Broadcast, Online

Mediedirektør
Kaare Struve, kst@koda.dk

Juridisk konsulent
Jakob Transe Kjær, jtr@koda.dk 

Juridisk konsulent
Oliver Kaufmann, oka@koda.dk

Juridisk assistent
Christian Jul Gjølbo, cgj@koda.dk

Juridisk assistent
Tina Nosa Omonuwa Hansen, tnoh@koda.dk