Niels Rønsholdt

Født 1978.

Musikbranchen er både forretning og kunst, den er både erhverv og kultur. Det er ikke hinandens modsætninger, tværtimod kan de berige hinanden. Det kommer særligt stærkt til udtryk i Koda, som er fundament for udviklingen af både musikalsk erhverv og af ny, spændende musikalsk kunst.

For min generation er musikalske genrer ikke skyttegrave, men inspirationskilder. Jeg tror på udveksling af arbejdsmetoder, forretningsmodeller og udtryksformer genrerne imellem. Det er vigtigt at Kodas bestyrelse rummer yngre kræfter, som ser Koda i et moderne perspektiv og på tværs af genreskel.

Mærkesager:

  • Effektiv og gennemsigtig organisation i Koda.
  • Stærke og forpligtende internationle samarbejder som sikrer optimale aftaler - også på lang sigt.
  • Bevidst og bæredygtig investeringspolitik i Koda.
  • Højt niveau af Kulturelle Midler, som sikrer musikalsk mangfoldighed og vækstlag.
  • En progressiv fordelingsplan der understøtter skabelsen af ny dansk musik i alle genrer.
  • Udvikling af en effektiv og fagligt funderet organisering af de Kulturelle Midler.

Jeg har organisatorisk og musikpolitisk erfaring fra bl. a. Dansk Komponistforening, Koda og Statens Kunstfond. Jeg kender musiklivet og dets udfordringer, og jeg er en meget aktiv komponist som konkret har musikken i hænderne hver dag. Koda er vores organisation, fundamentet for arbejdet med at skabe musik nu og i fremtiden.

www.nielsroensholdt.dk