Rekrutteringspolitik

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv. Det er målet, at vi søger at tiltrække og ansætte de bedste medarbejdere med hensyn til faglig dygtighed, menneskelige egenskaber og potentiale. Derfor er det altafgørende, at vi rekrutterer professionelt.

Det er gennem rekruttering af både interne og eksterne medarbejdere, at vi sikrer vores langsigtede konkurrenceevne. Vi vil tiltrække kandidater af forskelligt køn og alder, som har varierende erfaring og baggrund. Vi anser det som en styrke, at vores medarbejdere afspejler samfundets mangfoldighed, men vigtigst er det, at få ansætter den bedst kvalificerede medarbejder.

Det er vores politik i forhold til rekruttering, at:

  • alle stillinger bliver besat med den bedste kandidat ud fra en helhedsbetragtning af faglige og personlige kvalifikationer, der holdes op mod de behov, der er i den enkelte stilling.
  • vi bruger de nødvendige ressourcer for at sikre at enhver ansættelse eller intern jobrotation forgår på en ordentlig måde, som tager hensyn til det store menneskelige og økonomiske ansvar, der er forbundet med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
  • der foretages en grundig personvurdering med høj kvalitet, kvalitet og etik, ligesom vi sikrer, at kandidaten får et fyldestgørende indtryk af jobbet og Koda, som gør at vi og ansøgeren kan træffe det rigtige valg. Det er vigtigt for os, at vi gennem rekrutteringsprocessen sammenligner kandidaterne på en fair måde.
  • være opmærksomme på, at en rekrutteringsproces også er en branding af Koda som virksomhed og arbejdsplads. Derfor skal samtlige ansøgere efter en gennemført rekrutteringsprocedure have fået en positiv oplevelse af forløbet og fortsat ser os som en attraktiv arbejdsplads.
  • vi opleves som en attraktiv virksomhed, således at ansøgere oplever en professionel og effektiv behandling af deres ansøgning.
  • vi ønsker kun at modtage ansøgninger til såvel opslåede stillinger som uopfordrede henvendelser via vores rekrutteringssystem, for at sikre, at alle får bekræftelse på modtagelsen.
  • alle henvendelser behandles fortroligt og under hensyntagen til persondataloven.
  • referencetagning alene foretages på baggrund af tilsagn fra kandidaten og sædvanligvis så sent som muligt i rekrutteringsprocessen. Referencetagning sker med udgangspunkt i personer, som kandidaten henviser til, og med en nærmere defineret spørgeramme. Referencetagning foretages som udgangspunkt af rekrutterende leder eller HR.
Mangfoldighed

Alle ansøgere vil udelukkende blive bedømt ud fra den enkeltes kvalifikationer, evne til at udfylde den givne stilling, potentiale samt hvordan personen matcher vores virksomhedskultur. Det er gennem rekruttering af både interne og eksterne medarbejdere, at vi sikrer vores langsigtede konkurrencedygtighed. Vi vil tiltrække mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper som har varierende erfaring og baggrund.
Vi anser det som en styrke, at vores medarbejdere afspejler samfundets mangfoldighed. Det er vores politik, at alle kandidater behandles lige. Derfor opfordres alle uanset race, religion, etnisk tilhørsforhold, politisk overbevisning, alder og køn til at søge ansættelse.

Sprog

Da vores hverdag almindeligvis foregår på dansk, er det et krav, at ansøgere behersker det danske sprog i rimeligt omfang, såvel skriftligt som mundtligt.