Karriere i Koda

Koda har ca. 120 medarbejdere - der er kort vej til ledelsen og gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Medarbejdere kan specialisere sig indenfor et bestemt arbejdsområde og med tiden opnå større og større ansvar: Andre kan arbejde mere bredt på tværs af flere opgaver og projekter i en rolle som proces- eller projektleder. Vi ønsker at fastholde vores dygtige medarbejdere, og vi afsøger mulighederne, hvis en medarbejder ønsker at skifte job internt til et nyt arbejdsområde, eller fx ønsker et øget ansvar. Endelig vil der for enkelte medarbejdere være mulighed for at gå ledelsesvejen i Koda, og man vil typisk blive udnævnt til Teamleder som det første skridt på ledelsesvejen.


Kurser og videreuddannelse

Vi lægger stor vægt på, at du som medarbejder kan udvikle dig løbende. Det betyder, at vi tilstræber, at du bliver endnu dygtigere, mens du er hos os. Gennem fastlagte medarbejderudviklingssamtaler er alle medarbejdere, i samarbejde med nærmeste leder, med til at tilrettelægge deres hverdag og udviklings- og uddannelsesforløb i Koda - det kan indebære eventuelle nye arbejdsfunktioner, læring i samspil med kolleger, kurser og videreuddannelse.


Uddannelser og jobtyper

Verden omkring os bliver stadig mere kompleks. Derfor har vi i de senere år oplevet en stigning i antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse i Koda. Det er dog langt fra alle stillinger, der kræver en videregående uddannelse.


Ledelse i Koda

Alle ledere i Koda deltager løbende i lederuddannelse, og vi har fokus på ledelse hver eneste dag. Vi tror på, at dygtige og menneskelige ledere bidrager til at skabe motivation, arbejdsglæde og effektivitet, som er fundamentet for vores gode resultater.