Vejledning for kunstnere

Koda Skolekontakt er en målrettet del af kommunikationsindsatsen i Koda, som gennem kreative workshops har formålet at lære fremtidens brugere af musik om musikkens værdikæde og om de vilkår og rettigheder, der gælder for komponister og sangskrivere. 

Ligeledes at skabe øget forståelse for, at musikken kommer et sted fra, og at den ikke kan være gratis.

Hvad går det ud på?

Besøget bruges dels til at formidle et budskab om musikkens værdi og dels til at skabe et stykke musik sammen med eleverne eller skrive en sang. Eleverne skal inddrages i den skabende proces og dermed få en fornemmelse af hvad det betyder at være en del af et kunstnerisk forløb. 

Nyt i 2017

Vi tilbyder i 2017 sangskriver-workshops til folkeskolens ældste klasser (fra 6.klasse og op) og gymnasieskolen. Vi sammensætter en pakke med materiale, som skal sikre at vi på alle workshops - udover den kreative proces - også får formidlet vores budskab målrettet. Du vil derfor som kunstner både skulle undervise i sangskrivning på workshoppen, men samtidig formidle budskabet om musikkens værdi.

Koda Skolekontakt er en vigtig del af vores kommunikationsindsats, så for at blive en del af det, skal du have erfaring med undervisning og formidling; og naturligvis sangskrivning. Forløbet strækker sig over 1 år - og vi ser gerne at man er klar til at tage minimum 10 workshops fordelt over hele landet.

Praktisk

Forløbet varer minimum 4 timer, (hvoraf de 3 skal være kreativ workshop) men kan også være en hel skoledag. Ordningen dækker ét skolebesøg pr. skole, og der kan max. deltage 30 elever eller en skoleklasse i et forløb. 

Hvornår kan besøget finde sted?

Besøgene skal finde sted mellem september 2017 og januar 2018. Den endelige dato skal aftales med skolen.

---

For spørgsmål er du velkommen til skrive til os på skolekontakt@koda.dk

 

Lukket for ansøgninger

Vi har desværre lukket for ansøgninger til det kommende år. Næste gang det vil være muligt at søge, er i foråret 2018.