Koda Skolekontakt

Koda Skolekontakt er et tilbud til alle landets skoler om at få en gratis workshop med en professionel komponist eller sangskriver.

Koda Skolekontakt er en del af kommunikationsindsatsen i Koda, som gennem en kreativ workshop har til formål at lære fremtidens musikbrugere om musikkens værdi, og om de vilkår og rettigheder, der gælder for komponister og sangskrivere.

I den anledning har Koda produceret nedenstående video, hvor Per Vers forklarer, hvorfor det er rimeligt at betale til Koda og musikskaberne, når man bruger musik. En video, som vil blive vist for eleverne i forbindelse med deres besøg.

Hvem kan søge?

Alle landets skoler og gymnasier kan søge. Ordningen gælder for 6. til 10. klassetrin i folkeskolen, og som noget nyt i 2017 kan også efterskoler, gymnasieklasser og erhvervsskoler ansøge.


Der kan maksimalt deltage 30 elever eller en skoleklasse i en workshop.

Hvad består det af?

Sammen med kunstneren skal klassens elever udforske musikkens univers og komponere deres egen sang/musik. Dermed får de unge mennesker mulighed for at opleve på egen krop, hvor stort et arbejde der ligger bag den skabende proces.

Workshoppen er gratis, og varer 4 timer. Det er dog et krav at man som lærer forbereder eleverne inden workshoppen på emnet, for eksempel ved at se nedenstående film med Per Vers. Det er oplagt at bruge workshoppen som et led i musikundervisningen, men kan også bruges tværfagligt i forhold til dansk eller samfundsfag.