Koda Dramatik støtte

Koda Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Ansøgningsfrist er den 26. oktober 2018.  Der åbnes for ansøgninger den 1. oktober 2018. 

 

Om støtte fra Koda Dramatik

Støtten gives til at skabe/opføre danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted. Støtte kan også søges til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis kunstneren bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

 • Er der søgt støtte andre steder?
 • Hvordan realiseres projektet?
 • Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et fremførelseshonorar. (Koda afregner ikke for musikdramatiske forestillinger).
 • Send gerne eksempler på komponistens produktion, men aldrig originaler - kun kopier. 
Hvem kan søge?
 • Man behøver ikke være medlem af Koda Dramatik for at søge. Alle Koda-medlemmer kan søge dramatikpuljen. 
Hvad kan jeg søge støtte til?
 • Støtten gives til at skabe/opføre danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted, samt til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis kunstneren bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter. 
Hvad lægges der vægt på, når mit projekt vurderes?

Der lægges særlig vægt på: 

 • At projektet har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt.
 • At projektet er klart beskrevet
 • At  det på baggrund af ansøgningen kan vurderes, at der er rimelig sandsynlighed for,  at projektet gennemføres.
 • Det er et krav, at størstedelen af materialet er selvkomponeret.
 • Lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke (vi anbefaler, at du prioriterer rækkefølgen af lydfiler, som udvalget skal høre).
Hvor meget kan jeg få udbetalt i støtte?

Der er som udgangspunkt ikke fastsat et maksimumbeløb. Et god råd er derfor at søge det reelle beløb, du har brug for til at gennemføre projektet.

Som vejledning kan vi oplyse, at der typisk bliver givet mellem 10.000-40.000 kr. Udvalget er dog fuldt berettiget til at tildele et projekt mere, hvis de finder det berettiget dertil.

Sådan søger du støtte
 • Du kan kun ansøge online fra den 1. oktober 2018.
 • Ansøg i god tid og henvend dig til os inden ansøgningsfristen, hvis du opdager fejl. Vi har ikke mulighed for at hjælpe dig, når onlinetilmeldingen først er lukket ned.  
 • Sørg for at have alle dokumenter og filer parat, som skal vedhæftes ansøgningen.
 • Vær opmærksom på, at der maximalt må gå 50 minutter, fra du er påbegyndt ansøgningen, til du klikker send!
 • Når du har sendt din ansøgning, bliver den behandlet i systemet. Du kan herefter ikke rette i den.
 • Hvis din ansøgning er mangelfuld, bliver den ikke behandlet. Det er derfor vigtigt, at du først sender den, når alt er klar.
 • Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ophavsmand til værkerne.
Vedhæftninger og upload af filer 
 • Den samlede størrelse af uploadede filer kan max være 56 MB.
 • Filformater der kan uploades er: mp3, mp4, pdf. 
Vær særligt opmærksom på
 • Kvittering: Du modtager en kvittering på mail, når din ansøgning er registreret, hvor du kan se de oplysninger, du har tastet ind. Din ansøgning ikke er sendt, hvis du ikke modtager en kvittering.
 • Kvitteringsmailen kan ikke besvares.

 NB: Husk at tjekke din kvittering for fejl og mangler. Du kan ikke få lov til at rette i din ansøgning efter fristens udløb! 

Regler for udbetaling af støtte

Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra Koda Dramatik. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for et år.

Sådan får du udbetalt din støtte
 • Støtten udbetales normalt i to rater; første rate når støtten bevilges og anden rate, når projektet er gennemført. 
Vi skal bruge følgende: 
 • Færdigt eksemplar af det projekt, du har fået støtte til.
 • Regnskab skal indeholde udgifter i forbindelse med projektet. Hvis du har modtaget støtte fra andre ordninger, skal indtægten herfra også angives i regnskabet. Regnskabet skal være opstillet på samme måde som det indsendte budget. Væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab skal begrundes.
 • Bankoplysninger
 • Cpr/cvr-nummer - bekræftelse af cpr/cvr i forbindelse med indberetning til SKAT. 
Særlige forhold

Hvis du har fået støtte, skal det med Koda Dramatiks logo fremgå af plakater, programmer, annoncer, web-sites o.lign. at der er ydet økonomisk støtte fra Koda Dramatik. Download Koda Dramatiks logo her

Koda Dramatik har ret til at få stillet to billetter til rådighed. 

Hvem vurderer min ansøgning?

Uddelingen foretages af Koda Dramatiks støtteudvalg, som består af repræsentanter fra Koda Dramatiks bestyrelse.

Tidsfrister og udbetalingstidspunkter
 • Vi skal have registreret din ansøgning senest sidste fredag i oktober kl. 16.00
 • Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af december måned.  
Jeg kan ikke sende min ansøgning

Hvis du har problemer med at sende din ansøgning, skal du gøre følgende: 

 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at Java Script er slået til
 • Prøv med en anden browser, fx Google Chrome
 • Tjek filformater, fx at dine lydfiler ikke er påhæftet et billede fra iTunes
 • Tjek filstørrelsen
 • Tjek din internetforbindelse
 • Jeg har prøvet det hele, og det virker stadig ikke. Kontakt Koda Dramatik for teknisk support. Send skærmprint af din ansøgning til cer@koda.dk 
 • NB! Der kan kun søges online via ansøgningsmodulet