Loui Törnqvist

Jeg stiller op til Kodas bestyrelse på baggrund af mit hverv som direktør for Wilhelm Hansen Musikforlag.

Jeg ønsker at bidrage med et helhedsbillede i forhold til musikken, der arbejder til dennes fordel generelt – både kvantitativt og kvalitativt. Herudover finder jeg det centralt at sikre transparens, bæredygtighed og effektivitet i forvaltningen af de kollektive musikrettigheder.

Gennem de sidste 10 har jeg arbejdet i Danmarks ældste originalforlag med at aktivere og beskytte vores repertoire af dansk musik gennem 150 år. Vi har alt fra klassisk musik, børnemusik, jazz og revymusik til kormusik, popmusik og ny kompositionsmusik.

Wilhelm Hansen Musikforlag er en del af den internationale koncern, Music Sales Group. Jeg beskæftiger mig således også med afsætning og collection i det internationale publishing-arbejde.

Vi er en central aktør på det nordiske marked i forhold til at arbejde med synkronisering af musik til film, reklamer og TV. Vi er de førende inden for udgivelse af noder med alt fra instrumentskoler brugt i undervisning til partiturer og stemmer brugt af symfoniorkestre, ensembler m.m. Vi indkasserer og afregner royalties og signer nye lovende komponister.

På baggrund af ovenstående besidder jeg de nødvendige kvalifikationer til at bestride posten som bestyrelsesmedlem i Koda.