Mød Jens Carlsen

Jens Carlsen, Chefkonsulent i Markedsafdelingen

Når der skal forhandles med Kodas større kunder/ musikbrugere som ex. biograferne og alle live-spillestederne, er det Chefkonsulent, Jens Carlsen, Markedsafdelingen, der fører ordet. Jens Carlsen har mange års erfaring med forhandlinger.

’Som chefkonsulent og Key Account Manager for mange af vores helt store kunder, står jeg for en lang række forhandlinger, som ligger uden for radio og tv-området – fx Tivoli, Roskilde Festival osv. Kontakten til de store organisationer, som ex. Dansk Live, interesseorganisation for spillesteder og festivaler, sorterer også under mig. For nylig har jeg fx stået for at få forhandlet en ny aftale med Danske Biografer omkring brug af musik i spillefilm. Jeg er også inde over musik på teaterscener, hvor vi har forhandlet aftale med DTF (Danske Teatres Fælleorganisation) og TIO (Teatrenes Interesseorganisation), som er brancheorganisationer for teaterområdet’, fortæller Jens Carlsen.

’Så står jeg også for alt det, som kaldes ’store’ rettigheder under Koda Dramatik. Vi kalder det ’store’ rettigheder, når der skrives musik direkte til et sceneværk, fx opera, operette, musical, ballet, pantomime, skuespil, revyteater o.l..  Det betyder, at komponisten skal indgå en direkte aftale med teatret eller producenten om betaling for musikken. Når der er tale om "store" rettigheder får komponisten ikke afregning fra Koda. Til gengæld tilbyder vi at vejlede om disse aftaler - eller indgå en kontrakt med teatret eller producenten. Der kan også være tilfælde, hvor man ønsker at bruge eksisterende musik til fx et teaterstykke, og her hjælper jeg så både vores rettighedshavere og teatrene med at indgå aftaler omkring brugen af musik’, fortsætter Jens Carlsen. Læs mere om Koda Dramatik her.

’Koda Dramatik har så også en anden funktion, hvor vi uddeler støtte til ny, dansk musikdramatik. Der kan man som Koda-medlem søge støtte til at få skrevet og opført ny dansk musikdramatik. Deadline i denne ombæring er den sidste fredag i oktober, så arbejder du med musikdramatiske værker, så er det nu, du skal søge støtte. En lang række af de forestillinger, vi har støttet, har også fået en god succes, som fx Det Flydende Teaters forestilling ”Grinet og Døden” – en musikdramatisk forestilling i anledning af Halfdan Rasmussens 100 års fødselsdag’, slutter Jens Carlsen. Vil du søge Koda Dramatik støtte, kan du gøre det her.

4 hurtige til Jens:
  • Hvad har du beskæftiget dig med i Koda?

Jeg har været ansat hos Koda siden 1977, hvor jeg startede som afdelingsleder i det, der nu kaldes Markedsafdelingen, og det har naturligvis givet mig et indgående kendskab til netop denne afdeling og de opgaver, vi arbejder med. Efter at have været afdelingsleder, blev jeg Markedschef, og senere blev jeg Markedsudviklingschef, og nu Chefkonsulent. Jeg har tidligere også været chef for hele lokalradio/lokaltv-området, da hele udviklingen var på sit højeste indenfor dette område i 80-erne. Det var dengang, hvor lokalradioerne demonstrerede foran Koda, da de nok mest af alt så sig selv som græsrodsorganisationer, men i virkeligheden gik udviklingen jo mod, at de skabte mere kommercielt radio/tv, som naturligvis krævede aftaler med Koda. Og vi fik aftalerne på plads. Så jeg har på mange måder været med til meget, i min tid hos Koda, og man kan godt opsummere det med at sige, at jeg nu besidder en erfaring, som gør, at jeg kan bistå inden for rigtigt mange områder i Koda – især på Markedssiden.

  • Hvad lavede du før du kom til Koda?

Jeg arbejdede med læder og skind. Jeg solgte læder og skind, og designede tøj (veste, skindtøj, bælter og tasker). Jeg har en kreativ side, og tænkte en overgang på at blive designer. Mens jeg studerede (på Niels Brock og Handelshøjskolen), havde jeg også et spillested i Hvidovre, hvor jeg var DJ. Sideløbende med det kørte jeg videre med skindarbejdet. Herefter blev jeg ansat i et engrosfirma, som solgte skind og læder, hvor vi opkøbte huder i Europa. Her fik jeg opbygget en god merkantil erfaring, som gjorde, at jeg fik opbygget den erfaring, som ledte mig videre til jobbet som afdelingsleder hos Koda.

  • Hvad lytter du til af musik?

I min tid som DJ, var det meget Fleetwood Mac, Deep Purple, Doors, Bowie, Led Zeppelin osv, dvs. lidt ovre i den hårde afdeling. I dag lytter jeg meget til The Minds of 99, Bon Iver og James Blake, og er også meget glad for Lars H.U.G., Thomas Helmig og Nick & Jay. Og så lytter jeg også meget til klassisk musik, balletmusik og teatermusik – det er vigtigt for mig, at følge med i den del.

  • Hvad har din bedste musikalske oplevelse været?

Det, jeg stadig husker som en stor oplevelse, var Santana i Falconer Salen engang i 70-erne. Også David Bowie i 70-erne, hvor han var midt i sin Berlin-periode. Prince’s Love Sexy tour i 1988 står for mig også som noget særligt – her havde han en pink Cadillac med på scenen. Jeg har også oplevet nogle koncerter sammen med mine sønner, ex. Rolling Stones på Roskilde sidste år – det var fantastisk. Og så går jeg meget i teater for at opleve musikteater – mest musicals og shows (fx. Ørkenens Sønner).