Peter Littauer


Gode indtægtsmuligheder er altafgørende for et sundt og produktivt musikmiljø. Koda er i høj grad med til at skabe dette grundlag, og det er derfor vigtigt, at vores fælles forvaltningsselskab navigeres hensigtsmæssigt i en moderne verden med udfordrende teknologiske forandringer og nye distributionskanaler; og det i en tid, hvor forvaltningsselskabers tidligere monopollignende virke er blevet liberaliseret.

Jeg sidder i dag i Kodas bestyrelse, har gjort det i 5 år, og jeg vil meget gerne fortsætte arbejdet med at drive Koda, verdens bedste forvaltningsselskab af musikrettigheder (højeste indtægt per indbygger, laveste administrationsudgifter, gode kulturelle midler), i den rigtige retning: en fair og god betaling for brug af musik, og en fair fordeling til rettighedshaverne.

Jeg er 59, er næstformand i Musikforlæggerforeningen, har arbejdet i musikbranchen siden jeg var 19, først med booking, siden med pladeudgivelser, musikforlag m.m. Jeg arbejder i, er stifter og medejer af, Sundance Publishing ApS, Sundance Music ApS (Stunt Records, Sundance Records), pladeforretning/spillested/café Jazzcup og musikmagasinet Jazz Special.