Et stærkt Koda på to ben

Foto: Lars Svankjær

Formandens beretning fra Kodas årsberetning 2019

2019 blev endnu et begivenhedsrigt år i Koda og et fantastisk år for Kodas indtjening til rettighedshaverne. Endnu engang rundede vi den magiske milliard i omsætning, og det er imponerende på et globalt marked af musikrettigheder, som er præget af skarp konkurrence og konstante forandringer og udfordringer.

At sige 'Kodas indtjening' er både rigtigt og forkert. Rigtigt, fordi størstedelen af indjeningen, uden nogen til at forvalte musikrettighederne, slet ikke ville finde sted. Forkert, fordi det jo ret beset ikke er Kodas, men komponisternes og sangskrivernes indtjening.

I Danmark har vi en stærk og mangfoldig musikkultur, der er med til at sikre den høje indtjening her. Meget få steder er der et så højt musikforbrug som i Danmark. Men en stærk musikkultur kommer ikke af sig selv. Den kræver på den ene side, at der kan tjenes penge på musik, så det løber rundt at skabe musik, og så der er et marked i udvikling. Men det kræver også, at den rent kommercielle markedstænkning ikke styrer alt, for så risikerer vi en ensretning, der ville være skadelig for både kulturen og markedet på lang sigt.

I Koda reinvesterer vi hvert år en procentdel af indtjeningen i skabelse af ny musik. Det gør vi via de kulturelle midler under Koda Kultur med en ambition om at sikre et mangfoldigt musikudbud og for at udvikle og styrke musikkulturen i Danmark.

På den måde er der to spor, der løber side om side i Koda: forretningen og kulturen. Vi skal hele tiden både arbejde for at sikre, at man kan tjene penge på sin musik, og at det er enkelt for dem, der skal betale for den offentlige brug af den at få sig en aftale. Og samtidig skal vi arbejde systematisk for at gøde jorden for et stærkt og mangfoldigt musikliv i fremtiden. Det er det, vi blandt andet gør, når vi geninvesterer i musikkulturen.

I 2019 udformede vi den første samlede kulturstrategi for Koda. I et samarbejde mellem foreningerne, Kodas ledelse og bestyrelsen har vi lokaliseret fire overordnede temaer, hvor vi i særlig grad ønsker at gøre en markant forskel: Større mangfoldighed via en bedre kønsbalance i musiklivet, bedre forudsætninger for fremtidens brugere og skabere af musik, eksport og international udveksling og endelig styrkelse af talent og elite. Med kulturstrategien har vi defineret en fælles og samlet indsats og forpligtet hinanden på handling og effekt på de områder, hvor vi sætter ind.

2019 blev også året, hvor vi skiftede direktør i Koda. Det har været en god proces, og Koda er kommet styrket ud af udskiftningen på dirigentpodiet. Anders Lassen stod i spidsen for en meget vigtig transformation og
modernisering af Koda og har skabt flotte resultater gennem ni år. Nu var tiden kommet til et skifte: Gorm Arildsen har overtaget taktstokken og har præsteret et rigtig flot halvår med ambition, handlekraft og sikkerhed. Gorm har sat ambitiøse mål for Koda både indadtil og udadtil og kommer til at definere en ny æra for Koda.

Koda blev i 2019 ved lodtrækning trukket ud til gennemsyn af den internationale paraplyorganisation for forvaltningsselskaber, CISAC. I den forbindelse blev alt vedrørende Kodas drift gennemgået. Resultatet er flot med stor ros til Koda, der på flere områder fremhæves som et stærkt eksempel til efterfølgelse. Desværre er der dog også mislyde i den flotte akkord. For på to punkter lever Koda ikke op til de klare krav om ligebehandling, objektivitet og transparens. Det gælder ordningerne om uropførelsestillæg og koncertsubventionering.

Derfor har bestyrelsen lagt op til en udfasning og omlægning af de to ordninger hen mod 2024 og i stedet fokusere på at understøtte skabelse af ny musik og en mangfoldig musikkultur gennem de kulturelle midler. Det kommer til at gøre ondt på mange, men vi er nødt til at frasige os nogle arvede privilegier for at sikre legitimiteten - og dermed fremtiden - for både Kodas forretning og Kodas kulturelle arbejde.

Koda løber på to ben - forretning og kultur. Nogle gange er de to tæt på hinanden, nogle gange er der lidt længere imellem. Men hverken det ene eller det andet kan undværes. Legitimitet - i alt hvad vi gør, både når det gælder forretning og kultur - er altafgørende for, at Koda kan bevare sin position til gavn for rettighedshavere og medlemmer af alle slags.

Koda skal ikke halte ind i fremtiden, vi skal løbe med fuld kraft - på begge ben.

 
Niels Rønsholdt
Formand for Kodas bestyrelse