Mød Kaspar Lindhardt

Juridisk seniorkonsulent, Kaspar Lindhardt

Valget mellem musikken og juraen har ikke altid været let for Kodas juridiske seniorkonsulent, Kaspar Lindhardt. Men med jobbet hos Koda, har det været muligt at forene to store passioner – for juraen og for musikken.

’Jeg arbejder med nogle af de overordnede juridiske spørgsmål inden for de lovgivningsmæssige rammer, vi arbejder under. Samtidig står jeg for at lave aftaler med andre forvaltningsselskaber, som vi endnu ikke har aftale med, og med at udfærdige ændringer i de aftaler, vi allerede har. Og så arbejder jeg på den politiske front, ex. med udarbejdelse af høringssvar – både for Koda og for Samrådet for Ophavsret, som er et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere. Derudover arbejder jeg aktivt i Ophavsret Danmark, der arbejder med at påvirke den politiske dagsorden, når det kommer til ophavsretsmæssige spørgsmål. Jeg sidder også med i CISAC’s European Committee (se note), hvor vi løbende bla. diskuterer fælles spilleregler for CISAC-medlemmer, og deltager også i møder i GESAC fra tid til anden, hvor vi taler om holdninger til nye EU-initiativer og nye EU-domme (se note)’, fortæller Kaspar Lindhardt.

’Lige nu sidder jeg med en opgave, hvor jeg skal skrive kommentarer til en ny aftale mellem os og vores engelske søsterselskab PRS for Music. Samtidig samler jeg input fra huset til et høringssvar, som GESAC skal bruge til kommissionen (Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber). Det handler om de store onlinetjenester, YouTube, Soundcloud, Facebook mm, og deres brug af kulturelt indhold’, slutter Kaspar Lindhardt.

4 hurtige til Kaspar:
  • Hvad lavede du, før du kom til Koda?

Jeg har lavet mange forskellige ting, før jeg kom til Koda den 1. april 2014, men det jeg har lavet, som betyder mest i denne sammenhæng, var mine syv år i Danmarks Radio som intern advokat, hvor jeg bla. sad med Danmarks Radios aftale med Koda. Efterfølgende var jeg fem år i Kulturstyrelsen, hvor jeg arbejdede med Radio- og tv-nævnet, som sekretariatsleder. Styrelsen for Bibliotek & Medier blev fusioneret, og blev til Kulturstyrelsen, og så blev jeg ’sagsbehandler’ med ansvar for Radio- og tv-nævnet.

Herefter kom jeg til Domstolsstyrelsen (fælles administrativ enhed for Danmarks Domstole), hvor jeg blev leder af en lille afdeling, der havde med uddannelse at gøre.

Jeg har langt tidligere været i Justitsministeriet efter ’gulvtæppe-talen’ og før dommerundersøgelsen, så det var også en spændende tid. Her blev jeg så dommerfuldmægtig på halv tid, for at hellige mig musikken i den halve tid.

  • Spiller du selv musik?

Ja, det gør jeg, og jeg spiller bas – mest kontrabas, men i blues og americana-genren (spiller kun jazz, når jeg spiller sammen med direktøren J (Anders, red.) . Jeg spiller i lidt forskellige konstellationer, men i reglen med samme sanger. Vi spiller to-tre gange om måneden, men vi behøver bestemt ikke at mødes fast hver tirsdag aften. Jeg fik en bas, da jeg fyldte 14 år, og det har så fulgt mig hele livet igennem. Og valget mellem musikken og juraen har på mange måder fulgt mig hele livet.

Jeg har i øvrigt været splittet mellem musikken og juraen i rigtigt mange år, og det har bl.a. gjort, at jeg tidligere har sagt nej til et rigtigt godt ’jurajob’ for at følge musikkens vej. Jeg har aldrig rigtig kunnet undvære juraen, og jeg har heller aldrig kunnet undvære musikken, men nu har jeg fundet en rigtig god balance.

  • Hvad lytter du til af musik?

I går lyttede jeg til Hasan Shah, som jeg har lært af kende af min 12-årige datter, og lader mig ofte inspirere af, hvad mine børn lytter til. Jeg dyrker også nogle af de gamle ting, der aldrig holder op med at være fede, som ex. Julian Bream, der spiller Villa Lobos og spiller fuldstændig guddommeligt. Jeg er altid glad for musik inden for genren soul-country-americana, som også er den type musik, jeg selv spiller. Jeg vender altid tilbage til bassisten James Jamerson, som spillede sammen med Marvin Gaye og alle de andre i 60-erne, og døde fordrukken og fattig. Paul Simon er også én, som jeg altid vender tilbage til, og i det hele taget er jeg nok glad for singer-songwriter genren.

  • Hvad har din bedste koncertoplevelse været?

Det var James Brown i Montmartre i 1982, hvor han spillede to eens sæt, da han troede, at der var tale om 2 forskellige publikummer. Jeg så også Miles Davis dengang - også fantastisk, men ikke ligeså medrivende.

 

CISAC er en international paraplyorganisation for alle autorers ophavsretsselskaber i verden, som er med til at sikre, at medlemmerne får betaling, når deres værker bliver brugt i udland.

GESAC er en organisation, som er dannet af autorernes ophavsretsselskaber i EU, som varetager disses interesser vedrørende ophavsretten i EU.