Ansøgning

Inden du udfylder vores online-ansøgningsskema, er det vigtigt, at du forbereder dig, så du kan lave den bedst mulige ansøgning.

1. Kend rammerne for dit besøg

Det er vigtigt, at du kender rammerne for, hvordan du kan udforme dit besøg med Koda Skolekontakt:

Læs generel information om Koda Skolekontakt

2. Vær forberedt

Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, skal du have følgende klar:

  • Musik: en mp3-fil og/eller link til en musikfil
  • CV
  • Billede
  • Motivation for at være en del af Koda Skolekontakt
  • Beskrivelse af erfaringer med undervisning af børn og unge
  • Beskrivelse af forløb med elever.

Gå til online ansøgning