Masseregistrering af værker

Der er to muligheder for at registrere en større mængde værker på en gang. Det kan enten foregå i et særligt Excel format, som Koda har udviklet, i daglig tale kaldet “bulk”. Det kan også foregå via CWR- formatet. 

Bulk (Excel)

Koda har udviklet et Excel format, i daglig tale kaldet “Bulk”, som kan benyttes til registrering af større mængder af værker med samme aftaleparametre. Det vil typisk dreje sig om et helt subforlagskatalog under samme forlagsaftale.

Hvis du ønsker hjælp til opstart med dette format, kan du sende en mail til publisher@koda.dk.

CWR

Hvis et forlag har en vis volumen af værker, kan det være en mulighed at investere i CWR formatet. CWR står for Common Works Registration og er et internationalt værkregistreringsformat. Der findes udbydere af formatet, som man kan henvende sig til, hvis man er interesseret i at investere i dette format, Vistex (UK) or iNumerica (France).

Hvis du ønsker hjælp til opstart med dette format, kan du sende en mail til publisher@koda.dk.

 

Forrige side                                                                                       Næste side