Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ansættelsesproces

Screening og første samtale

Når ansøgningsfristen er udløbet, vurderes ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer, og 3-5 personer inviteres typisk til en indledende samtale med den rekrutterende leder. Formålet med den første samtale er, at både du og Koda får yderligere kendskab til hinanden, så der fra begge parter er grundlag for at vurdere, hvorvidt jobbet stemmer overens med dine kvalifikationer, kompetencer og forventninger.
Ved enhver ansættelse lægges der afgørende vægt på, at du har interesse for og vilje til at gennemgå en personlig og faglig udvikling, der harmonerer med jobkravene og vores kompetencebehov.

Til første samtale vil du:

  • præsentere dig selv og uddybe din ansøgning og motivation for jobbet
  • få indblik i jobbets opgaver, ansvarsområder og muligheder
  • blive introduceret kort til Koda som arbejdsplads
  • få svar på dine spørgsmål til jobbet og Koda, så du kan vurdere om Koda kunne være den rette arbejdsplads for dig.


Test og anden samtale

Hvis vi på baggrund af den indledende samtale vurderer, at du har de relevante faglige og personlige kompetencer, inviteres du til en uddybende samtale.

Den uddybende samtale vil typisk indeholde en logisk test og personprofil. Formålet med testforløbet er at kortlægge din personlige præferencer i forhold til arbejdssituationer samt at undersøge din arbejdsstil.

Vi anvender People Test Logiktest og People Test Personprofil, som er udviklet af People Test Systems til udvælgelse af medarbejdere og ledere.

Anden samtale tager afsæt i testen, men du får også mulighed for at afstemme løn- og ansættelsesforhold, samt afklare eventuelle uklarheder i forhold til stillingen. Tilbagemeldingen på logiktest og personprofil gennemføres af HR, som er certificeret i den anvendte test. Resultatet af testen vil blive udleveret til dig ved samtalen.


Referencer

Anbefalinger og udtalelser bliver ofte vedlagt ansøgninger. Disse giver ikke nødvendigvis svar på alle relevante spørgsmål. Vi vil derfor almindeligvis tage mundtlige referencer på ansøgere forud for ansættelsen fra tidligere arbejdsgiver/e. Det sker dog kun med din forudgående accept.


Ansættelse

Hvis du tilbydes jobbet, vil dette ske mundtligt, og du vil kort tid efter tilbagemeldingen modtage din ansættelsesaftale.


Afslag

Bliver du ikke inviteret til samtale, vil du få et skriftligt afslag med en kort overordnet beskrivelse af, hvad vi har lagt vægt på i udvælgelsen. Har du været til samtale, får du en mundtlig tilbagemelding.


Introduktion

Vi planlægger en god opstart og onboarding for vores nye kolleger, for at sikre, at de kommer til at føle sig en del af Koda og hurtigt kan begynde at udfylde jobbet selvstændigt. Det kræver naturligvis, en grundig introduktion til opgaverne, hvilket sker i den enkelte afdeling. Desuden er det vigtigt, at man lærer huset og kolleger godt at kende, men også at man får en forståelse af, hvad det er for en virksomhed, man er blevet en del af. Koda har mange passionerede medarbejdere, som brænder for det, vi er sat i verden for. Det håber vi, at du vil mærke fra første dag i dit nye job.

Som et led i introduktionen tilbyder vi bl.a. Kursus i ophavsret, Introduktion til Kodas forretning og omverden, introduktion til afdelingerne i Koda, og introduktion til IT sikkerhed, GDPR og andre relevante emner.