Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Læs om udbetalingerne
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Niels Rønsholdt

Jeg har været formand for Kodas bestyrelse i et år. Det har været et intenst år i høj hastighed. Sammen med den øvrige bestyrelse har jeg gennemført et direktørskifte og vi har udformet den første samlede kulturstrategi for Koda i et unikt samarbejde mellem organisationen, bestyrelsen og foreningerne.
 
I en forening og organisation som Koda, som spænder så vidt og rummer alle grene af den skabende musik, er det så nemt at dyrke forskellighederne og slås for sit eget. Men vi er meget stærkere når vi står sammen. Jeg ser Koda som stammen, trækronen vokser ud fra. Den tanke skal efter min mening gennemsyre Koda: Sammenhold, respekt for forskellighed og dyrkelse af musikkens mange forskellige retninger, udtryk og markeder.

Jeg synes, vi er nået langt i den proces. Det er et stærkt og positivt samarbejde, som præger Koda. Jeg håber at få mulighed for at fortsætte udviklingen.

En opfordring: Vores bestyrelse har udviklet sig positivt når man ser på sammensætningen i kompetencer, alder, køn, genre- og markedsmæssige udgangspunkter. Men der er stadig vej at gå! En mangfoldigt sammensat bestyrelse er vigtig for Kodas beslutningsproces. Jeg håber derfor generalforsamlingen tænker på det, når den sammensætter bestyrelsen.