Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Karriere i Koda

Koda har ca. 120 medarbejdere - der er kort vej til ledelsen og gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Medarbejdere kan specialisere sig indenfor et bestemt arbejdsområde og med tiden opnå større og større ansvar: Andre kan arbejde mere bredt på tværs af flere opgaver og projekter i en rolle som proces- eller projektleder. Vi ønsker at fastholde vores dygtige medarbejdere, og vi afsøger mulighederne, hvis en medarbejder ønsker at skifte job internt til et nyt arbejdsområde, eller fx ønsker et øget ansvar. Endelig vil der for enkelte medarbejdere være mulighed for at gå ledelsesvejen i Koda, og man vil typisk blive udnævnt til Teamleder som det første skridt på ledelsesvejen.


Kurser og videreuddannelse

Vi lægger stor vægt på, at du som medarbejder kan udvikle dig løbende. Det betyder, at vi tilstræber, at du bliver endnu dygtigere, mens du er hos os. Gennem fastlagte medarbejderudviklingssamtaler er alle medarbejdere, i samarbejde med nærmeste leder, med til at tilrettelægge deres hverdag og udviklings- og uddannelsesforløb i Koda - det kan indebære eventuelle nye arbejdsfunktioner, læring i samspil med kolleger, kurser og videreuddannelse.


Uddannelser og jobtyper

Verden omkring os bliver stadig mere kompleks. Derfor har vi i de senere år oplevet en stigning i antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse i Koda. Det er dog langt fra alle stillinger, der kræver en videregående uddannelse.


Ledelse i Koda

Alle ledere i Koda deltager løbende i lederuddannelse, og vi har fokus på ledelse hver eneste dag. Vi tror på, at dygtige og menneskelige ledere bidrager til at skabe motivation, arbejdsglæde og effektivitet, som er fundamentet for vores gode resultater.