Koda Skolekontakt

Der er lukket for ansøgninger. Næste ansøgningsrunde starter 1. maj 2020.

 

Koda Skolekontakt er et tilbud til alle landets skoler om at få en gratis workshop med en professionel komponist eller sangskriver.

Koda Skolekontakt er en del af kommunikationsindsatsen i Koda, som gennem en kreativ workshop har til formål at lære fremtidens musikbrugere om musikkens værdi, og om de vilkår og rettigheder, der gælder for komponister og sangskrivere.

I den anledning har Koda produceret nedenstående video, hvor Per Vers forklarer, hvorfor det er rimeligt at betale til Koda og musikskaberne, når man bruger musik. En video, som vil blive vist for eleverne i forbindelse med deres besøg.

Hvem kan søge?

Alle landets skoler og gymnasier kan søge. Ordningen gælder for 7. til 10. klassetrin i folkeskolen, samt efterskoler og gymnasieklasser.
Der kan maksimalt deltage 30 elever eller en skoleklasse i en workshop. OBS. Det er ikke muligt at søge på yngre end 7. klassetrin.


Hvad består det af?

Sammen med kunstneren skal klassens elever udforske musikkens univers og komponere deres egen sang/musik. Dermed får de unge mennesker mulighed for at opleve på egen krop, hvor stort et arbejde der ligger bag den skabende proces.

Workshoppen er gratis, og varer 4 timer. Det er dog et krav, at man som lærer forbereder eleverne inden workshoppen på emnet, herunder ved at se ovenstående film med Per Vers, og snakke med eleverne om temaer som for eksempel brugen af musik på Spotify, YouTube mm. Det er oplagt at bruge workshoppen som et led i musikundervisningen, men kan også bruges tværfagligt i forhold til dansk eller samfundsfag.

Til skoler og gymnasier

Der er lukket for ansøgninger. Næste ansøgningsrunde starter 1. maj 2020.

Til kunstnere

Vi ansætter ikke nye kunstnere til kommende skoleår. Det er derfor ikke muligt at ansøge på nuværende tidspunkt.

Disse skoler og gymnasier besøger vi i 2018/19