Kunstrådets Huskunstnerordning

Hvis du har planer om at lave et projekt af længere varighed eller med flere end én kunstner tilknyttet, er det en god idé at kigge nærmere på Kunstrådets Huskunstnerordning.

Kunstrådets tilskud dækker 75 procent af honoraret til ansættelse af én eller flere kunstnere i en kortere eller længere periode. Tilskudet kan søges til projekter inden for alle kunstarter og må gerne være tværfaglige.

Som betingelse for godkendelse af projektet skal den deltagende kunstner godkendes af Kunstrådet. Som udgangspunkt skal kunstneren have et dokumenteret professionelt virke og/eller en uddannelse fra en af de statslige kunstneriske institutioner.

Huskunstnerordningen kan søges af alle institutioner, hvor børn  og unge mellem 0-19 har deres daglige gang.

Link til Kunstrådets Huskunstnerordning