et værk, med en Koda ophavsperson, f.eks. bliver spillet på Spotify i Tyskland, så vil Polaris Hub licensere og indsamle penge for den pågældende ophavspersons andel samt tilhørende forlagsandele. Hvis forlaget er medlem af Koda, så vil forlagets andel sendes direkte til forlaget via Koda. Hvis forlaget derimod har et subforlag i territoriet, så kan andelene håndteres på to forskellige måder, som I derfor nu skal tage stilling til. Mulighederne er som følger.


Valget

Polaris Hub kan enten

  1.  sende afregning for subforlagte andele direkte til jer som originalforlag, hvorefter I selv beslutter, hvad der skal ske med afregningen for de subforlagte andele (dette er Kodas anbefaling for de fleste forlag).

    I denne model udbetaler Koda for alle territorier licenseret af Polaris Hub, hvilket også inkluderer afregning for subforlagte andele. Udbetaling sker på basis af hvordan aftaler er registreret i ICE. Det vil sige, hvis pengene kommer fra et territorie med subforlag, så udbetales der til originalforlaget på subforlagets nøgle i territoriet. Dette kunne f.eks. være 50% fremførelse og 100% mekanisk. Det vil derfor være originalforlagets ansvar at viderefordele til subforlag og ophavsperson alt efter hvad der er aftalt. I denne model bevarer originalforlaget overblikket over hvad der indtjenes totalt på disse medlemmer.

    eller

  2. sende afregning for subforlagte andele til det relevante lokale forvaltningsselskab (f.eks. GEMA i Tyskland), i tilfælde af I har et subforlag i territoriet.

    I denne model udbetaler Koda for alle territorier licenseret af Polaris Hub, dog ikke afregning for subforlagte andele. Afregning for de subforlagte andele sendes til det relevante lokale forvaltningsselskab, så de kan udbetales til subforlaget. For eksempel for et subforlag i Tyskland vil Polaris Hub indhente alt, men vil sende afregning for de subforlagte andele til GEMA, som derefter kan afregne til det tyske subforlag. I denne model forsinkes pengestrømmen, da pengene skal igennem et ekstra led, og originalforlaget er afhængige af at det lokale forvaltningsselskab afregner korrekt til subforlaget.


VIGTIGT

I afgiver jeres valg via linket herunder og deadline er mandag d. 8. juni 2020. Hvis I har flere forlag, så skal I vælge hvordan vi skal håndtere de subforlagte andele for hver af forlagene. Med andre ord, hvis I har flere forlag skal I udfylde formularen flere gange. Hvis vi ikke har et svar fra jer inden deadline, så bliver jeres andele automatisk sendt direkte til originalforlaget (mulighed (1)). Dette valg vil være låst i to år af administrative årsager.

Udfyld formular til valg af løsning mht. håndtering af afregning for subforlagte andele


Spørgsmål

Vi har fuld forståelse for at ovenstående er komplekst, så derfor afholder vi et webinar torsdag d. 28. maj, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og få svar. Hvis I ønsker at deltage så send en e-mail til forlagskonsulent Zofie Winther på [email protected].

Hvis I har generelle spørgsmål, så kan I kan kontakte Key Account Director Andreas Rasmus Nielsen på [email protected].