Steen Svanholm

Jeg har aldrig været drevet af, om mine kolleger laver god eller dårlig musik, men af at skabe de bedst mulige vilkår for mine kolleger, så de kan lave præcis den musik, de vil.

Med 15 års bestyrelseserfaring fra især DPA, herunder to år som formand for DPA’s børnemusikudvalg, og 30 års erfaring som selvstændig ophavsmand og udøvende kunstner, kan jeg i Kodas bestyrelse bidrage med bred indsigt i og forståelse for autor-branchens markedsvilkår og livsbetingelser.

Blandt mine stærkeste kompetencer hører evnen til at forstå og navigere i komplekse helheder og skabe sammenhæng og samarbejde.  Jeg er den, man typisk benytter, når der skal skabes vedtægter eller demokratiske og transparente strukturer. Med andre ord er jeg en politisk diplomat, der kan kreere holdbare løsninger, når det gælder rammer og regler, som tager højde for vores forskellighed og behov.

Jeg har et helt konkret forslag til den nye virkelighed, som jeg vil bede Kodas bestyrelse se på: En ansvarsmæssig deling af de kulturelle midler, hvor de fire administreres af hver sin forening, og den femte i fællesskab.

Jeg er derfor parat til at påtage mig ansvaret og udfordringerne i Kodas bestyrelse på vegne af hele medlemskredsen.